Finlands stöd till Ukraina

Finland stöder Ukraina och dess krigsdrabbade grannländer på många sätt.

I början av året beviljade Finland Ukraina ytterligare 15 miljoner euro i form av humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Av detta är 9,2 miljoner euro humanitärt bistånd som kanaliseras genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR och Internationella rödakorskommittén ICRC.

Finland ger Ukraina också materiellt bistånd efter landets behov och önskemål. Materiellt bistånd har sänts genom EU:s civilskyddsmekanism (bland annat tält, sjukvårdsartiklar, brandbilar, ambulanser). Ytterligare materiellt bistånd bereds enligt Ukrainas önskemål och behov. Finland har även sänt militär skyddsutrustning och försvarsmateriel.

Vidare har Finland sänt en expert från Strålsäkerhetscentralen till det europeiska centret för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre) för att stödja centrets arbete i frågor som rör Ukrainas kärnsäkerhet.

Också grannländerna ges hjälp

Det är också viktigt att Ukrainas grannländer får hjälp, såsom Moldavien, som tagit emot ett enormt antal människor från Ukraina. De behöver hjälp.

Finland har sänt experter till Moldavien som ska hjälpa med att samordna räddningstjänstens hjälpinsatser samt materialhjälp genom EU:s civilskyddsmekanism (bland annat tillfällig inkvartering för 5 000 personer).

Stödet från EU

EU:s politiska, finansiella och humanitära stöd till Ukraina fortsätter. Kommissionen har meddelat om ett stödpaket på närmare 550 miljoner euro för att svara mot krigets humanitära följder i Ukraina och landets närområden.

EU-länderna ger också Ukrainas försvarsmakt stöd som uppgår till 1 miljard euro. Till Ukraina levereras utrustning och förnödenheter, bland annat bränsle, medicinsk utrustning och vapenmateriel.