Enheten för exportkontroll

Enheten för exportkontroll har följande uppgifter:

 • exportkontroll, tillståndsärenden och information gällande produkter med dubbel användning
 • datasystem med anknytning till exportkontroll
 • ministeriets interna samordning i exportkontrollärenden.

E-post

 • kpo-40@formin.fi
 • vientivalvonta.um@formin.fi

Postadress

Enheten för exportkontroll
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Teemu Sepponen
Enhetschef
 • +358 295 351 045
CV
Heikki Yrjölä
Handelsråd
 • +358 295 351 141
Maarit Nikkola
Handelsråd
 • +358 295 351 857
Veli Pekka Valtonen
Sakkunnig
 • +358 295 350 025
Salla Laamanen
 • +358 295 350 900
Henri Loukusa
Sakkunnig
 • +358 295 350 530

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.