Gryende vilja att främja fred hos ungdomar i Irak och Afghanistan

Under ledning av kommunikationsavdelningen vid utrikesministeriet genomförs projekt för att uppmuntra ungdomar att främja fred och försoning i Irak och Afghanistan. Inom projekten samlas varje år hundratals ansökningar in från ungdomar som är intresserade av fredsarbete. År 2019 inleddes ett projekt med namnet Salam som genomförs av designbyrån Måndag på uppdrag av utrikesministeriet.

Under programmet Salam får ungdomarna lära känna andra ungdomar från olika bakgrunder, religiösa grupper och städer i Irak. Ungdomarna delar en önskan om att skapa fred och ett bättre samhälle. Bild: Tech4Peace
Under programmet Salam får ungdomarna lära känna andra ungdomar från olika bakgrunder, religiösa grupper och städer i Irak. Ungdomarna delar en önskan om att skapa fred och ett bättre samhälle. Bild: Tech4Peace

Under projekten anordnas flera dagar långa workshoppar för ungdomar. I workshopparna får de lära sig och diskutera olika sätt att använda kommunikation och medier vid skapande av fred. I workshopparna detta år behandlades bland annat berättarkonst och konstruktiv dialog.

”Ungdomarna har en stark tro på att bygga ett nytt Irak. Även om de kom från olika delar av landet och från olika bakgrunder hade de samma uppfattning. De blev en sammansvetsad grupp som fortsätter sitt arbete året runt, tillsammans med föregående års ungdomar”, berättar Arto Sivonen på Måndag, mentor i workshoppen och ansvarig för det praktiska genomförandet av projektet.

Tolv unga män och kvinnor valdes ut till programmet bland över 500 sökande. Workshoppen i Irak hölls i Erbil, dit deltagarna kom från olika delar av Irak. Även Finlands ambassadör i Bagdad, Matti Lassila, hade möjlighet att besöka de unga.

”Irakierna är vana vid att ambassadörer och andra framstående personer rör sig omgivna av säkerhetsstyrkor och försöker göra sig viktiga. De unga var förvånade över att ambassadören kom ensam, samtalade, lyssnade och tillbringade tid med dem”, säger Mustafa Abdulameer på Måndag, samordnare av projektet i Irak.

”Under mitt 22 år långa liv har jag bevittnat två förödande krig som återspeglades i samhället och orsakade ekonomiska kriser, rasism och korruption. Men när jag ser på ungdomar i min ålder vet jag att vi en dag kommer att bygga upp vårt hemland på nytt så som det en gång har varit”, säger Sahar, en irakisk kvinna som deltagit i workshoppen.

Verksamheten i Afghanistan avbröts under hösten

I Afghanistan skulle en workshop ordnas i Kabul precis som tidigare. Man blev tvungen att avbryta verksamheten hösten 2021 med anledning av talibanernas maktövertagande. Enligt Shakiba Adil, samordnare av workshoppen i Afghanistan, är ungdomarna mycket angelägna om att främja fredsutvecklingen i landet.

”Vi fick ett rekordstort antal ansökningar i Afghanistan, över 700. Deltagarna såg ivrigt framemot workshoppen. Vi hade hunnit förbereda allt: vi hade valt deltagare, ordnat med hotell, transporter, lokaler, tidsscheman och så vidare när allt avbröts i augusti. Det viktigaste i verksamheten är säkerheten”, förklarar Adil på Måndag.

För närvarande söker man alternativa sätt att genomföra projektet i Afghanistan. I Irak fortskrider programmet till största delen enligt den ursprungliga planen. Tanken är att projekten ska fortsätta fram till 2023.