5.6.2024

Ryssland: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Avvikande risknivå

Belgorodskaya oblast': Lämna landet omedelbart
Voronežskaja oblast': Lämna landet omedelbart
Rostovskaja oblast': Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till Ryssland.

Finländare som trots rekommendationerna befinner sig i Ryssland uppmanas att vara försiktiga och följa med tillförlitliga nyhetskällor samt iaktta myndigheternas anvisningar. Avlägsna dig omedelbart från gränsområdet mellan Ryssland och Ukraina i området kring Belgorod, Voronezj och Rostov (i närheten av Luhansk och Donetsk på den ukrainska sidan) på grund av det skärpta säkerhetsläget.

I hela Ryssland ska man vara ytterst försiktig i trafiken, i metron, på järnvägsstationer och flygplatser. Undvik demonstrationer. Håll noga reda på pass och värdeföremål. Om du råkar ut för en krissituation, agera lugnt och följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

Statsrådet i Finland beslutade torsdagen den 4 april 2024 (https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=1176, på finska) att den totala stängningen av gränsövergångsställena mellan Finland och Ryssland fortsätter. Beslutet gäller tills vidare.

Risken för störningar i betalningstrafiken och resandet har ökat i Ryssland.
Utrikesministeriet avråder från alla resor till Ryssland.

De internationella penningöverföringarna i Ryssland har försvårats. Kreditkortsbolagen Visa, Amex och Mastercard har meddelat att de kort som bolagen beviljat utanför Ryssland inte längre fungerar i Ryssland. Detta innebär att det inte går att betala med betalkorten eller lyfta kontanter i bankomater. Om införsel av kontanter till Ryssland kan du läsa på Tullens webbplats: www.tulli.fi/sv.

Riskerna för störningar i trafiken mellan Finland och Ryssland och inom Ryssland har ökat, vilket kan försvåra möjligheten att röra sig. Från och med den 1 juni 2023 har det krävts att bilister har en lokal rysk trafikförsäkring. Enligt Trafikförsäkringscentralen upphörde de internationella gröna kortet-avtalen med Ryssland och Belarus i slutet av maj. Tidigare beviljade gröna kort gäller högst till den 31 maj 2023, och efter det beviljas inga nya gröna kort. Mer information: https://www.lvk.fi/sv/att-bila-utomlands/gront-kort/.

Ryssland har utfärdat mer lagstiftning med stöd av vilken också utlänningar kan dömas till bötes- eller fängelsestraff bland annat för handlingar eller tal som kritiserar Rysslands väpnade styrkor. Ryssland har infört en beredskapsskala med fyra nivåer i hela landet. Presidentens ukaser ger de ryska myndigheterna olika rättigheter att agera för att säkerställa samhällsordningen och stärka det regionala försvaret. Eventuella aktioner varierar regionvis. Inlägg och kommentarer i sociala medier kan leda till personliga konsekvenser, till exempel polisen kan undersöka din mobil om du blir stoppad. Gripanden är också möjliga. De ryska myndigheterna har gjort avvikande kontroller vid gränsstationer.

Generalkonsulatet i Sankt Petersburg och de underlydande kontoren i Murmansk och Petrozavodsk har stängts. I nödsituationer ska du vända dig till ambassaden i Moskva.

Det är viktigt att personer med dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap tar reda på vad de lokala lagarna säger om deras medborgarskap. Det är möjligt att på ryska medborgare med dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap tillämpas bara Rysslands nationella lagstiftning och det andra medborgarskapet förbises. Därför har utrikesministeriet kanske bara begränsade möjligheter att ge konsulära tjänster enligt den finska lagen om konsulära tjänster. Enligt den förordning som trädde i kraft den 14 november 2022 kan personer med dubbelt medborgarskap kallas in till den ryska armén.

Dubbelt medborgarskap kan vara förenat med skyldigheter som följer av lagstiftningen i den stat där personen är medborgare, och försummelse av dessa skyldigheter kan leda till påföljder.

Utrikesministeriet uppmanar personer som befinner sig i Ryssland att iaktta särskild försiktighet och överväga om det är nödvändigt att vistas i landet.

