Enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn

Enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn har följande uppgifter:

 • Finnfund, investeringsstödet för offentliga sektorn i utvecklingsländer (PIF), räntestödspolitik och affärspartnerskapsprogram samt vissa andra instrument med fokus på samarbete med den privata sektorn;

 • Utvecklingsbanker och fonder, utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer,

 • Utvecklingspolitiska investeringar;

 • Beskattning för utveckling.

E-post

 • KEO-50@formin.fi

Postadress

Enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINKI
FINLAND

Pekka Hirvonen
Enhetschef
 • +358 295 351 407
Timo Voipio
 • +358 295 350 244
Nina Kataja
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 351 785
Jenni Mikkola
Ansvarig tjänsteman

Team för multilaterala utvecklingsbanker

Marko Berglund
Teamledare
Biträdande enhetschef Världsbankgruppen, Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)
 • +358 295 350 258
Anna Malinen
Ansvarig tjänsteman
AfDB, Världsbankgrubben
 • +358 295 351 603
Simo-Pekka Parviainen
Ansvarig tjänsteman
AsDB, EBRD
 • +358 295 350 133
Hilkka Lampén
Biträdande ansvarig tjänsteman
Finlands och Världbankens bilaterala partnerskapsprogram, IDB
 • +358 295 350 995

Team för privat sektor instrument

Hannele Tikkanen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 091
Venla Voutilainen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 219
Henna-Riikka Pihlapuro
Ansvarig tjänsteman
räntestödskrediter
 • +358 295 350 124
Miia Haavisto-Koskinen
Ansvarig tjänsteman
Finnpartnership
 • +358 295 350 338

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.