Enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn

Enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn har följande uppgifter:

 • Finnfund, investeringsstödet för offentliga sektorn i utvecklingsländer (PIF), räntestödspolitik och affärspartnerskapsprogram samt vissa andra instrument med fokus på samarbete med den privata sektorn;

 • Utvecklingsbanker och fonder, utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer,

 • Utvecklingspolitiska investeringar;

 • Beskattning för utveckling.

E-post

 • KEO-50@gov.fi

Personal

Emmi Oikari
Enhetschef
 • +358 295 350 964

Multilaterala utvecklingsbanker

Kaisa Heikkilä
Teamledare
 • +358 295 351 118
Janna Heikkinen-Hindrén
Inspektör
 • +358 295 350 631
Jaana Montonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 956
Heini Pulli
Ansvarig tjänsteman
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD)
 • +358 295 350 422
Lauri Särkkä
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 781

Finansieringsinstrument för den privata sektorn

Oskar Kass
Teamledare
 • +358 50 471 2099
Henna-Riikka Pihlapuro
Ansvarig tjänsteman
räntestödskrediter
 • +358 295 350 124
Suvi Salo
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 1124
Jenny Sjöberg
Inspektör
 • +358 295 350 956
Ari Tenho
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 188

Utvecklingspolitiska lån och placeringar

Venla Voutilainen
Överinspektör
Finansmarknaderna, lagstiftning, lån och placeringarna (Finnfund, FCA Investments, IFAD)
 • +358 295 350 768
Veera Iija
Överinspektör
 • +358 295 350 849

Utvecklingsländers finansieringskapacitet

Melissa Säilä
Teamledare, programsamordnare, beskattning och utveckling
 • +358 295 350 977
Riikka Laatu
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 126
Milla Shor
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 509

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.