Virtual Finland -kehittämishanke

Ulkoministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen Virtual Finland -hankkeen edistämään Suomen digitaalista kilpailukykyä. Tavoitteena on luoda Suomelle digitaalisen maahantulon palveluinfrastruktuuri, jolla helpotetaan yritysten, työntekijöiden ja opiskelijoiden maahantuloa sekä asettautumista Suomeen.

Rakennettava infrastruktuuri luo myös edellytyksiä suomalaisyritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Tavoitteena helpottaa yritysten, työntekijöiden ja opiskelijoiden maahantuloa

Virtual Finland -hankkeen tavoitteena on tuottaa digitaalinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa ulkomaisen henkilön sähköisen asioinnin Suomessa sekä yksityisen että julkisen sektorin palveluissa. Digitaalinen infrastruktuuri rakentuu muun muassa digitaalisesta identiteetistä, etätunnistuksesta sekä datan luvituksesta ja jakamisesta.

Hankkeessa luodaan palvelualusta, joka kertoo Suomen palvelutarjonnasta ja kokoaa palvelut yhteen saumattomiksi palvelupoluiksi.

Hankkeeseen osallistuu laaja joukko organisaatioita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. 

Pilottivaihe ulkoministeriössä 2021–2022

Ulkoministeriö toteuttaa vuosina 2021–2022 hankkeen ensimmäisen vaiheen, jossa luodaan Virtual Finland -palvelualustan konsepti, tekninen kuvaus, toteuttamissuunnitelma sekä vähintään yksi pilottitoteutus valitusta aiheesta.

Vuoden 2022 loppuun mennessä tehdään myös päätös siitä, mikä taho jatkaa Virtual Finlandin kehittämistä konseptivaiheen jälkeen.

Vuoden 2022 toteutussuunnitelma

Kevään 2022 aikana Virtual Finland -hankkeessa käynnistetään kokeiluja opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten maahantulon sujuvoittamiseen sekä viennin rahoituksen automaatioon. Kokeilujen perusteella valitaan pilottitoteutus, joka toteutetaan syksyn 2022 aikana.

Digitaalisen infrastruktuurin ja palvelualustojen pilotointia varten hanke kehittää  kokeiluympäristön, joka hyödyntää Sitran IHAN Testbed (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)-alustaa.

Virtual Finland -hanke on ollut mukana Yrityksen digitalous(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) -hankkeen kokeilussa, jossa pilotoitiin rajat ylittävää yritystiedonvaihtoa Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä. Taustalla on visio pohjoismaisesta digitaalisesta talousalueesta, jossa reaaliaikaisen, digitaalisen yritysidentiteetin avulla yritykset voisivat hoitaa mm. vero- ja kirjanpitovelvollisuuksiaan kotimaasta huolimatta ilman papereita ja byrokratiaa.

Hankkeen rahoitus

Virtual Finland -hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Sille on kohdennettu yhteensä 9 miljoonan euron rahoitus EU:n elpymis- ja palautumistukirahastosta (RRF). Suomi rahoittaa hanketta lisäksi kansallisesti 2 miljoonalla eurolla. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2025.

Webinaari hankkeen kokeiluista 13. tammikuuta 2022

Tilaa uutiskirje 

Hankkeen uutiskirje antaa ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä. Tilaa Virtual Finland -hankkeen uutiskirje(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kokousmateriaalit ja lisätiedot

Lisätietoja

Hankejohtaja Jukka Kyhäräinen, jukka.kyharainen@formin.fi

Projektikoordinaattori Heikki Melolinna, heikki.melolinna@formin.fi