Enheten för säkerhetspolitik och krishantering

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering har följande uppgifter:

 • allmän säkerhetspolitik
 • gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)
 • militär krishantering, civil krishantering
 • tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg
 • europeiska och euroatlantiska säkerhetsarrangemang, inklusive Nato/Euroatlantiska partnerskapsrådet/partnerskapet för fred
 • nordiskt samarbete inom säkerhetspolitik
 • organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) med undantag av human dimension
 • FN krishanteringsoperationer
 • valobservation

E-mail

 • POL-10@formin.fi

Postaddress

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 2
00130
HELSINGFORS
FINLAND

Sari Rautio
Enhetschef
 • +358 295 351 534
Iiris Strandman
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering och flyg- och fartygstillstånd
 • +358 295 351 059
May-Len Svenskberg
Ansvarig tjänsteman
civil krishantering, rekryteringar
 • +358 295 351 756
Emmi Kulta
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 311
Leena Mahr
Assistent
 • +358 295 350 131

Ambassadör för cybersäkerhet

Pia Rantala-Engberg
Pia Rantala-Engberg
Ambassadör för cybersäkerhet
cybersäkerhet
 • +358 295 351 350

NATO/Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR)/Partnerskap för fred (PFF), Afghanistan

Hanna Nissinen
Teamledare
Natofrågor
 • +358 295 351 194
Anu Apo
Ansvarig tjänsteman
Nato-insatser, Afghanistan
 • +358 295 350 103
Tapio Pyysalo
Ansvarig tjänsteman
Nato, Partnerskapet för fred
 • +358 295 350 052

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, militär och civil krishantering

Outi Hyvärinen
Outi Hyvärinen
Teamledare
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
 • +358 295 350 035
Heli Lehto
Ansvarig tjänsteman
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
 • +358 295 350 165
Pekka Marttila
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 233

Allmänna säkerhetspolitiska frågor

Anu Konttinen
Teamledare
säkerhetspolitik och krishantering
 • +358 295 350 323
Elina Dakash
Ansvarig tjänsteman
OSSE och FN-krishantering
 • +358 295 350 401
Anna Koikkalainen
Ansvarig tjänsteman
allmän säkerhetspolitik, cybersäkerhet
 • +358 295 352 002
Pasi Kokkonen
Ansvarig tjänsteman
Europas och Finlands närområdens säkerhetspolitiska frågor
 • +358 295 351 909

Administrativa ärenden

Pirkko Mäkikokkila
Pirkko Mäkikokkila
Administrationsansvarig
valobservatörsrekryteringar

Huvudstabens förbindelseofficer

Hybrid Ambassadör

Mikko Kinnunen
Ambassadör, hybridhot
 • +358 295 351 820

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.