Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on yksi maailman laajimmista alueellisista turvallisuusjärjestöistä, jonka 57 osallistujamaata yltävät Vancouverista Vladivostokiin.

Etyjin vahvuutena on laaja näkemys turvallisuudesta: poliittis-sotilaallisen turvallisuuden lisäksi järjestö korostaa ihmisoikeuksien ja demokratian sekä taloudellisten ja ympäristöasioiden ratkaisevaa merkitystä turvallisuudelle.

Järjestön toiminnan pohjana on Helsingissä 1975 allekirjoitettu päätösasiakirja.

Suomi on vuoden järjestön syntyajoista lähtien tunnettu tuestaan Etyjille. Suomen mukaan järjestö voi tehokkaasti edistää Euroopan turvallisuutta ja vakautta yhteisesti sovittujen sitoumusten ja periaatteiden pohjalta.

Viime vuosina Suomi on edistänyt Etyjissä näkyvästi rauhanvälityksen vahvistamista sekä naisten aseman edistämistä. Lisäksi Suomi on aktiivinen asevalvontaan liittyvissä kysymyksissä ja tukee Etyjin vahvaa roolia Ukrainan konfliktin ratkaisupyrkimyksissä.

Suomi on merkittävä hankerahoittaja Etyjissä. Hankeyhteistyön keskeisimpinä teemoina ovat viime vuosina korostuneet muun muassa kansalaisyhteiskunta- ja demokratiakehityksen tukeminen sekä vähemmistöjen ja naisten aseman parantaminen.

Maantieteellisinä painopisteinä ovat Keski-Aasian köyhimmät maat Tadžikistan, Kirgisia sekä Itä-Eurooppa, erityisesti Ukraina.

Suomi on Etyjin tärkeimmän ihmisoikeustyökalun, demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) yksi suurimmista vapaaehtoisrahoittajista.

Suomi lähettää asiantuntijoita Etyjin kenttämissioihin ja sihteeristöön Wienissä sekä vuosittain 25–40 vaalitarkkailijaa Etyjin vaalitarkkailumissioihin.