Finnfund finansierar företagsverksamhet

Finnfund beviljar långvarig finansiering för ansvarsfull, privat företagsverksamhet i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi.

Finnfund är en utvecklingsfinansieringsbolag där finska staten är majoritetsägare. Den erbjuder företag långvarig riskfinansiering och investeringslån för lönsamma projekt i utvecklingsländerna och Ryssland.

Finnfund har som mål att främja utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera sådan privat företagsverksamhet som är ansvarsfull och lönsam. Utöver den ekonomiska lönsamheten betonas i finansieringen också investeringarnas positiva konsekvenser för utvecklingen och miljön. Finnfund kapitaliseras årligen med cirka 10 miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete. Utöver detta ökar Finnfunds rörelsevinst dess kapital. År 2016 omfattade Finnfunds nya finansieringsbeslut 152 miljoner euro, och värdet på placeringsportföljen 356 miljoner euro.

Mer information om Finnfunds verksamhet finns på Finnfunds egna webbsidor.