7.3.2023

Indien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undantagstillståndet i Jammu och Kashmir fortgår och det finns anledning att undvika resor i området (exkl. Ladakhregionen. Skottväxling mellan Indien och Pakistan och sammandrabbningar mellan säkerhetstrupperna och militanta är vanliga. Resor till detta område förutsätter specialtillstånd.

Aktuellt

Från och med den 1 januari 2023 har Indien börjat kräva ett PCR-test av resenärer från Kina, Thailand, Japan, Singapore och Sydkorea. Resenärer från dessa länder måste ladda ner testresultatet i portalen för reseuppgifter Air Suvidha som finns på första sidan till webbplatsen för Delhi flygplats https://www.newdelhiairport.in/covid19(Länk till en annan webbplats.).

Andra flygpassagerares slumpmässiga tester fortsätter, det har inte ändrats (2 procent av de inresande hänvisas till slumpmässig testning på flygplatsen).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Risken för terrorism är hög i hela landet. Undvik folksamlingar och demonstrationer och iaktta särskild vaksamhet i stora städer.

Det allmänna nödnumret i Indien är 112.

Särskilda säkerhetsrisker

Till vissa områden så som Sikkim, Arunachal Pradesh samt öarna Andamanerna och Nicobarerna behövs ett särskilt resetillstånd från myndigheterna. Mer information: http://www.boi.gov.in/(Länk till en annan webbplats.).

Brottsligheten

Det finns anledning att hålla värdeföremålen i säkert förvar hela tiden. Rån och fickstölder förekommer då och då både på tåg och på stationerna. Tågresenärer rekommenderas skaffa en låsförsedd kedja som kan användas till att fästa bagaget vid bädden på natten. I närheten av järnvägsstationer rör sig ofta personer som erbjuder tvivelaktiga resetjänster åt resenärerna. Gör alla resebokningar via hotell eller tillförlitliga resebyråer.

Kvinnor har råkat ut för trakasserier och våld i olika delar av landet, också på turistorter. Kvinnor uppmanas agera med omdöme och särskild uppmärksamhet om de rör sig ensamma, i synnerhet efter mörkrets inbrott och i avlägsna trakter, eller då de använder kollektivtrafik eller motordriven rickshaw.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem separat från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den närmaste polisstationenen
och kontakta Finlands ambassad.

Indiska polisens nationella nödnummer är 100.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Indiska landsvägar har vänstertrafik. De viktigaste vägförbindelserna (national highways) mellan de stora städerna lämpar sig för bilturism, även om vägarna ofta är smala och i dåligt skick. Avstånden mellan städerna är långa. Att resa med egen eller hyrd bil är rätt ansträngande och även farligt. Trafikreglerna följs just inte och förkörsrätten bestäms av fordonets storlek. På vägarna rör sig fordon i dåligt skick samt djur och människor som bor vid vägkanten. Körning på natten rekommenderas inte.

Fastän många taxibilar har en taxameter kan man inte alltid lita på att den fungerar. Det är bäst att komma överens om priset i förväg.
Det är tryggare att åka tåg än bil, trots att det förekommer tågolyckor och rån då och då.

Naturförhållanden

Det förekommer stora skillnader i klimatförhållandena på grund av landets storlek – förhållandena varierar från bergstrakterna i Himalaya och öknarna i Rajasthan till det tropiska södra Indien. På sommaren kan torkan vara svår. Under monsuntiden kan det däremot förekomma störtregn och stora översvämningar, särskilt i sydöstra och västra Indien. Tropiska cykloner orsakar tidvis förödelse i kusttrakterna. Indien tillhör ett jordbävningsområde.

Ytterligare information:

Hälsoläget

Från och med den 1 januari 2023 har Indien börjat kräva ett PCR-test av resenärer från Kina, Thailand, Japan, Singapore och Sydkorea. Resenärer från dessa länder måste ladda ner testresultatet i portalen för reseuppgifter Air Suvidha som finns på första sidan till webbplatsen för Delhi flygplats https://www.newdelhiairport.in/covid19(Länk till en annan webbplats.).

Andra flygpassagerares slumpmässiga tester fortsätter, det har inte ändrats (2 procent av de inresande hänvisas till slumpmässig testning på flygplatsen).

De vanligaste sjukdomarna som smittar via vatten och livsmedel är A-hepatit (leverinflammation som orsakas av ett virus) och magsjukdomar av olika slag. Hygienen är absolut den viktigaste åtgärden som förebygger sjukdomar. Detta gäller såväl dricksvatten och kost som handtvätt.

Plötsliga magbesvär förorsakas vanligen av kolibakterier eller virus. Magåkommor förorsakade av mikrober (amöba och giardia) är också vanliga. Andra sjukdomar som kan nämnas är B-hepatit (leverinflammation som smittar genom blod och sexuell kontakt) och HIV/AIDS. Hjärnhinneinflammation är allmänt förekommande.

Eftersom rabies förekommer i stor utsträckning ska man ta djurbett på allvar. I Indien sprider myggor febersjukdomarna dengue och chikungunya. Under monsunperioden lönar det sig att skydda sig för myggbett med hjälp av myggmedel och skyddande kläder.

Det är vanligt att läkemedel inte säljs i förpackningar och ofta saknas doseringsföreskrifter. Det säljs också mycket läkemedelskopior som kan vara farliga att använda.

Huvudstaden Delhi är en av världens mest förorenade städer, och i många andra storstäder är luftkvaliteten också mycket dålig under en del av året. Luftföroreningarna anstränger luftvägarna och de kan orsaka irritation på slemhinnorna samt hud- och ögonsymtom.

Hygienen och vården på indiska allmänna sjukhus motsvarar inte finländsk nivå. Privata sjukhus är ett rekommenderat alternativ. På privata sjukhus är vården ytterst dyr utan försäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Indien är det bäst att klä sig konservativt. På platser såsom Goa där det vimlar av västerländska turister är klädkoden däremot friare. Kvinnor som klär sig i shorts, korta kjolar och tajta toppar kan väcka icke-önskad uppmärksamhet, vilket kan leda till problematiska situationer. Inte heller männen går klädda i shorts i Indien. Västerländskt, frisinnat beteende kan väcka förargelse.

Skorna lämnas utanför ingången när man besöker religiösa tempel. Vissa trossamfund kräver dessutom att huvudet täcks med en huvudbonad eller duk. Inga animaliska produkter (t.ex. läderföremål) får medtas i Jaintemplen. Religionen spelar en central roll i indierns liv. Det är viktigt att utlänningar är finkänsliga och respekterar religiositeten.

Innehav av narkotika, också små mängder, leder i Indien till långa fängelsestraff. På sista tiden har det i landet förekommit mycket farliga droger och hembränd alkohol som orsakat exceptionellt allvarliga verkningar och även dödsfall.

Inresebestämmelser

Webbplatsen för Finlands ambassad i New Delhi (på finska och svenska): https://finlandabroad.fi/web/ind/frontpage(Länk till en annan webbplats.)

Till vissa områden så som Sikkim, Arunachal Pradesh samt öarna Andamanerna och Nicobarerna, behövs ett särskilt resetillstånd från myndigheterna.

Mer information: http://www.boi.gov.in/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument