Avdelningen för Afrika och Mellanöstern

Till Avdelningen för Afrika och Mellanöstern räknas följande geografiska områden: länderna i Afrika och Mellanöstern samt länderna kring Persiska viken.

Avdelningens uppgifter är följande:

  • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden samt ärenden gällande utvecklingssamarbete (för länderna som tillhör området) knutna till bilaterala relationer, till EU:s externa relationer eller till multilaterala verksamhetsorgan
  • territoriala organisationer och övriga samarbetsorgan
  • EU:s medelhavssamarbete och andra samarbetsprojekt inom avdelningens geografiska område

Postadress

Avdelningen för Afrika och Mellanöstern
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392440
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)