Utvecklingsprojektet Virtual Finland

Syftet med projektet Virtual Finland är att underlätta för utländska arbetstagare, företag och studenter att flytta till Finland.

Vårt mål är att accelerera flyttprocessen genom att tillhandahålla digitala verktyg som bygger på betrodda standardiserade data och digital identifiering av sökanden. 

Pilotfasen vid utrikesministeriet 2021–2024

Under 2021–2024 genomför utrikesministeriet den första fasen av projektet. Virtual Finland arbetar med många berörda parter

Projektets finansiering

Projektet Virtual Finland är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Den har anvisats finansiering på sammanlagt 4 miljoner euro ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Finland finansierar dessutom projektet nationellt med 2 miljoner euro. Projektet ska genomföras 2021–2025.

Ytterligare information

Mer information

Jukka Kyhäräinen, projektdirektör, jukka.kyharainen@gov.fi

Heikki Melolinna, projektkoordinator, heikki.melolinna@gov.fi