Utrikesministeriets fredsprojekt Salam främjar ungas mediekompetens och nätverk

Utrikesministeriets projekt Salam för fred och försoning har sammanfört ungdomar i Irak och Afghanistan som är intresserade av samhällspåverkan. Under hösten har det ordnats workshoppar för unga där de diskuterat fredsbyggande och kommunikation som främjar försoning. För de irakiska ungdomarna ordnades workshoppen i Erbil, och i Afghanistan samlades ungdomarna i Kabul.

Salam-programmet uppmuntrar unga och ger dem verktyg och färdigheter för till exempel mediepåverkan och fredsmedling.

Majoriteten av Iraks och Afghanistans befolkning, ca 60 procent, är under 25 år. Workshop ledaren i Kabul betonar de aktiva ungdomarnas viktiga roll för att samhället ska fungera och utvecklas. Ungdomar som deltog i projektet har mycket att ge sitt land och dess framtid.

”De afghanska ungdomarna har inte nödvändigtvis makt att fatta stora politiska beslut om krig och fred, men de har en desto större vilja och potential att främja en positiv utveckling i den egna vardagen och samhället. Landets framtid är beroende av sådana motiverade ungdomar”.

Elva unga män och kvinnor deltog i workshoppen under tre dagar i Irak, och i Afghanistan deltog åtta personer. Deltagarna, eller fredssändebuden, valdes ut på basis av ansökningar på webben. I synnerhet i Irak väckte projektet stort intresse och det kom 1 100 ansökningar. Detta säger något om hur viktigt detta arbete och dessa värderingar är för unga.

Salam-programmet uppmuntrar unga och ger dem verktyg och färdigheter för till exempel mediepåverkan och fredsmedling. I och med projektet erbjuds unga samtidigt tillfälle att lära känna varandra och bilda nätverk med såväl irakiska, afghanska som finländska aktörer.

”Ungdomarna kände inte varandra från tidigare och kom från olika delar av landet, olika livssituationer, olika etnisk och religiös bakgrund. Men smärtpunkterna och problemen är gemensamma för alla ungdomar: arbetslöshet, utsiktslöshet och nätmobbning”, berättar Mustafa Abdulameer, som samordnar projektet i Irak.

På workshopparna fick ungdomarna spela in videor om olika teman som är viktiga för dem. De unga lyfte fram problem, men också lösningar. Du kan se videorna och följa hur projektet framskrider på Facebook, Salam for Peace(layout.types.url.description). Projektet genomförs av kommunikationsbyrån Måndag för utrikesministeriet i samarbete med irakiska och afghanska ungdomsorganisationer.

 

Ytterligare information:

Rim Mezian, kommunikationsplanerare, enheten för aktualitetskommunikation, tfn +358 295 351 905

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.