Evakueringsflyg från Spanien, biltransporter från Ryssland – finländska resenärer får hjälp under coronakrisen

Spanien är ett av de mest populära resmålen och även hem för tio tusentals finländare under vintern. Också i nordvästra Ryssland arbetar och bor ett stort antal finländare. Konsul Eeva Helminen vid ambassaden i Madrid och konsul Ville Linnala vid generalkonsulatet i S:t Petersburg berättar om hur coronakrisen syns i beskickningarnas arbete.

Ambassaden i Madrid samlar information och ger råd

Finlands ambassad i Madrid arbetar i Spanien och Andorra. Spanien är efter Sverige och Estland finländarnas populäraste resmål, och hundra tusentals finländare reser dit varje år. Tio tusentals finländare bosätter sig på spanska solkusten, kring Alicante och på Kanarieöarna under vintern. Det finns också tusentals finländare som är permanent bosatta i Spanien. 

Vid mitten av maj har det ordnats sex subventionerade flygningar från Spanien till Finland. Ambassaden har kartlagt behovet av flygningar genom att skicka ut förfrågningar genom systemet för reseanmälningar. På det sättet har den också kunnat informera om flygen.

Läs mer om genomförda flygningar

Faktaruta: Det konsulära teamet in Madrid har svarat på nästan 1 600 förfrågningar om coronakrisen. De flygningar som UM ordnat från Spanien till Finland har snabbt fyllts.Vi har hela tiden uppdaterat informationen om flygningar och undantagstillståndet i Spanien på ambassadens webbplats och i sociala medier. Ambassadens konsulära team har hjälp resenärer genom att ge råd och söka upp information.

”Eftersom vi alla distansarbetar och ambassadens telefonväxel varit stängd har förfrågningarna styrts till e-posten. Den vägen får vi fortfarande flest förfrågningar, fastän växeln öppnades igen för ett par veckor sedan”, berättar Eeva Helminen som ansvarar för konsulära tjänster vid ambassaden. 

”Frågorna vi fått av resenärer och finländare bosatta i Spanien har handlat om möjligheter att resa till Finland med flyg eller landvägen från olika delar av Spanien, resor inom landet, eventuella evakueringsflyg och möjligheten att resa med ett husdjur”, berättar berättar Helminen.

Vid generalkonsulatet i S:t Petersburg präglas arbetet av närheten till gränsen

Transporter från Ryssland till Finland 25 turer  130 personer har återvänt till Finland  Därtill EU-medborgare som rest vidare till sina hemländerFinlands generalkonsulat i S:t Petersburg arbetar i hela nordvästra Ryssland, från Kaliningrad till republiken Komi. Det finns mycket finländska turister här, men också permanent bosatta finska medborgare som bor i Ryssland på grund av till exempel arbete, studier eller familjeband. 

Det finns fortfarande några hundra finländare i området, men det är svårt att uppskatta en exakt siffra. En del har inte kunnat lämna landet av familjeorsaker eftersom ryska medborgare sedan april inte fått lämna landet. Detta har särskilt drabbat familjer med både finska och ryska medborgare. 

Restriktionerna sysselsätter 

När coronavirusläget eskalerade införde både Finland och Ryssland gradvis olika restriktioner. 

”Finländare frågar om möjligheterna att återvända till Finland, ryska medborgare frågar hur restriktionerna påverkar besök i Finland och tredjelandsmedborgare frågar om de kan resa via Finland till sitt hemland.  En del är i kontakt med generalkonsulatet för att de inte fått tag på sitt eget lands myndigheter”, berättar Ville Linnala som ansvarar för de konsulära tjänsterna. 

”Också i besvärliga situationer är kundbetjäningen viktig för oss och vi försöker svara på alla förfrågningar enligt bästa förmåga”, säger Linnala.

Samarbete kring evakuering

Allegro-tåget mellan Helsingfors och S:t Petersburg slutade trafikera på kort varsel och redan innan dess minskade antalet flyg till från Ryssland till utlandet för att slutligen upphöra så gott som helt. Också kryssningsfartygen och den reguljära busstrafiken mellan Ryssland och Finland lades ned.

Faktaruta: Transporter från Ryssland till Finland
25 turer 
130 personer har återvänt till Finland 
Därtill EU-medborgare som rest vidare till sina hemländer

Generalkonsulatet i S:t Petersburg inledde samarbete med ett finskt transportföretag för att ordna resor till Finland. På detta sätt har ett stort antal finländare kommit till Finland och därtill har andra EU- och EES-medborgare kunnat resa vidare till sina hemländer. 

EU och det nordiska samarbetet värdefullt

Det nära samarbetet och solidariteten mellan EU- och EES-länderna har fått beröm. Generalkonsulatet i S:t Petersburg har dagligen varit i kontakt med andra länders beskickningar för att diskutera det aktuella coronaläget.

Också i Spanien har de europeiska ländernas konsuler en aktiv och nyttig Whatsapp-grupp där man kunnat dela information med låg tröskel. De nordiska länderna har också en egen grupp. Samarbetet är välfungerande och öppet, man får alltid stöd av sina kolleger.

Den här artikeln är den tredje delen i en serie om utrikesministeriets arbete under den pågående coronakrisen, i Finland och runtom i världen.