Utrikesministeriet uppmanar också alla att förbereda sig för störningar i penningrörelsen och resandet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer en risk för terrordåd i hela Ryssland, särskilt i de stora städerna. Framför allt kollektivtrafiken, järnvägsstationer, metrostationer och flygplatser, köp- och nöjescenter och stora evenemang kan vara möjliga mål för terrordåd. I hotsituationer kan myndigheterna evakuera byggnader. Under en evakuering ska du handla lungt enligt myndigheternas anvisningar. På grund av terrorhotet har Ryssland skärpt sina säkerhetsåtgärder, vilket lett till att säkerhetskontroller kan ta längre tid.

Det ordnas tidvis demonstrationer i centrum av Moskva och S:t Petersburg. Vi rekommenderar att man inte stannar kvar i närheten av demonstrationer, för att undvika att man i folkmassan blir delaktig i demonstrationen eller följderna av den.

Brottsligheten

Det lönar sig att förvara sitt pass och sina värdeföremål i hotellets säkerhetsfack eller på ett annat säkert ställe. Bär med dig en kopia av passets informationssida, ditt visum till Ryssland och ditt inresekort. Meddela gärna åt någon bekant var du befinner dig.
När du rör dig på stan är det bra att komma ihåg att polisen har rätt att kontrollera allas identitetshandlingar.

I kollektivtrafiken, särskilt i metro och bussar, på järnvägsstationer och torg lönar det sig att hålla noga reda på sina resedokument, biljetter och pengar. Undvik beteende som väcker onödig uppmärksamhet, att röra dig berusad och att visa upp till exempel värdeföremål och pengar öppet.

Lämna aldrig din väska, jacka eller dryck obevakad i en restaurang, i butiken eller på andra offentliga platser. Var särskilt uppmärksam på nattklubbar och när du lämnar en nattklubb. Var försiktig när du använder bank- och kreditkort, skydda din PIN-kod.

Undvik att röra dig ensam ute nattetid, särskilt om du är berusad. Det är tryggast att använda officiella taxi som man beställer per telefon eller applikation. Sätt dig inte i en okänd persons bil.

Ficktjuvar och andra brottslingar rör sig oftast i områden där det finns mycket turister och i städernas centrum. Om du blir rånad i metron lönar det sig att återvända till stationen och fråga vakterna om ditt pass eller plånbok returnerats till dem. Ficktjuvarna nöjer sig oftast med kontanter och kreditkort, och slänger bort pass och tömda plånböcker. Om ditt pass försvinner ska du göra en anmälan till den lokala polisen, om det bara är möjligt. De finländska beskickningarna kan utfärda ett pass för hemresan. För passet tas det ut en avgift enligt prislistan på https://finlandabroad.fi/web/rus/passityypit-ja-kasittelymaksut. En kopia av ditt gamla pass är bra att ha när du gör polisanmälan och beställer ett nytt pass. Det behövs ett fotografi för passet.

I brottsfall lönar det sig alltid att göra en anmälan till den lokala polisen och be om att få en kopia av polisrapporten. Om det inte är möjligt kan du också göra anmälan till polisen på din hemort i Finland. Spärra stulna bank- och kreditkort och mobiltelefonens SIM-kort.

Nödnummer:

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den ryska trafikkulturen avviker från den finska. Var mycket uppmärksam, också på övergångsställen. Körhastigheterna är mycket höga och fotgängare respekteras oftast inte. Också körstilen avviker från det som är allmänt i Finland. Håll gärna bildörrarna låsta när du kör och lämna ingen egendom synligt framme i bilen. Undvik att köra bil nattetid på grund av trafiksäkerheten. Om du ändå är tvungen att köra på natten, håll bildörrarna låsta och stanna aldrig vid vägkanten, fastän någon försöker stoppa dig. Kör hellre till närmaste bensinstation och ring vid behov nödnumret.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille, d.v.s. 0,16 milligram per liter utandningsluft (https://rg.ru/2013/07/25/alkotester-site-dok.html ändring nr 20 i artikel 12.8 i lagen om administrativa brott), och det är helt förbjudet att köra under inflytande av narkotika eller berusningsmedel. Man får böter för att använda mobiltelefon utan handsfree när man kör. Det är obligatoriskt för alla i bilen att använda säkerhetsbälte.

