Enheten för exportkontroll

Enheten för exportkontroll har följande uppgifter:

 • exportkontroll, tillståndsärenden och information gällande produkter med dubbel användning
 • datasystem med anknytning till exportkontroll
 • ministeriets interna samordning i exportkontrollärenden
 • internationella exportkontrollordningar (WA, NSG, AG, MTCR)
 • lagberedning som gäller exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden i EU och i Finland
 • internationellt samarbete och samarbete med de finländska myndigheterna inom exportkontroll
 • företagsrådgivning

E-post

 • kpo-40@formin.fi
 • vientivalvonta.um@formin.fi

Postadress

Enheten för exportkontroll
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Johanna Salovaara-Dean
Enhetschef
 • +358 295 350 593
Heikki Yrjölä
Handelsråd
 • +358 295 351 141
Iiro Lalu
Sakkunnig
 • +358 295 350 807
Elina Ahtela
Jurist
 • +358 295 350 223
Lea Cecil
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 546
Laura Kansikas-Debraise
Specialuppdrag
 • +358 295 350 140
Henri Loukusa
Sakkunnig
 • +358 295 350 530
Kaisa Pellinen
Sakkunnig
 • +358 295 350 187
Emilia Tiuttu
Jurist
 • +358 295 350 043
Enna Tolvanen
Assistent
 • +358 295 350 804

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.