Finnfund investerar i affärsverksamhet i utvecklingsländer

Finnfund beviljar långsiktig finansiering till ansvarsfull privat affärsverksamhet i utvecklingsländer och övergångsekonomier.

Finnfund är en utvecklingsbank med finska staten som majoritetsägare. Den erbjuder företag mångårig riskfinansiering och långfristiga investeringslån för lönsamma projekt i utvecklingsländer.

Finnfund har som mål att främja utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera privat affärsverksamhet. Projekten som finansieras ska vara lönsamma, ansvarsfulla såväl med tanke på miljön som samhället, och ge mätbara utvecklingseffekter i mållandet. Också Finnfunds egen verksamhet ska vara ekonomiskt lönsam.

Finnfund kapitaliseras årligen med cirka10 miljoner euro ur anslaget för utvecklingssamarbete. Ur anslaget för finansiella investeringar har Finnfund också fått så kallade konvertibla skuldebrev, 130 miljoner euro 2016 och 210 miljoner euro 2019. Utöver detta utökas Finnfunds kapital av rörelseresultatet, det vill säga vinsten av affärsverksamheten. År 2018 fattade Finnfund nya finansieringsbeslut om 154 miljoner euro. Värdet på placeringsportföljen var 551 miljoner euro.

Läs mer om Finnfunds verksamhet på Finnfunds egen webbplats(Länk till en annan webbplats.).