När det gäller flygresor inom Ryssland är det bra att beakta de flygbolag som har belagts med verksamhetsförbud inom EU.
Länk till EU-listan över svartlistade flygbolag: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en(Länk till en annan webbplats.)

Innan införsel av ett fordon till Ryssland lönar det sig att kontrollera fordonet grundligt att det inte finns några sådana saker kvar i det som inte får importeras till Ryssland. Till exempel jaktpatroner betraktas i tullen som militär utrustning. Om sådana påträffas i ett fordon är påföljderna stränga och leder alltid till rättsbehandling.

Förutom huvudvägarna är de flesta vägarna i Karelska republiken i dåligt skick. Underhållet är bristfälligt. På sommaren kan rök från skogsbränder lokalt störa synligheten.

I Murmansk kan vägarna snöa igen på vintern vilket orsakar stockningar och kollisioner. Vissa vägar stängs ibland helt på grund av väderförhållandena. Vägen mellan Murmansk och Nikel är ibland avstängd på grund av vinden från Ishavet och snö på vägen. Då kan man istället köra längs med Priretjnyj-vägen längre in i landet. Vägarna är till största del asfalterade, men vissa vägar är gropiga och i väldigt dåligt skick. Internationella sjöförsäkringsbolag har klassificerat Rysslands territorialvatten som farliga, vilket också kan påverka trafiken på Saima kanal. Båtfarare uppmanas iaktta särskild försiktighet på Saima kanal.

Naturförhållanden

Det förekommer ofta omfattande skogsbränder och bränder i torvmossar under sommaren. Bränderna ger upphov till stickande, tjock smog. Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet.

På hösten kan rikliga regn orsaka översvämningar, också i tätorter, runt om i Ryssland.

Klimatet i Murmansk motsvarar närmast klimatet i norra Finland. Närheten till havet är dock märkbar och nordanvinden är bitande. Vädret kan slå om från kraftigt snöfall till solsken på kort tid.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring när du reser till Ryssland. Det lönar sig att på förhand ta reda på var det finns internationella läkarstationer som ditt försäkringsbolag godkänner.

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och oförutsägbart. Aktuell information om läget i Ryssland hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/rus/aktuellt(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell information också via sociala medier.

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

Tilläggsuppgifter: https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronapandemia-on-maailmanlaajuinen-uhka-c2-a0-c2-a0v-c3-a4lt-c3-a4-matkustamista-edelleen

En omsorgsfull hygien, särskilt handtvätt, är viktig för resenären.

Det förekommer bland annat HIV och tuberkolos och smittorisken är större än i Finland.

Om du medför starka mediciner (triangelmärkta eller receptbelagda) ska du komma ihåg att de måste anges på blanketten för tulldeklaration. Man får endast införa den mängd mediciner som man själv behöver under resan och man måste ha med sig recept. Kontrollera att tullen stämplar deklarationsblanketten. Du måste själv kontrollera med de ryska myndigheterna eller Rysslands ambassad i Helsingfors vilka mediciner man får föra in i landet och vilka dokument som tullmyndigheterna accepterar.Du kan skriva ut dina egna recept på e-tjänsten http://www.kanta.fi/.

Den ryska tullens anvisningar angående läkemedel:

På basis av laboratorieprover är kranvattnet i Moskva drickbart som sådant, men många filtrerar vattnet innan de dricker det. I S:t Petersburg, Murmansk och i Karelska republiken skall man inte dricka kranvatten. Källvatten kan köpas i butiker.

Luftföroreningarna i Moskva är en hälsorisk och luftvägsinfektioner är vanliga.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Ryssland får barn (personer under 18 år) inte röra sig ute utan en vuxen mellan kl. 23.00 och 06.00 (vintertid 22.00–06.00).

Det är klokt att beakta kulturella skillnader och olika bestämmelser när det gäller sexuellt beteende när man reser i Ryssland. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men det är förbjudet i lag att likställa relationer mellan personer av samma kön med heterosexuella relationer och att sprida information om ”icke traditionella” relationer.

Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

Rysk lag begränsar rökning på offentliga platser. Rökning är förbjuden bland annat i kollektivtrafiken, skolor, administrativa byggnader, trappuppgångar i bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas framme i butiken.

