Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään järjestötoimintaan

Ulkoministeriö myöntää vuosittain avustuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toimiville kansalaisjärjestöille.

Avustusten tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan.

Haun temaattiset painopisteet ilmoitetaan vuosittain järjestettävän hakukierroksen yhteydessä. Harkinnanvarainen avustus on yleisavustusta järjestöjen toimintaan, ja se myönnetään yksivuotisena. Avustusten myöntämisessä ja käytössä sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tarkemmat hakuilmoitukset ja -ohjeet julkaistaan ulkoministeriön sivuilla seuraavan toimintavuoden avustushaun alkaessa. 

​​​​

Ajankohtaista