EU:s handelsavtal gynnar finländska företag

EU har ingått handelsavtal med ungefär 70 länder utanför unionen. Avtalen gör det lättare också för finländska företag att få in sina varor och tjänster på avtalspartens marknad. Utrikesministeriet har sammanställt anvisningar tillsammans med finansministeriet och Tullen om hur företag kan utnyttja de tullförmåner som handelsavtalen ger. Avtalen gynnar också konsumenter till exempel så att utbudet av produkter och tjänster blir större och priserna eventuellt sjunker. På makronivå har frihandelsavtalen en positiv inverkan på Finlands ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.

EU, och Finland som en del av den, har handelsavtal med bland annat Kanada, Mexiko, Sydkorea och Schweiz. Avtal med Japan, Singapore och Vietnam planeras träda i kraft 2019. Avtalet mellan EU och Mexiko uppdateras för närvarande.

EU förhandlar för närvarande om nya handelsavtal med flera handelspartner, till exempel Indonesien, Chile och den sydamerikanska tullunionen Mercosur.

Aktuell information om EU:s handelsavtal:

EU:s handelsavtal och avtal som underlättar handeln med tredjeländer (på engelska)

Utrikesministeriets broschyrer om gällande frihandelsavtal och fördelar för företag:

Handelsavtal mellan EU och Kanada, CETA (pdf, 875 Kb)

Hur kan företag dra nytta av EU:s handelsavtal och spara in på tullavgifter? (pdf, 274 Kt)

Mer uttömmande beskrivningar om tullförmåner finns på Tullens webbplats

På vår webbplats