Enheten för Mellanöstern

Enheten för Mellanöstern har följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt kultur- och utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen
 • regionala organisationer och andra samarbetsorgan
 • att medverka till lösningen av konflikter i regionen som en del av Finlands allmänna utrikespolitik
 • att följa upp internationella organisationers och finansinstituts verksamhet i regionen och att tillhandahålla information om de enskilda länderna och om regionen till ministeriets övriga avdelningar.

E-post

 • ALI-10@formin.fi

Postadress

Enheten för Mellanöstern
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Riikka Eela
Enhetschef
 • +358 295 350 147

Teamet för Persiska viken

Saila Barke
Teamledare
Persiska viken
Iran, UAE, Qatar, Bahrain
 • +358 295 350 226
Silja Kanerva
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 271
Henriikka Vallivaara
Högskolepraktikant

Teamet för fredsprocessen i Mellanöstern

Petra Paasilinna
Teamledare
Substitut för enhetschef ansvarig för Syrien
 • +358 295 350 249
Niko Heimola
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 453
Karim Aissa Baccouche
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 707
Suvi Sipilä
Regionalt utvecklingssamarbete, Mellanöstern och Nordafrika
 • +358 295 351 758
Vera Jegorenkov
Projektassistent
 • +358 295 350 387
Jenny Sjöberg
Inspektör
Teamledare, utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika, Palestina
 • +358 295 351 866

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.