Virtual Finland -kehittämishanke

Ulkoministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen Virtual Finland -hankkeen edistämään Suomen digitaalista kilpailukykyä.

Tavoitteena on tuottaa osia digitaalisesta infrastruktuurista, joka mahdollistaa ulkomaisen henkilön sähköisen asioinnin Suomessa sekä yksityisen että julkisen sektorin palveluissa.

Pilottivaihe ulkoministeriössä 2021–2024

Hankkeen pilottivaihetta hallinnoi ulkoministeriö ja hankkeen tavoitteita edistetään useiden viranomaistahojen yhteistyönä.

Hankkeen rahoitus

Virtual Finland -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Sille on kohdennettu yhteensä 4 miljoonan euron rahoitus EU:n elpymis- ja palautumistukirahastosta (RRF). Suomi rahoittaa hanketta lisäksi kansallisesti 2 miljoonalla eurolla. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2025.

Lisätiedot Virtual Finland -hankkeesta

Lisätietoja

Hankejohtaja Jukka Kyhäräinen, jukka.kyharainen@gov.fi

Projektikoordinaattori Heikki Melolinna, heikki.melolinna@gov.fi