Enheten för Mellanöstern

Enheten för Mellanöstern har följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt kultur- och utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen
 • regionala organisationer och andra samarbetsorgan
 • att medverka till lösningen av konflikter i regionen som en del av Finlands allmänna utrikespolitik
 • att följa upp internationella organisationers och finansinstituts verksamhet i regionen och att tillhandahålla information om de enskilda länderna och om regionen till ministeriets övriga avdelningar.

E-post

 • ALI-10@formin.fi

Postadress

Enheten för Mellanöstern
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Riikka Eela
Enhetschef
 • +358 295 350 147
Hannu Ripatti
Specialuppdrag
 • +358 295 350 408
Roberto Tanzi-Albi
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 215

Teamet för Persiska viken

Annina Aalto
Ansvarig tjänsteman
Irak, Saudiarabien, Oman, Kuwait, Jemen
 • +358 295 350 618
Eveliina Saarinen
Teamledare
Persiska viken
 • +358 295 350 037
Meri Hätönen
Projektassistent
 • +358 295 350 371

Teamet för fredsprocessen i Mellanöstern

Jussi Soini
Teamledare
 • +358 295 350 580
Petra Paasilinna
Ansvarig tjänsteman
Syrien
 • +358 295 350 249
Matti Karvanen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 806
Emmi Kulta
Ansvarig tjänsteman
Suvi Laakso
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 094
Johanna Laukkanen
Inspektör
 • +358 295 350 054

Utvecklingssamarbete

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.