Undvik resor som inte är nödvändiga.

På grund av coronaviruspandemin är den allmänna rekommendationen, som gäller alla länder, att undvika resor som inte är nödvändiga. Ett undantag är Brasilien, Sydafrika och Indien, för vilka rekommendationen är att du ska undvika alla resor till länderna, i enlighet med rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd.

På grund av den allmänna säkerhetssituationen i vissa länder avråder vi också från alla resor eller att du omedelbart avlägsnar dig ur landet. Om du trots allt beslutar dig för att resa, kontrollera de aktuella inreserestriktionerna och andra bestämmelser med landets myndigheter innan du reser. När du återvänder till Finland från utlandet ska du beakta anvisningarna om karantän av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera
11.5.2021

Montenegro: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Montenegro finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/srb/etusivuLänk till en annan webbplats..

Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Du kan följa aktuell information av Montenegros lokala myndigheter på det lokala språket via länken: https://www.ijzcg.me/Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498Länk till en annan webbplats.
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637Länk till en annan webbplats.
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901Länk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fiLänk till en annan webbplats.

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Montenegro ett tryggt resmål. I Montenegro ordnas ibland politiska demonstrationer i huvudstaden Podgorica och i en del andra städer. De kan påverka smidigheten i trafiken. Det lönar sig att hålla sig undan demonstrationerna.
Nödnummer

Polisen +382 122

Brandkåren +382 123

Ambulans +382 124

Det allmänna nödnumret är 112

Brottsligheten

Gatubrottslighet är inte särskilt vanligt, men för att undvika ficktjuvar ska du vara försiktig med hur du hanterar och förvarar personliga saker. I större städer och nära gränsområden ska du var försiktig då du rör dig ute när det är mörkt.

Det sker en del bilstölder. Lämna gärna bilen i en övervakad parkering åtminstone över natten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Farosituationer i trafiken beror ofta på smala och slingriga vägar, för höga hastigheter, våghalsiga omkörningar samt fordonens dåliga skick. Huvudvägarna är i rätt bra skick, men särskilt mindre vägar kan ställvis vara i dåligt skick.

Vinterdäck är enligt lagen obligatoriska 15.11–30.3.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille för personer över 25 år.

Det är förbjudet att tala i telefon medan man kör bil.

Att använda säkerhetsbälte är obligatoriskt.

Under vintern måste man ha billyktorna på.

Lokalbussarna kan vara i mycket dåligt skick och det tar rätt länge att färdas med dem.

Det enda officiella gränsöverskridningsstället till Kosovo är Kula (Rozaje-Pec).

Vägtjänstens webbplats http://www.amscg.org/index.php?id=1&lang=enLänk till en annan webbplats.

Naturförhållanden

I Montenegro förekommer snöskred vintertid, och väderförhållandena kan växla snabbt.

Montenegro ligger i ett seismiskt aktivt område och små jordbävningar är vanliga. Kraftiga skalv som skulle orsaka stora skador förekommer dock sällan.

Vid naturkatastrofer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Regeringens webbplats http://www.gov.me/en/ContactLänk till en annan webbplats.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs mer:
https://finlandabroad.fi/web/mne/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-montenegrossa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=22853219Länk till en annan webbplats.

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå.
Hygiennivån är rätt bra. Vattenledningsvattnet är i princip drickbart, men särskilt under sommarmånaderna ska du dricka vatten på flaska.
Luftföroreningar är ett problem vintertid.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLänk till en annan webbplats.
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/Länk till en annan webbplats.
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.euLänk till en annan webbplats.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Enligt Montenegros lagstiftning ska alla utlänningar registreras inom 24 timmar från inresan. Vid övernattning på hotell registreras utlänningar automatiskt vid incheckningen. Vid privat inkvartering ska den resande sköta registreringen själv. En registrering kan göras vid närmaste turistorganisation eller polisstation. Om registreringen saknas kan påföljden bli böter och en order om att lämna landet.

En registreringsblankett ska visas vid gränsen vid en utresa från landet.

Regeringens webbplats http://www.gov.me/en/ContactLänk till en annan webbplats.

En resesida med officiell information för resande https://www.montenegro.travel/enLänk till en annan webbplats.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument