Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään järjestötoimintaan

Ulkoministeriö myöntää vuosittain avustuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille. Vuoden 2018 hakukierros päättyi 23. marraskuuta.

Avustusten tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin.

Haun temaattiset painopisteet ilmoitetaan vuosittain järjestettävän hakukierroksen yhteydessä. Harkinnanvarainen avustus on yleisavustusta järjestöjen toimintaan, ja se myönnetään yksivuotisena. Avustusten myöntämisessä ja käytössä sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tarkemmat hakuilmoitukset ja -ohjeet julkaistaan ulkoministeriön sivuilla syksyisin seuraavan toimintavuoden avustushaun alkaessa.

Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse hakua koordinoivasta EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksiköstä osoitteesta: POL-30@formin.fi.