Enheten för Mellanöstern

Enheten för Mellanöstern har följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt kultur- och utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen
 • regionala organisationer och andra samarbetsorgan
 • att medverka till lösningen av konflikter i regionen som en del av Finlands allmänna utrikespolitik
 • att följa upp internationella organisationers och finansinstituts verksamhet i regionen och att tillhandahålla information om de enskilda länderna och om regionen till ministeriets övriga avdelningar.

E-post

 • ALI-10@gov.fi

Postadress

Enheten för Mellanöstern
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Riikka Eela
Enhetschef
 • +358 295 350 147
Heini Laakso
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 074
Kirsikka Lehto-Asikainen
 • +358 295 351 093
CV

Teamet för Persiska viken

Saila Barke
Ambassadråd
Teamledare
Persiska viken
Iran, Saudi-Arabien, Oman, Jemen
 • +358 295 350 226
Simo Ristolainen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 207
Vera Jegorenkov-Baydoun
Sakkunnig
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 064
Sonja Voutilainen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 622
 • +358 50 567 4711

Teamet för fredsprocessen i Mellanöstern

Sami Wacklin
Teamledare
 • +358 295 350 741
Mika Ruotsalainen
Ansvarig tjänsteman
Syrien
 • +358 295 350 384
Alana Saul
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 746
Karita Laisi
Specialsakkunnig
Utvecklingspolitik
 • +358 295 535 0033
Suvi Sipilä
Specialsakkunnig
Utvecklingspolitik
 • +358 295 351 758

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.