Enheten för exportkontroll

Enheten för exportkontroll har följande uppgifter:

 • exportkontroll, tillståndsärenden och information gällande produkter med dubbel användning
 • datasystem med anknytning till exportkontroll
 • ministeriets interna samordning i exportkontrollärenden
 • internationella exportkontrollordningar (WA, NSG, AG, MTCR)
 • lagberedning som gäller exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden i EU och i Finland
 • internationellt samarbete och samarbete med de finländska myndigheterna inom exportkontroll
 • frågor som rör sanktionsförordningarna som faller inom exportkontrollenhetens behörighetsområde, inklusive mottagande av exportanmälningar som rör sanktioner
 • deltagande i nationell och internationell koordinering av sanktionsfrågor
 • företagsrådgivning

E-post

 • KPO-40@gov.fi

Telefon

 • +358 295 350 943

Postadress

Enheten för exportkontroll
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Johanna Salovaara-Dean
Enhetschef
 • +358 295 350 593
Heikki Yrjölä
Handelsråd
 • +358 295 351 141
Iiro Lalu
Sakkunnig
 • +358 295 350 807
Helmi Hämäläinen
Jurist
 • +358 295 350 089
Pirjo Lattion
Sakkunnig
 • +358 29 535 0992
Henri Loukusa
Sakkunnig
 • +358 295 350 530
Carola Miller
Jurist
 • +358 295 350 584
Tanja Otava
Projektassistent
 • +358 295 350 220

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.