12.6.2023

Montenegro: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Montenegro har avväcklat alla koronarestriktioner

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Montenegro ett tryggt resmål. I Montenegro ordnas ibland politiska demonstrationer i huvudstaden Podgorica och i en del andra städer. De kan påverka smidigheten i trafiken. Det lönar sig att hålla sig undan demonstrationerna.
Nödnummer

Polisen +382 122

Brandkåren +382 123

Ambulans +382 124

Det allmänna nödnumret är 112

Brottsligheten

Gatubrottslighet är inte särskilt vanligt, men för att undvika ficktjuvar ska du vara försiktig med hur du hanterar och förvarar personliga saker. I större städer och nära gränsområden ska du var försiktig då du rör dig ute när det är mörkt.

Det sker en del bilstölder. Lämna gärna bilen i en övervakad parkering åtminstone över natten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Farosituationer i trafiken beror ofta på smala och slingriga vägar, för höga hastigheter, våghalsiga omkörningar samt fordonens dåliga skick. Huvudvägarna är i rätt bra skick, men särskilt mindre vägar kan ställvis vara i dåligt skick.

Vinterdäck är enligt lagen obligatoriska 15.11–30.3.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille för personer över 25 år.

Det är förbjudet att tala i telefon medan man kör bil.

Att använda säkerhetsbälte är obligatoriskt.

Under vintern måste man ha billyktorna på.

Lokalbussarna kan vara i mycket dåligt skick och det tar rätt länge att färdas med dem.

Det enda officiella gränsöverskridningsstället till Kosovo är Kula (Rozaje-Pec).

Vägtjänstens webbplats http://www.amscg.org/index.php?id=1&lang=en(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

I Montenegro förekommer snöskred vintertid, och väderförhållandena kan växla snabbt.

Montenegro ligger i ett seismiskt aktivt område och små jordbävningar är vanliga. Kraftiga skalv som skulle orsaka stora skador förekommer dock sällan.

Vid naturkatastrofer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Regeringens webbplats http://www.gov.me/en/Contact(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå.
Hygiennivån är rätt bra. Vattenledningsvattnet är i princip drickbart, men särskilt under sommarmånaderna ska du dricka vatten på flaska.
Luftföroreningar är ett problem vintertid.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Enligt Montenegros lagstiftning ska alla utlänningar registreras inom 24 timmar från inresan. Vid övernattning på hotell registreras utlänningar automatiskt vid incheckningen. Vid privat inkvartering ska den resande sköta registreringen själv. En registrering kan göras vid närmaste turistorganisation eller polisstation. Om registreringen saknas kan påföljden bli böter och en order om att lämna landet.

En registreringsblankett ska visas vid gränsen vid en utresa från landet.

Regeringens webbplats http://www.gov.me/en/Contact(Länk till en annan webbplats.)

En resesida med officiell information för resande https://www.montenegro.travel/en(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument