Enheten för säkerhetspolitik och krishantering

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering har följande uppgifter:

 • allmän säkerhetspolitik, säkerheten i Finlands närområden, Östersjöregionen och i Arktis

 • EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)

 • militär krishantering och civil krishantering, inklusive Finlands medverkan i FN:s fredsbevarande insatser

 • Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato), Natopartnerskapet

 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, inbegripet OSSE:s valobservation och vapenkontroll

 • teknik och säkerhet, cybersäkerhet och hybridfrågor

 • rekrytering av sakkunniga till enheten

E-post

 • POL-10@formin.fi

Postadress

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöegipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Minna Laajava
Enhetschef
 • +358 295 350 128
May-Len Svenskberg
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering, rekryteringar
 • +358 295 351 756

NATO/Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR)/Partnerskap för fred (PFF), Afghanistan

Anna-Mari Wong Hämäläinen
Teamledare
Natofrågor
 • +358 295 350 498
Juho Simpura
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 831
Markus Räty
Ansvarig tjänsteman
Nato, Partnerskapet för fred
 • +358 295 350 401
Minna-Mari Mourujärvi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 615
Santeri Eriksson
Specialuppdrag

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, militär och civil krishantering

Janne Heiskanen
Teamledare
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
 • +358 295 350 330
Max Hatvala
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering
 • +358 295 350 443
Nelli Mikkola
Ansvarig tjänsteman
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
 • +358 295 350 653

Allmänna säkerhetspolitiska frågor

Markus Teir
Teamledare
säkerhetspolitik och krishantering
 • +358 295 350 441
Leena Saarikoski
Ansvarig tjänsteman
OSSE
 • +358 2 953 504 59
Essi Raitala
Ansvarig tjänsteman
Europas och Finlands närområdens säkerhetspolitiska frågor
 • +358 295 350 197
Leo Svahnbäck
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 721
Veera Kaarela
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 391

Teknologi och säkerhet

Liisa Talonpoika
 • +358 295 350 386
Tarja Fernández
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 953
CV
Aino Pöyhönen
Projektassistent

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.