Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on yksi maailman laajimmista alueellisista turvallisuusjärjestöistä, jonka 57 osallistujamaata yltävät Vancouverista Vladivostokiin.

Etyjin vahvuutena on nähty sen laaja käsitys turvallisuudesta: poliittis-sotilaallisen turvallisuuden lisäksi järjestö korostaa ihmisoikeuksien ja demokratian sekä taloudellisten ja ympäristöasioiden ratkaisevaa merkitystä turvallisuudelle.

Järjestön toiminnan pohjana on Helsingissä 1975 allekirjoitettu päätösasiakirja.

Suomi on järjestön syntyajoista lähtien tunnettu tuestaan Etyjille. Suomi puolustaa vahvasti Etyjin periaatteita ja sitoumuksia, jotka ovat Euroopan turvallisuuden perusta. Venäjän hyökkäyssota rikkoo räikeästi sekä Etyjissä yhteisesti neuvoteltuja sitoumuksia että YK:n peruskirjaa vastaan.

Tuki Ukrainalle on keskeinen osa Etyjin työtä. Lisäksi Etyj tekee tärkeää yhteistyötä Keski-Aasian, Etelä-Kaukasian ja Länsi-Balkanin maiden sekä Moldovan kanssa. Etyjin toiminta edistää turvallisuuden lisäksi demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiotyön kehitystä Etyj-alueella.

Etyjin päätöksenteko tapahtuu konsensusmenetelmällä, mikä on vaikeuttanut toimintaa. Järjestön kohtaamista haasteista huolimatta Etyjin kokonaisvaltainen turvallisuuskonsepti sekä laaja toiminta, kuten kenttämissiot ja vaalitarkkailu, ovat tärkeitä.

Suomen tavoitteena on säilyttää Etyjin toimintakyky ja tukea sen työtä turvallisuuden edistäjänä Euroopassa. Etyjin työkaluja tulisi hyödyntää täysimääräisesti. Järjestön avulla tuetaan Etyj-alueen maita ja vahvistetaan niiden turvallisuutta, sekä polkua kohti demokratiaa sekä oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamista.

Suomi on merkittävä hankerahoittaja Etyjissä. Suomi on esimerkiksi Etyjin tärkeimmän ihmisoikeustyökalun, Varsovassa sijaitsevan demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) suurimpia vapaaehtoisrahoittajia.

Suomi lähettää asiantuntijoita Etyjin kenttämissioihin ja sihteeristöön Wienissä sekä vuosittain 25–40 vaalitarkkailijaa Etyjin vaalitarkkailumissioihin.

Suomi toimii Etyjin puheenjohtajamaana vuonna 2025.