Utrikesministeriet fortsätter stödja ungdomars fredsarbete i Irak och Afghanistan med projektet Salam

Utrikesministeriets projekt Salam för fred och försoning fortsätter i form av workshoppar som ordnas årligen ända till 2023. Syftet med projektet är att ge irakiska och afghanska ungdomar möjlighet att skapa nätverk och lära sig om fredsarbete och mediepåverkan.

Programmet Salam uppmuntrar unga och ger dem verktyg och färdigheter för till exempel mediepåverkan och fredsmedling – På bilden deltagarna i workshoppen i Irak 2019.
Programmet Salam uppmuntrar unga och ger dem verktyg och färdigheter för till exempel mediepåverkan och fredsmedling – På bilden deltagarna i workshoppen i Irak 2019.

I projektet Salam for Peace skapades under 2019 en grund för ett nätverk av unga fredssändebud. Särskilt i Irak väckte projektet stor uppmärksamhet och till programmet inkom cirka 1 100 ansökningar från irakiska ungdomar runtom i landet. I de tre dagar långa workshopparna deltog elva ungdomar i Irak deltog och åtta i Afghanistan.

”Workshoppen gav mig mycket kunskap som jag kan använda i mitt arbete inom medicin. Jag hade vissa idéer om fred från tidigare men workshoppen gav mig praktiska kunskaper  till exempel för förhandling och medling. Dessutom fick jag nya vänner”, säger person som deltog i workshoppen i Afghanistan ifjol.

”Jag tycker att jag lärde mig mycket på en kort tid om vilken betydelse fred har. Alla teman som behandlades i workshoppen var intressanta och jag ser fram emot  att få dela mina erfarenheter och det jag lärt mig med andra”, säger person som också deltog i workshoppen i Afghanistan.

Deltagarna, eller fredssändebuden, väljs ut baserat på ansökningar på webben. Det strävas efter att det bland ungdomarna som deltar i workshopparna finns både män och kvinnor med olika bakgrund och livserfarenhet.

”Ungas deltagande i fredsarbetet i Afghanistan har varit litet. I det aktuella läget är det viktigt att betona ungas roll i fredsbygget och erbjuda dem nya sätt att föra fram sin ståndpunkt på lokal nivå”, säger producent, ansvarig för workshopparna i Afghanistan.

Temana för årets workshoppar är fredsbygge, klimatkrisen, sätten att identifiera och motarbeta propaganda samt konfliktlösning. Ungdomarna får också öva verkningsfull kommunikation och olika metoder som bygger på att berätta historier.

”Situationen i Irak förändras ständigt men efter krigen har vi gått i riktning mot återuppbyggnad. Finländska institutioner har ett gott rykte i Irak och därför har vi verkligen en möjlighet att åstadkomma en förändring”, säger Mustafa Abdulameer som svarar för workshopparna i Irak.

Salam-projekten genomförs av planeringsbyrån Måndag på uppdrag av utrikesministeriet. I verksamheten deltar även lokala ungdomsorganisationer från båda länderna och en finländsk arbetsgrupp. I Arbetsgruppen deltar förutom Adil och Abdulameer är även författaren Elina Hirvonen. Du kan följa hur projektet framskrider på Facebook, Salam for Peace(Länk till en annan webbplats.).

 

Mer information:

Rim Mezian, kommunikationsplanerare, enheten för aktualitetskommunikation, tfn +358 295 351 905


Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi