Enheten för Mellanöstern

Enheten för Mellanöstern har följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt kultur- och utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen
 • regionala organisationer och andra samarbetsorgan
 • att medverka till lösningen av konflikter i regionen som en del av Finlands allmänna utrikespolitik
 • att följa upp internationella organisationers och finansinstituts verksamhet i regionen och att tillhandahålla information om de enskilda länderna och om regionen till ministeriets övriga avdelningar.

Verksamhetsområde

Bahrain, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Palestinska området, Qatar, Saudiarabien, Syrien

E-post

 • ALI-10@formin.fi

Postadress

Enheten för Mellanöstern
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Riikka Eela
Enhetschef
 • +358 295 350 147
Heini Kalliomäki
Assistent
 • +358 295 350 469
Kim Kuivalainen
 • +358 295 350 248

Teamet för Persiska viken

Eveliina Saarinen
Teamledare
Persiska viken
 • +358 295 350 037
Annina Aalto
Ansvarig tjänsteman
Irak, Saudiarabien, Oman, Kuwait, Jemen
 • +358 295 350 618
Meri Hätönen
Projektassistent
 • +358 295 350 371

Teamet för fredsprocessen i Mellanöstern

Jussi Soini
Teamledare
 • +358 295 350 580
Petra Paasilinna
Ansvarig tjänsteman
Syrien
 • +358 50 478 3840
Jan Koivu
Projektassistent
Utvecklingssamarbete Irak, Syrien
 • +358 295 350 547
Jenny Sjöberg
Inspektör
Palestina
 • +358 295 351 571

Utvecklingssamarbete

Suvi Sipilä
Inspektör
Regionalt utvecklingssamarbete, Mellanöstern och Nordafrika
 • +358 295 351 758

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.