28.6.2024

Serbien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Serbia har avslängt restriktionerna relaterade till coronapandemin.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Serbien är allmänt taget ett tryggt resmål. I Belgrad och andra städer kan det förekomma politiska demonstrationer som påverkar trafiken. Avlägsna dig helst från demonstrationernas närhet.

Särskilda säkerhetsrisker

Var försiktig i gränsområdet mellan Serbien och Kosovo och i Preševodalen. Största delen av de krigstida landminorna har röjts, men undvik att avvika från vägarna i detta område.

Brottsligheten

Var försiktig när du hanterar och förvarar personliga ägodelar för att undvika fickstölder.

Bilstölder förekommer i någon mån, och åtminstone till natten är det bäst att lämna bilen på en övervakad parkeringsplats.

Viktiga telefonnummer: ambulans: +381 194, brandkår: +381 193, polis: +381 192, allmänna nödnumret: 112.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Serbiens trafikkultur är inte som den finländska och man ska vara försiktig när man rör sig med bil. Trafikolyckor inträffar ofta.

I Serbien har förekommit försök att lura bilister genom att stoppa deras bil och påstå att det är något fel på den. Turister uppmanas att gå och reparera bilen till en verkstad i närheten, där priset för reparationen är oskäligt högt. Försök att lura bilister har förekommit bland annat på motorvägen mellan Belgrad och Niš.Vi rekommenderar att du anlitar enbart auktoriserade verkstäder.

Enligt lagen ska man använda friktionsdäck under perioden 1.11–1.4. I bergstrakter används snökedjor.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille, för yrkeschaufförer 0,0 promille.

Det är förbjudet att använda mobiltelefon medan man kör bil.

Det är obligatoriskt att använda bilbälte.

Halvljusen ska vara påslagna också på dagen.

Serbien har ett täckande bussnätverk. Man kan åka till grannländerna med tåg men ofta är buss ett snabbare alternativ.

Vägtjänstens webbplats: http://www.amss.org.rs/(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Det förekommer ofta översvämningar i floderna Donau, Sava, Tisza och Drina på våren och hösten.

Serbien ligger i en seismiskt aktiv region och jordbävningar förekommer. Skalv som skulle orsaka omfattande skador är dock sällsynta. Den senast uppmätta jordbävningen skedde i Kraljevo i november 2010.

Vid alla naturkatastrofer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

De serbiska myndigheternas aktuella information kan du läsa på följande webbplats:
http://www.srbija.gov.rs/?change_lang=en(Länk till en annan webbplats.)

Inrikesministeriets webbplats: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/home.nsf/index-lat.html(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Hälsoläget och restauranghygienen är i regel på god nivå. Kranvattnet är i allmänhet drickbart. Luftföroreningarna orsakar problem särskilt under vintern.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

De serbiska myndigheterna kräver att den som reser från Kosovo ska ha en tidigare inresestämpel från Serbien. Om du reser till Kosovo från Serbien kan du återvända direkt till Serbien, men om du har kommit till Kosovo via Montenegro, Nordmakedonien eller Albanien måste du också lämna Kosovo via det andra landet.

Enligt serbisk lagstiftning ska alla utlänningar registrera sig vid närmaste polisstation inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Om du bor på hotell sker registreringen automatiskt. Registreringsblanketten ska uppvisas vid gränsen när du lämnar landet.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.