Officiella besök och statliga evenemang på hög nivå

Utrikesministeriets protokolltjänster svarar för internationella besök på hög nivå och för arrangemangen för statliga evenemang som Finland självt ordnar. Protokolltjänsterna har som uppgift att ta hand om välkomstarrangemang, eskort, logi, tranporter och måltidsarrangemang för gästerna.

Statsbesök: möten mellan statschefer

Protokolltjänsterna planerar och genomför de praktiska arrangemangen kring statschefers besök i Finland i samråd med presidens kansli. Protokollchefen följer med under hela statsbesöket.

Protokollchefen följer också med på statsbesök som republikens president företar.

Statsminister- och utrikesministerbesök samt andra motsvarande besök

Huvudansvaret för statsministerbesök vilar på statsrådets kansli och för utrikesministerbesök på utrikesministeriet. Protokolltjänsterna deltar också i de praktiska arrangemangen vid sådana besök.

Protokolltjänsterna bistår också vid övriga officiella besök på hög nivå, så som besök av FN:s eller andra internationella organisationers generalsekreterare eller EU:s höga representant

Firandet av självständighetsdagen och övriga evenemang på högsta statliga nivå

Protokolltjänsterna bistår republikens presidents kansli i firandet av självständighetsdagen samt riksdagen vid riksmötets öppnande och avslutande. Vid dessa tillfällen är protokollchefen ceremonimästare.

Även den högtidliga installationen av republikens president samt eventuella statsbegravningar ingår i protokolltjänsternas uppgifter.

Mer på webbplatsen

Sidansvarig