Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
18.3.2020

Indien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risken för terrorism är hög i hela landet. Undvik folksamlingar och var uppmärksam när du rör dig i stora städer.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Indien har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Inreserestriktioner har införts på basis av bl.a. ursprungsland, nationalitet och resrutt.

Indiens myndigheter informerar om coronaviruset och reserestriktioner på följande webbplatser:
https://www.mohfw.gov.in/
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-and-visa-restrictions-related-covid-19

Ambassaden i Indien följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyNewDelhi

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I delstaterna Assam och Tripura i nordöstra Indien har det brutit ut våldsamheter som myndigheterna och militären slagit ned med hårda tag. Vi avråder från resor till dessa områden.

Undantagstillståndet i Jammu och Kashmir fortgår. Du behöver ett specialtillstånd för att resa dit och vi avråder i vilket fall som helst från resor till regionen på grund av det spända läget. Vi rekommenderar att alla som reser till Indien följer nyhetsrapporteringen och information av myndigheter och researrangörer. I övrigt är det relativt tryggt att resa i Indien.

Undvik också resor i närheten av gränsen mot Pakistan i landets norra och västra delar.

I vissa delstater (i synnerhet i Andhra Pradesh, Jharkhand, Orissa, Chattisgarh, Bihar och Västbengalen) utför de så kallade naxaliterna (maoistrebeller) tidvis attacker.

Det allmänna nödnumret i Indien är 112.

Särskilda säkerhetsrisker

Till vissa områden så som Sikkim, Arunachal Pradesh samt öarna Andamanerna och Nicobarerna, behövs ett särskilt resetillstånd från myndigheterna. Här hittar du mera information: http://boi.gov.in/

Brottsligheten

Tågresenärer rekommenderas skaffa en låsförsedd kedja som kan användas till att fästa bagaget vid bädden på natten. Värdeföremål bör alltid hållas i tryggt förvar. Rån förekommer då och då både på tåg och på stationerna. I närheten av järnvägsstationer rör sig ofta personer som erbjuder tvivelaktiga resetjänster åt resenärerna. Gör alltid alla resebokningar via hotell eller tillförlitliga resebyråer.

Kvinnor, också utländska, har på sistone allt oftare råkat ut för trakasserier och våld i olika delar av landet, både i storstäder och på turistmål. Kvinnor ska vara försiktiga om de rör sig ensamma eller i avlägsna trakter, speciellt efter skymningen, samt undvika kollektivtrafiken och motordrivna rikshor.

Om du förlorar ditt pass ska du göra en anmälan till polisstationen på den ort där det hände

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Indiska landsvägar har vänstertrafik. De viktigaste vägförbindelserna (national highways) mellan de stora städerna lämpar sig för bilturism, även om vägarna ofta är smala och i dåligt skick. Avstånden städerna emellan är långa. Att resa med egen eller hyrd bil är tungt och farligt. Trafikreglerna följs just inte och förkörsrätten bestäms av fordonets storlek. På vägarna rör sig fordon i dåligt skick samt djur och människor som bor vid vägkanten. Av säkerhetsskäl bör man undvika körning på natten.

Det är tryggare att åka tåg än bil, trots att det händer tågolyckor och rån då och då. Även om många taxibilar har en taxameter kan man inte alltid lita på att den fungerar. Det är bäst att komma överens om priset i förväg.

Naturförhållanden

Det förekommer stora skillnader i klimatförhållandena på grund av landets storlek - förhållandena varierar från bergstrakterna i Himalaya och öknarna i Rajasthan till det tropiska södra Indien. På sommaren kan torkan vara svår. Under monsuntiden kan det däremot förekomma störtregn och stora översvämningar, särskilt i sydöstra och västra Indien. Tropiska cykloner orsakar tidvis förödelse i kusttrakterna. Största delen av Indien är jordbävningsområde.

Mera information hittar du här: http://www.imd.gov.in/

Indian National Institute of Disaster Management: http://nidm.gov.in/default.asp

Hälsoläget

Av sjukdomar som sprids via vatten och livsmedel är hepatit A (inflammation i levern orsakad av virus) och diverse magåkommor vanligast. Plötslig diarré förorsakas vanligen av kolibakterier eller virus. Magåkommor förorsakade av mikrober (amöba och giardia) är också vanliga. Av övriga vanliga sjukdomar kan nämnas hepatit B (inflammation i levern som sprids genom blod och sexuellt umgänge) och hiv, som bägge har ökat märkbart under de senaste åren. Hjärnhinneinflammation är allmänt förekommande.

Eftersom rabies förekommer i stor utsträckning ska man ta djurbett på allvar. Tuberkulosen ökar också i Indien. Under monsunperioden lönar det sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel och rätt klädsel, bland annat på grund av risken för dengue- och chikungunyasmitta. Den viktigaste åtgärden för att förhindra sjukdomar är givetvis noggrann hygien. Det gäller såväl vatten och livsmedel som handtvätt.
Läkemedel säljs inte i förpackningar och inga doseringsföreskrifter medföljer. Det säljs också mycket läkemedelskopior som kan vara farliga att använda.

Huvudstaden Delhi anses med fog vara en av världens mest förorenade städer, och i många andra storstäder är luftkvaliteten också dålig. Luftföroreningar belastar hjärta och andningsorgan. Dessutom kan de förorsaka slemhinneirritation och hud- och ögonsymptom, med mera.

Hygiennivån på indiska allmänna sjukhus motsvarar inte finländsk nivå och på privata sjukhus är vården mycket dyr utan försäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Indien är det bäst att klä sig konservativt. På platser såsom Goa där det vimlar av västerländska turister är klädseln däremot friare. Kvinnor som klär sig i shorts, korta kjolar och tajta toppar kan väcka icke-önskad uppmärksamhet, vilket kan leda till problematiska situationer. Inte heller männen går klädda i shorts i Indien. Västerländskt, frisinnat beteende kan väcka förargelse.

Skorna lämnas utanför ingången när man besöker religiösa tempel. Vissa trossamfund kräver dessutom att huvudet täcks med en huvudbonad eller duk. Inga animaliska produkter (t.ex. läderföremål) får medtas i Jaintemplen. Religion spelar en central roll i indierns liv och det är viktigt att utlänningar är finkänsliga och respekterar religiositeten.

Innehav av narkotika, också små mängder, leder i Indien till långa fängelsestraff. På sista tiden har det i landet förekommit mycket farliga droger med exceptionellt allvarliga verkningar.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, New Delhi

E-3, Nyaya Marg
Chanakyapuri
NEW DELHI 110021
INDIA
+91 11 4149 7500
sanomat.nde@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument