Finnfund investerar i affärsverksamhet i utvecklingsländer

Finnfund främjar hållbar utveckling genom att finansiera lönsamma och ansvarsfulla företag i utvecklingsländer.

Finnfund är en utvecklingsbank med finska staten som majoritetsägare. Bolaget erbjuder företag mångårig riskfinansiering och långfristiga investeringslån för lönsamma projekt i utvecklingsländer. Finnfund gör årligen 20–30 nya investeringar för totalt cirka 200–250 miljoner euro.

Finnfund har som mål att främja utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera privat affärsverksamhet. Projekten som finansieras ska vara lönsamma, ansvarsfulla såväl med tanke på miljön som samhället, och ge mätbara utvecklingseffekter i mållandet. Finnfund fokuserar på sektorer som är viktiga för en hållbar utveckling, till exempel förnybar energi, digitala lösningar och infrastruktur, hållbart skogsbruk och jordbruk samt finanssektorn.

Finnfund kapitaliserades med 100 miljoner euro 2017–2021. Ur Finlands anslag för utvecklingspolitiska investeringar har bolaget också fått finansiering i form av så kallade konvertibla skuldebrev, 130 miljoner euro 2016 och 210 miljoner euro 2019. Dessutom har staten ingått en förbindelse om förlustersättning på 150 miljoner euro för investeringar med betydande positiva utvecklings- och klimateffekter 2018–2024. Finnfunds investeringstillgångar uppgick till 608 miljoner euro i slutet av 2020.

Läs mer om Finnfunds verksamhet på Finnfund.fi (på finska)(Länk till en annan webbplats.).