Enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn

Enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn har följande uppgifter:

 • Finnfund, investeringsstödet för offentliga sektorn i utvecklingsländer (PIF), räntestödspolitik och affärspartnerskapsprogram samt vissa andra instrument med fokus på samarbete med den privata sektorn;

 • Utvecklingsbanker och fonder, utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer,

 • Utvecklingspolitiska investeringar;

 • Beskattning för utveckling.

E-post

 • KEO-50@formin.fi
 • oskar.kass@formin.fi

Personal

Pekka Hirvonen
Enhetschef
 • +358 295 351 407
Jessica Jokivuori
Högskolepraktikant
Melissa Säilä
 • +358 295 350 977
Jagoda Sekular
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 674
Riikka Laatu
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 126

Team för multilaterala utvecklingsbanker

Anu Hassinen
Teamledare
 • +358 295 350 543
Nora Klami
Ambassadråd
 • +358 295 350 587
Jaana Montonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 369
Heini Pulli
Ansvarig tjänsteman
Ansvarig tjänsteman, AfDB och IFAD
 • +358 295 350 422
Sini Suonpää
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 434

Teamet för finansieringsinstrument för den privata sektorn

Oskar Kass
Teamledare
 • +358 50 471 2099
Hannele Tikkanen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 091
Irene Leino
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 098
Henna-Riikka Pihlapuro
Ansvarig tjänsteman
räntestödskrediter
 • +358 295 350 124
Tarja Aarnio
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 208

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.