28.6.2024

Indien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik att resa till delstaten Manipur i nordöstra Indien. Undantagstillståndet Undvik att resa till Jammu och Kashmir fortsätter. Undvik att resa till gränsområdet mellan Indien och Pakistan. Resor till detta område kräver tillstånd från myndigheterna.

Aktuellt

På flygplatsen hänvisas 2 procent av de resenärer som kommer från utlandet till slumpmässig coronavirustestning.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Risken för terrorism är hög i hela landet. Undvik folksamlingar och demonstrationer och iaktta särskild vaksamhet i stora städer.

Det allmänna nödnumret i Indien är 112.

Särskilda säkerhetsrisker

Det fins risk för terroristattacker i hela landet. Kvinnor, även utländska turister, ska undvika att resa ensamma. Våldtäkt är ett vanligt brott i Indien.

Brottsligheten

Det finns anledning att hålla värdeföremålen i säkert förvar hela tiden. Rån och fickstölder förekommer då och då både på tåg och på stationerna. Tågresenärer rekommenderas skaffa en låsförsedd kedja som kan användas till att fästa bagaget vid bädden på natten. I närheten av järnvägsstationer rör sig ofta personer som erbjuder tvivelaktiga resetjänster åt resenärerna. Gör alla resebokningar via hotell eller tillförlitliga resebyråer.

Kvinnor kan råka ut för trakasserier och våld i olika delar av landet, också på turistmålen. Kvinnor uppmanas agera med omdöme och särskild uppmärksamhet om de rör sig ensamma, i synnerhet efter mörkrets inbrott och i avlägsna trakter, eller då de använder kollektivtrafik eller motordriven rickshaw.

Indiska polisens nationella nödnummer är 100.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Indiska landsvägar har vänstertrafik. De viktigaste vägförbindelserna (national highways) mellan de stora städerna lämpar sig för bilturism, även om vägarna ofta är smala och i dåligt skick. Avstånden mellan städerna är långa. Att resa med egen eller hyrd bil är rätt ansträngande och även farligt. Trafikreglerna följs just inte och förkörsrätten bestäms av fordonets storlek. På vägarna rör sig fordon i dåligt skick samt djur och människor som bor vid vägkanten. Körning på natten rekommenderas inte.

Fastän många taxibilar har en taxameter kan man inte alltid lita på att den fungerar. Det är bäst att komma överens om priset i förväg.
Det är tryggare att åka tåg än bil, trots att det förekommer tågolyckor och rån då och då.

Naturförhållanden

Det förekommer stora skillnader i klimatförhållandena på grund av landets storlek – förhållandena varierar från bergstrakterna i Himalaya och öknarna i Rajasthan till det tropiska södra Indien. På sommaren kan torkan vara svår. Under monsuntiden kan det däremot förekomma störtregn och stora översvämningar, särskilt i sydöstra och västra Indien. Tropiska cykloner orsakar tidvis förödelse i kusttrakterna. Indien tillhör ett jordbävningsområde.

Ytterligare information:

Hälsoläget

En liten del av de flygpassagerare som kommer från utlandet hänvisas till slumpmässig coronavirustestning på flygplatsen.

De vanligaste sjukdomarna som smittar via vatten och livsmedel är hepatit A och magsjukdomar av olika slag. Att tvätta och desinficera händerna är den enklaste åtgärden för att förebygga sjukdomar.

Plötsliga magbesvär förorsakas vanligen av kolibakterier eller virus. Magåkommor förorsakade av protozoer (amöba och giardia) är också vanliga. Tuberkulos förekommer.

Eftersom rabies förekommer ska man ta djurbett på allvar. Myggor sprider febersjukdomar såsom malaria, dengue och chikungunya.
Under monsunperioden lönar det sig att skydda sig för myggbett med hjälp av myggmedel och skyddande kläder.

På apoteken säljs läkemedel inte nödvändigtvis i förpackningar och ofta saknas doseringsföreskrifter. Det säljs också mycket läkemedelskopior som kan vara farliga att använda. Det lönar sig att köpa läkemedlet i samband med läkarbesöket.

Huvudstaden Delhi är en av världens mest förorenade städer, och i många andra storstäder är luftkvaliteten också mycket dålig. Luftföroreningarna anstränger luftvägarna och de kan orsaka irritation på slemhinnorna samt hud- och ögonsymtom.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Indien är det bäst att klä sig täckande. Kvinnor som klär sig i shorts, korta kjolar och tajta toppar kan väcka icke-önskad uppmärksamhet, vilket kan leda till problematiska situationer. På platser som är populära bland utländska turister kan klädkoden ibland vara friare. Västerländskt, frisinnat beteende kan väcka förargelse.

Religionen spelar en central roll i indierns liv. Det är viktigt att utlänningar är finkänsliga och respekterar religiositeten. Skorna lämnas ofta utanför ingången när man besöker religiösa platser. Vissa trossamfund kräver dessutom att huvudet och axelområdet täcks med en huvudbonad eller duk. Inga animaliska produkter, inklusive läderföremål, får medtas i Jaintemplen.

Innehav av narkotika, också små mängder, leder i Indien till långa fängelsestraff. På marknaden kan finnas mycket farliga droger och hembränd alkohol som har orsakat exceptionellt allvarliga följder och dödsfall.

Inresebestämmelser

Webbplatsen för Finlands ambassad i New Delhi (på finska och svenska): https://finlandabroad.fi/web/ind/frontpage(Länk till en annan webbplats.)

För resor till vissa områden, såsom Sikkim, Arunachal Pradesh och Ladakh krävs ett resetillstånd från myndigheterna.

Mer information: http://www.boi.gov.in/(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.