Ambassadernas samarbete hjälper finländare att ta sig hem under coronakrisen

Peru, Filippinerna och de karibiska öarna är inte mål för finländsk massturism. Efter coronautbrottet har ändå många resenärer blivit fast på öar eller på landsbygden på grund av inställda och försämrade förbindelser. Hemresan försvåras av reserestriktioner inom länderna och av långa avstånd till flygplatser.

Bildkollage: Resenärer återvänder från Peru med evakueringsflygningar ordnade av EU-länderna. Köer på gatan och i tält, flygplan redo att ta emot passagerare.
Samarbetet med EU-ländernas och de nordiska ländernas ambassader har underlättat den finska ambassadens arbete.

Coronakrisen har varit utmanande både för resenärer och för ambassader runt om i världen. Från många orter har det endast varit möjligt att återvända till Finland med kommersiella förbindelser eller med evakueringsflyg ordnade av andra länder. Det har krävt en viss tolerans för osäkerhet och många har blivit tvungna att stanna kvar på sitt resmål tills de kommersiella förbindelserna öppnas på nytt. 

I Peru tillåts bara absolut nödvändiga resor

I mitten av mars utlystes nationellt nödläge i Peru på grund av coronaviruset, och presidenten förlängde nyligen undantagstillståndet till den 10 maj. Landets luft-, havs- och landgränser förblir stängda, och ingen vet om det kommer att ordnas några fler humanitära evakueringsflygningar. Inom landet har det införts strikta begränsningar när det gäller att röra sig utomhus – det är förbjudet att använda personbil och man måste ha en välgrundad orsak eller ett tillstånd för att åka taxi eller kollektivtrafik. 

På söndagar är det totalt utegångsförbud, övriga dagar får en person per hushåll införskaffa nödvändiga varor mellan klockan fyra på morgonen och sex på kvällen.

Gemensamma EU-transporter till flygplatsen

Finländare i Peru: Det finns fortfarande drygt 20 finländare i Peru.  Den största delen återvände snabbt till Finland, en del ville stanna.  Några resenärer har haft problem p.g.a. dåliga förbindelser.”Här i Lima har vi hjälpt finländare att komma hem från Peru, Ecuador och Bolivia”, berättar Esa Vallioniemi som ansvarar för konsulära tjänster vid ambassaden. 

”Bara från Peru har det ordnats 50 evakueringsflygningar till Europa. Vi har erbjudit plats på så gott som alla dessa åt finska medborgare, ibland framgångsrikt, ibland inte, eftersom det land som ordnar flygningen givetvis prioriterar sina egna medborgare. Trots att det förekommit en viss konkurrens om platserna på flygen mellan ambassaderna har informationen löpt utmärkt och vi har oftast fått information om avgående flyg, om också väldigt sent i vissa fall”, säger Vallioniemi. 

Det största problemet har visat sig vara att få finländare som befinner sig ute i provinserna till flygplatsen i Lima. De interna reserestriktionerna har ibland hindrat alla transporter. 

”När det gällt transporterna till land har det varit viktigt att se till resenärernas säkerhet. På grund av rädslan för sjukdomen förhåller sig människor på landsbygden ställvis aggressivt till utlänningar på genomresa”, berättar Vallioniemi. 

I Filippinerna är företagsamhet en förtjänst

I verksamhetsområdet för Finlands ambassad i Kuala Lumpur ingår såväl Malaysia som Filippinerna och Brunei. 

Finländare i Filippinerna 250 reseanmälningar majoriteten har återvänt, en del stannat  ca 60 resenärer vill ännu återvända”Filippinerna består av mer än 3 000 öar och i olika delar av landet har det förekommit olika restriktioner. De internationella flygplatserna har emellanåt varit öppna och emellanåt stängda, så resenärer har inte kunnat vara säkra på vilken flygplats som fungerar eller om man kan ta sig dit eller ej”, berättar Päivi Joki-Kyyny som ansvarar för de konsulära tjänsterna.

Ambassaden hjälper resenärer genom att samla in och sprida information. Frågor besvaras efter bästa förmåga och så snabbt som möjligt.

”Vi har också kunnat hjälpa finländare genom att skriva brev för att underlätta resor, och så har vi förmedlat intresserade resenärers kontaktuppgifter till de EU-länder som ordnat så kallade sweeper-flygningar för att samla upp utlänningar från öarna och föra dem till de internationella flygplatserna”, säger Joki-Kyyny. 

Det är emellertid viktigt att själv vara aktiv. ”Om du befinner dig i närheten av en flygplats, ta dig dit och fråga om lediga platser på avgående flyg”, tipsar Joki-Kyyny. På många flyg har det funnits flera lediga platser eftersom alla resenärer inte kunnat ta sig till flygplatsen. 

”Om du har möjlighet lönar det sig också att kontakta lokala myndigheter, till exempel turistinformationen, stadshuset eller flygplatsen. De kan ofta hjälpa dig bättre och snabbare med problem som gäller resor inom landet. De har också den bästa lokalkännedomen”, säger Joki-Kyyny. 

I Karibien visar det nordiska samarbetet och EU-samarbetet sin starka sida

Finländare i Karibien Under den första tiden hundratals finska resenärer De flesta har återvänt med reguljära flyg Finlands honorärkonsuler har varit till ovärderlig hjälp i arbetet för att få hem finländska turister från Karibien, berättar den ambulerande Helsingforsbaserande ambassadören Pertti Ikonen.

”Många öar i Karibien hör till Storbritannien, Frankrike, Nederländerna eller USA. Det påverkar hur vi kan hjälpa finländare under coronapademin. Om en resenär befinner sig på den nederländska ön Curaçao kan hen få hjälp av Finlands ambassad i Haag genom en honorärkonsul på platsen”, berättar Ikonen.

Honorärkonsulerna har spelat en central roll i att hjälpa resenärer lokalt. 

 

 

Vad är en honorärkonsul?

  • Honorärkonsulerna är en del av Finlands utrikesrepresentation som också består av ambassader, generalkonsulat, konsulat och andra beskickningar.
  • Honorärkonsulerna är privatpersoner och sköter sitt uppdrag frivilligt och utan kompensation.
  • Finland har över 400 honorärkonsuler i 120 länder.
  • Till honorärkonsulernas uppgifter hör att hjälpa finländare, att främja handel, ekonomiska relationer och Finlandsbilden.

Samarbete mellan länder är A och O

”När man ska sköta ärenden som rör 15 länder från Helsingfors är samarbete A och O”, konstaterar Ikonen. 

”Trots att Finland har mycket kapabla honorärkonsuler på varje ö, förutom Kuba där Finlands honorärkonsulärenden sköts av svenska ambassaden, är samordningen mellan EU:s delegationer, de nordiska ambassaderna avgörande för att vi ska kunna sköta vårt uppdrag”, fortsätter han. 

Vad är en ambulerande ambassadör?

  • En ambulerande ambassadör är inte stationerad i ett av de länder som hör till hens verksamhetsområde.
  • Hen företräder Finland från utrikesministeriet i Helsingfors och sköter i den mån det är möjligt de uppgifter som hör till en ambassad.

”Kuba är ett bra exempel på lyckat nordiskt samarbete. När de normala reguljärflygen överraskande drogs in kunde de nordiska och de baltiska länderna erbjuda sina medborgare möjligheten att resa till Helsingfors med flyg som utrikesministeriet beställde av Finnair. Sedan fanns det anslutande flyg till Stockholm och Tallinn”, säger Ikonen. 

Den här artikeln är den fjärde och sista delen i en serie om utrikesministeriets arbete under den pågående coronakrisen, i Finland och runtom i världen.