Enheten för säkerhetspolitik och krishantering

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering har följande uppgifter:

 • allmän säkerhetspolitik, säkerheten i Finlands närområden, Östersjöregionen och i Arktis

 • EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)

 • militär krishantering och civil krishantering, inklusive Finlands medverkan i FN:s fredsbevarande insatser

 • Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato), Natomedlemskapet

 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, inbegripet OSSE:s valobservation och vapenkontroll

 • teknik och säkerhet, cybersäkerhet och hybridfrågor

 • rekrytering av sakkunniga till enheten

E-post

 • POL-10@gov.fi

Postadress

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Sjöegipaget
Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Personal

Minna Laajava
Enhetschef
 • +358 295 350 128
May-Len Svenskberg
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering, rekryteringar
 • +358 295 351 756

NATO

Anna-Mari Wong Hämäläinen
Teamledare
Natofrågor
 • +358 295 350 498
Minna-Mari Mourujärvi
Ansvarig tjänsteman
Natofrågor
 • +358 295 350 615
Aki Kauppinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 535 1042
Mari Korhonen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 017
Santeri Eriksson
Ansvarig Tjänsteman, Natofrågor
 • +358 295 350 944
Kristian Kumlin
Specialuppdrag
Nato, Partnerskapet för fred
 • +358 295 350 111
Anna Järvenpää
Assistent
 • Anna.Jarvenpaa@gov.fi
 • +358 295 350 545

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, militär och civil krishantering

Janne Heiskanen
Teamledare
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
 • +358 295 350 330
Max Hatvala
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering
 • +358 295 350 443
Nelli Mikkola
Ansvarig tjänsteman
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
 • +358 295 350 653

Allmänna säkerhetspolitiska frågor

Markus Teir
Teamledare
säkerhetspolitik och krishantering
 • +358 295 350 441
Leena Saarikoski
Ansvarig tjänsteman
OSSE
 • +358 2 953 504 59
Leo Svahnbäck
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 721
Maria Kauko
Ansvarig tjänsteman
Inkeri Virtanen-Abernethy
Ansvarig tjänsteman
Europas och Finlands närområdens säkerhetspolitiska frågor
 • +358 295 350 354

Teknologi och säkerhet

Pekka Marttila
Teamledare
 • +358 295 350 233
Liisa Talonpoika
 • +358 295 350 386
Tarja Fernández
Ambassadör för cybersäkerhet
 • +358 295 350 953
Emilia Mustajärvi
Ansvarig tjänsteman
Janne Taalas

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.