Beskickningarnas konsulära tjänster

Beskickningarna är skyldiga ge råd, vägleda och hjälpa de som erhåller konsulära tjänster att självmant bevaka sina egna intressen. Beskickningarna hjälper också nödställda personer i utlandet.

Vad ingår i de konsulära tjänsterna?

Beskickningarna kan

 • hjälpa personer som insjuknat eller drabbats av en olycka eller som råkat ut för ett brott för att de skall få den sjukvård eller annan hjälp som de är i omedelbart behov av
 • hjälpa till med att kontakta en nära anhörig om man har råkat i nöd eller berövats sin frihet
 • bevilja pass för hemresa, för att ersätta ett försvunnet, stulet, förstört eller föråldrat pass (Obs honorärkonsulaten har inte rätt att bevilja pass)
 • ge råd om hur man kan överföra pengar via en bank eller ett annat penningförmedlande företag
 • förmedla pengar för att hjälpa en nödställd person
 • kontakta försäkringsbolaget i sjukdoms- och dödsfall.

Beskickningarna kan inte

 • verka i strid med stationeringslandets lagstiftning
 • sköta uppgifter som ankommer på andra myndigheter
 • betala hotellräkningar, sjukhusräkningar eller andra räkningar och inte heller böter eller borgenssummor
 • betala utgifter och arvoden för advokat eller tolk
 • gå i borgen eller ingå betalningsförbindelser
 • verka som advokat eller som juridisk rådgivare
 • ingripa i ett rättsligt förfarande eller kräva att en dom skall ha ett visst innehåll
 • få den som sitter anhållen eller häktad frigiven.

Honorärkonsulaten (honorärkonsuler)

 • Honorärkonsulaten kan hjälpa till med att kontakta de lokala myndigheterna eller närmaste finska ambassad eller konsulat
 • Honorärkonsulaten har endast begränsade möjligheter att hjälpa, de har t. ex. inte rätt att bevilja pass.

Om det inte finns någon finländsk beskickning i det ifrågavarande landet

Om Finland inte har någon representation i landet, kan man få hjälp vid en nordisk beskickning, och utanför Europeiska unionen även vid de övriga EU-ländernas beskickningar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden

Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden samordnar de konsulära ärendena vid utrikesrepresentationens verksamhetsställen och är kontaktpunkt i Finland för beskickningarna.