Utrikesministeriet söker unga fredsambassadörer i Irak och Afghanistan

Utrikesministeriet har inlett projekt som främjar fred och försoning i Irak och Afghanistan. Under projektens gång ska ett nätverk för unga fredsambassadörer byggas upp. Målet är att uppmuntra unga att bedriva fredsarbete i sin egen omgivning och i samhället.


För närvarande pågår en rekrytering av unga fredsambassadörer på sociala medier. Planeringsbyrån Måndag genomför projekten för utrikesministeriet. Måndag är specialiserad på social marknadsföring. I projekten deltar också lokala ungdomsorganisationer från båda länderna.

”Projektet går under namnet Salam. Ordet salam fungerar i såväl Irak som Afghanistan. Beroende på kontext kan salam betyda fred eller en hälsning”, beskriver producent Mustafa Abdulameer från Måndag.

Salam erbjuder unga möjligheten att träffa andra unga som är intresserade av samhällelig påverkan. Projektet ger information om och förståelse för fredsbyggande, konfliktlösning och kommunikativ påverkan.

”I Irak har sociala medier stor makt och skapar både polariserande och konstruktiva diskussioner. Syftet med Salam är också att lösa dessa motsättningar. Vår lokala samarbetspartner i Irak har redan länge arbetat med frågor om falska nyheter och fredsutveckling”, berättar Abdulameer.

Under rekryteringen försöker man hitta unga, både män och kvinnor, med olika bakgrund och livserfarenhet. På så sätt önskar man finna olika och individuella sätt att främja fred och jämlikhet. Målet är ändå gemensamt: att skapa en miljö där diskussioner och ord kan främja fred. 

”Afghanistan är ett samhälle med stor etnisk mångfald, och i sökandet efter olika unga med olika bakgrund är Afghanistan således möjligheternas land. Vi vill hitta en heterogen grupp med unga män och kvinnor från olika delar av landet, som är intresserade av olika möten och av att arbeta för fred”, önskar producent från Måndag.

 

Ytterligare information:

Rim Mezian, kommunikationsplanerare, enheten för aktualitetskommunikation, tfn +358 295 351 905
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.