6.11.2023

Estland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är tryggt att resa i Estland bara du är normalt försiktig.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krisartade situationer är god.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar på turistmål och i trängseln i Tallinn och andra städer. Håll noga reda på din plånbok och handväska.

Var uppmärksam när du betalar med bankkort eller kreditkort, särskilt på barer och nattklubbar.

Taxibolagen får själva bestämma sina priser. Prislistan måste vara synlig på utsidan i bilens sidofönster och inne i bilen på instrumentbrädan. Förutom att anlita konventionella taxitjänster kan du också beställa taxi via olika appar. Prissättningen är tydlig, och priset på din taxifärd får du veta när du gör din beställning. Om du åker cykeltaxi lönar det sig att komma överens om priset på förhand och fråga om det gäller för en eller flera passagerare.

Parkera bilen på övervakade parkeringsplatser och lämna inga saker synliga inne i bilen.

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den lokala polisstationen och be om att få en kopia av anmälan eller ärendets diarienummer. I Tallinn är det möjligt att få hjälp av en finsk tolk. Reservera gott om tid när du ska lämna in en anmälan.

Anmäl också till polisen om ditt pass blir stulet eller försvinner. Färjorna godkänner i allmänhet en polisanmälan om passet eller identitetskortet saknas.

Det allmänna nödnumret är 112.

Polisstationen i centrala Tallinn har öppet må–fre kl. 9.00–17.00, adress Kolde puiestee 65, tfn +372 612 3000.

Om du behöver akut hjälp eller om polisstationen är stängd, ring det allmänna nödnumret.

Kontaktuppgifter till alla polisstationer: http://www.politsei.ee/(Länk till en annan webbplats.).

I Tallinn finns utöver den statliga polisen också kommunal polis (Korrakaitseuksus) som bland annat övervakar att stadens ordningsregler följs. Därtill finns de frivilliga poliser (Abipolitseinik) som har fulla polisbefogenheter.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Enligt Estlands vägtrafiklag måste man använda reflex när det är mörkt ute.

Kör inte bil om du är påverkad av alkohol eller mediciner.

Promillegränsen för rattfylleri är 0,2 mg/g i blodet eller 0,10 mg/l i utandningsluften. Promillegränsen gäller även cyklister.

Om du reser från Finland till Estland med motorfordon måste du ha med dig bilens registerutdrag i original. Åldersdispens ger inte minderåriga rätt att köra i Estland.

Den automatiska hastighetsövervakningen är effektiv. Även små fortkörningar ger böter som tas ut också för finskregistrerade bilar.

Läs mer på webbplatsen för Estlands vägverk: https://www.mnt.ee/eng(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en reseförsäkring. Det är dyrt att ordna hemtransport av en allvarligt sjuk eller avliden person utan en heltäckande försäkring. Med det europeiska sjukvårdskortet har du rätt till sjukvård. Det förekommer mycket HIV i Estland.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument