Enheten för säkerhetspolitik och krishantering

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering har följande uppgifter:

 • allmän säkerhetspolitik, säkerheten i Finlands närområden, Östersjöregionen och i Arktis
 • EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)
 • militär krishantering och civil krishantering, inklusive Finlands medverkan i FN:s fredsbevarande insatser
 • Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato), Natopartnerskapet
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, inbegripet OSSE:s valobservation och vapenkontroll
 • teknik och säkerhet, cybersäkerhet och hybridfrågor
 • rekrytering av sakkunniga till enheten

E-post

 • POL-10@formin.fi

Postadress

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöegipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Minna Laajava
Enhetschef
 • +358 295 350 128
May-Len Svenskberg
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering, rekryteringar
 • +358 295 351 756

NATO/Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR)/Partnerskap för fred (PFF), Afghanistan

Hanna Heikkilä
Teamledare
Natofrågor
 • +358 295 351 194
Anna Hakala
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 468
Markus Räty
Ansvarig tjänsteman
Nato, Partnerskapet för fred
 • +358 295 350 401
Nelli Mikkola
Specialuppdrag
 • +358 295 350 653

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, militär och civil krishantering

Janne Heiskanen
Teamledare
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
Max Hatvala
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering
 • +358 295 350 446
Sofia Sandell
Attaché
 • +358 295 350 809
Tiina Heikkinen
Projektassistent
Anniina Koivula-Olstad
Specialuppdrag
 • +358 295 350 166

Allmänna säkerhetspolitiska frågor

Lauri Hirvonen
Teamledare
säkerhetspolitik och krishantering
 • +358 295 350 063
Leena Saarikoski
Ansvarig tjänsteman
OSSE
 • +358 2 953 504 59
Ella Virtanen
Specialuppdrag
 • +358 295 350 794
Inkeri Virtanen-Abernethy
Ansvarig tjänsteman
Europas och Finlands närområdens säkerhetspolitiska frågor
 • +358 295 350 595
Anna Yletyinen
Specialuppdrag
 • +358 295 350 210

Teknologi och säkerhet

Stefan Lee
Teamledare
 • Stefan.Lee@formin.fi
 • +358 295 351 467
Jarmo Sareva
Ambassadör för cybersäkerhet
 • +358 295 350 418
Liisa Talonpoika
 • +358 295 350 386
Emilia Mustajärvi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 376

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.