EU:s handelsavtal gynnar finländska företag

EU har ingått handelsavtal med över 70 länder utanför unionen. Avtalen gör det lättare för finländska företag att få in sina varor och tjänster på avtalspartens marknad.

Avtalen gynnar också konsumenter, till exempel så att utbudet av produkter och tjänster blir större och priserna blir lägre. På ett mer allmänt plan har handelsavtalen en positiv inverkan på Finlands ekonomiska tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Kring 500 000 arbetsplatser i Finland är direkt eller indirekt beroende av export till utlandet, något som handelsavtalen underlättar.

EU, och Finland som EU-medlem, har handelsavtal med bland annat Japan, Kanada, Mexiko, Schweiz, Singapore, Sydkorea och Vietnam. Handelsavtalet med Storbritannien är nu i kraft tillfälligt. Avtalet träder slutgiltigt i kraft när förfarandena för att sätta det i kraft har slutförts. Förhandlingarna om en uppdatering av avtalet mellan EU och Mexiko har slutförts. EU förhandlar för närvarande om nya handelsavtal med flera handelspartner, till exempel Australien, Indonesien och Nya Zeeland. Förhandlingarna med Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) har slutförts.

I slutet av 2020 avslutade EU förhandlingar med Kina om ett investeringsavtal som förbättrar marknadstillträdet och affärsmiljön. Avtalet beräknas vara färdigt att ratificeras i början av 2022.

Aktuell information och broschyrer

EU:s handelsavtal och avtal som underlättar handeln(Länk till en annan webbplats.) med tredjeländer finns på engelska på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska).

Utrikesministeriets broschyrer om gällande frihandelsavtal och fördelar för företag:

Handelsavtal mellan EU och Kanada, CETA (pdf, 875 Kb)

Hur kan företag dra nytta av EU:s handelsavtal och spara in på tullavgifter? (pdf, 274 Kt)

Mer ingående beskrivningar om förmånsbehandlingar på Tullens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

På vår webbplats

handel