Enheten för säkerhetspolitik och krishantering

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering har följande uppgifter:

 • allmän säkerhetspolitik
 • gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)
 • militär krishantering, civil krishantering
 • tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg
 • europeiska och euroatlantiska säkerhetsarrangemang, inklusive Nato/Euroatlantiska partnerskapsrådet/partnerskapet för fred
 • nordiskt samarbete inom säkerhetspolitik
 • organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) med undantag av human dimension
 • FN krishanteringsoperationer
 • valobservation

E-post

 • POL-10@formin.fi

Postadress

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöegipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Minna Laajava
Enhetschef
 • +358 295 350 128

NATO/Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR)/Partnerskap för fred (PFF), Afghanistan

Hanna Heikkilä
Teamledare
Natofrågor
 • +358 295 351 194
Anu Apo
Ansvarig tjänsteman
Nato-insatser, Afghanistan
 • +358 295 350 103
Anna Hakala
Ansvarig tjänsteman
Nato, Partnerskapet för fred
 • +358 295 350 468

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, militär och civil krishantering

Janne Heiskanen
Teamledare
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
Sofia Sandell
Attaché
 • +358 295 350 809
Josefiina Manninen
 • +358 295 350 298

Allmänna säkerhetspolitiska frågor

Lauri Hirvonen
Teamledare
säkerhetspolitik och krishantering
 • +358 295 350 063
Sampo Saarinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 404

Teknologi och säkerhet

Stefan Lee
Teamledare
 • Stefan.Lee@formin.fi
 • +358 295 351 467
Jarmo Sareva
Ambassadör för cybersäkerhet
 • +358 295 350 418
Liisa Talonpoika
 • +358 295 350 386

Administrativa ärenden

Ansvarig tjänsteman
Tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg
OSSE valobservation
May-Len Svenskberg
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering, rekryteringar
 • +358 295 351 756
Irene Hurmerinta
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 590

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.