Anvisningar för TAIEX

TAIEX-samarbete inleds oftast med att mållandet tar initiativ, antingen genom en öppen ansökan riktad till alla EU-länder, eller en ansökan riktad till ett visst land. Finländska myndigheter kan också själva anmäla sitt intresse att delta i TAIEX-samarbete.

TAIEX finansierar expertbesök som varar i högst fem dagar. Dessa kan till exempel gå ut på:

  • att en expert från ett EU-land ordnar en skräddarsydd utbildning i mottagarlandet (expert mission)
  • att experter från EU-länder deltar i workshopar eller seminarier i mottagarlandet (workshop)
  • att representanter för mottagarlandet besöker ett EU-land (study visit)
  • kollegiala utvärderingar

Mottagarländerna ska göra ansökan på webben, på kommissionens TAIEX-sidor.

Seminarier och studieresor kan genomföras ett par månader efter att ansökan har mottagits.

TAIEX-expertregister

Kommissionen erbjuder expertuppdrag direkt till dem som har registrerat sig i kommissionens register över TAIEX-experter. Det lönar sig att registrera sig om man är intresserad av internationella sakkunniguppdrag.

Nationella Twinning och TAIEX-teamet

Utrikesministeriets Twinning-team är Finlands samordnare för Twinning och TAIEX-projekt, och de hjälper myndigheter att göra projektanbud och genomföra projekt. Du kan alltid kontakta teamet om du vill veta mera om verksamheten.

Postadress:

Utrikesministeriet
Nationella Twinning och TAIEX-teamet
PB 429
00023  STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress:

Maringatan 22 G
MKG3
00160  HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Leena Koivisto
  • Ansvarig tjänsteman, TAIEX-samordning
  • tfn +358 295 350 557

Tiina Järvelä

  • Ansvarig tjänsteman, Twinning-samordning
  • tfn  +358 295 351 555