Att dricka alkohol, också öl, på offentliga platser, till exempel i parker eller i närheten av skolor eller daghem straffas med böter enligt Rysslands alkohol lag. (Kodex om administrativa förseelser http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/)

Den ryska utmätningsmyndigheten kan ge en utländsk medborgare reseförbud på grund av obetalda räkningar, vilket kan hindra personen att lämna landet. Du kan kontrollera dig egen situation på utmätningsmyndighetens webbplats https://fssprus.ru(Länk till en annan webbplats.)

Beakta att den ryska tullens bestämmelser om att föra ut varor ur landet kan avvika från EU:s importbestämmelser, så kontrollera bestämmelserna på förhand med ryska myndigheter.

I Ryssland kan en person ha endast ett fordon åt gången utan särskild garantiavgift. Reglerna för import av fordon kan kontrolleras av den ryska tullen.

Kvinnor ska täcka sina huvuden, axlar och knän i kyrkor.

Funktionsnedsättningar beaktas inte i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Det lönar sig att bekanta sig med gränsen och begränsningarna i gränszonen mellan Finland och Ryssland innan med reser dit. Man behöver inget särskilt tillstånd för att resa igenom gränszonen om ens resmål ligger utanför gränszonen, till exempel när man reser mellan Finland och Petrozavodsk eller Murmansk. Inom gränszonen är det förbjudet att stanna utan förhandstillstånd, med undantag för obligatoriska uppehåll för granskning av handlingar.

Information om den ryska gränszonen, tillstånd och andra handlingar får man vid Ryska federationens ambassad i Finland.

Kontrollera gränsövergångarnas öppettider på finska Gränsbevakningsväsendets webbplats: http://www.raja.fi/slmv/sv/gransovergangsstalle_oppettider(Länk till en annan webbplats.)

Det är viktigt att personer med dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap tar reda på vad de lokala lagarna säger om deras medborgarskap. Det är möjligt att på ryska medborgare med dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap tillämpas bara Rysslands nationella lagstiftning och det andra medborgarskapet förbises. Därför har utrikesministeriet kanske bara begränsade möjligheter att ge konsulära tjänster enligt den finska lagen om konsulära tjänster.

Respektera så kallade stängda områden (bland annat militära områden) och följ skyltar om förbjudet tillträde. Det finns städer och områden på Kolahalvön dit det är förbjudet att resa. Till de stängda områdena hör militärstäder och följande byar, städer och områden: Vidjajevo (Видяево), Gadžijevo (Гаджиево), Zaozjorsk (Заозёрск), Zaretšensk (Зареченск), Fiskarhalvön, Linhammar (Линахамари), Ostrovnoj (Островной), Poljarnyj (Полярный), Rajakoski (Раякоски), Rosljakovo (Росляково), Severomorsk (Североморск), Snezjnogorsk (Снежногорск), Gamla Salla (minnesmärke), Umba (Умба), Ura-Guba (Ура-Губа).

Man kan ansöka om specialtillstånd av de ryska myndigheterna för att få besöka de stängda områdena, men det lönar sig att reservera flera månader för ansökningsprocessen. Alla så kallade öppna byar och städer är i själva verket inte heller öppna.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser etc.

Det är tillåtet att fotografera i metron.

Inresebestämmelser

Ryssland har hävt alla reserestriktioner och karantänsbestämmelser som gäller covid-19. Läget kan dock ändras, och därför är det viktigt att du följer det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Avtal mellan EU och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A129%3A0027%3A0034%3AFI%3APDF(Länk till en annan webbplats.)

OBS! Tillämpningen av avtalet mellan Europeiska unionen och Ryssland om förenklat utfärdande av viseringar avbröts delvis den 25 februari 2022 och helt och hållet den 12 september 2022.

Om den tillåtna vistelsetiden överskrids, kan det leda till administrativa böter och inreseförbud.

Gränsstationerna mellan Ryssland och Belarus för landsvägs- och järnvägstrafiken är inte i internationellt bruk. Utlänningar kan inte korsa gränsen vid dessa gränsstationer. Om du flyger till eller från Belarus via Ryssland måste du ha ett transitvisum oberoende av hur länge du vistas på flygplatsen i Ryssland.

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.