Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

13.3.2020

Ryssland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Čečenskaja Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Ingušetija, Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Dagestan, Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Severnaya Osetiya, Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Kabardino-Balkarskaya Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Karachayevo-Cherkesskaya Respublika: Undvik icke nödvändiga resor
Stavropol'skiy kray: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till området kring Belgorod, Voronezj och Rostov vid gränsen mot Ukraina (i närheten av Luhansk och Donetsk på den ukrainska sidan). Undvik icke nödvändiga resor till de östra och södra delarna av regionen Stavropolskij Kraj. I hela Ryssland ska man vara ytterst försiktig i trafiken, i metron, på järnvägsstationer och flygplatser. Undvik demonstrationer. Håll noga reda på pass och värdeföremål. Om du råkar ut för en krissituation, agera lugnt och följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

Den som reser till Ryssland ska förbereda sig på myndigheternas åtgärder på grund av coronaviruset.

För närvarande gäller särskilda åtgärder som begränsar rörelsefriheten personer som anländer till Moskva från så kallade högriskländer. Finland räknas tillsvidare inte till dessa länder.

På Allegrotåget mellan Finland och Ryssland görs slumpmässiga mätningar av passagerarnas kroppstemperatur och vid behov kan personer föras till sjukhus. På flygplatserna och vid landgränserna kan också mätningar av kroppstemperatur utföras.

Förbered dig på eventuella karantänåtgärder genom att bland annat se till att du har tillräckligt receptbelagda läkemedel och kontanter för eget bruk.
Ryssland har begränsat eller ställt in flygförbindelserna till vissa högriskländer. Persontågstrafiken mellan Moskva och Ulan Bator drogs in den 10 mars.

Finlands beskickningar i Ryssland bevakar läget och informerar på adressen: https://finlandabroad.fi/web/rus/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-ven-c3-a4j-c3-a4ll-c3-a4/384951

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer en risk för terrordåd i hela Ryssland, särskilt i de stora städerna. Framför allt kollektivtrafiken, järnvägsstationer, metrostationer och flygplatser, köp- och nöjescenter och stora evenemang kan vara möjliga mål för terrordåd. I hotsituationer kan myndigheterna evakuera byggnader. Under en evakuering ska du handla lungt enligt myndigheternas anvisningar. På grund av terrorhotet har Ryssland skärpt sina säkerhetsåtgärder, vilket lett till att säkerhetskontroller kan ta längre tid.

Det ordnas tidvis demonstrationer i centrum av Moskva och S:t Petersburg. Vi rekommenderar att man inte stannar kvar i närheten av demonstrationer, för att undvika att man i folkmassan blir delaktig i demonstrationen eller följderna av den.

Brottsligheten

Det lönar sig att förvara sitt pass och sina värdeföremål i hotellets säkerhetsfack eller på ett annat säkert ställe. Bär med dig en kopia av passets informationssida, ditt visum till Ryssland och ditt inresekort. Meddela gärna åt någon bekant var du befinner dig.

När du rör dig på stan är det bra att komma ihåg att polisen har rätt att kontrollera allas identitetshandlingar.
I kollektivtrafiken, särskilt i metro och bussar, på järnvägsstationer och torg lönar det sig att hålla noga reda på sina resedokument, biljetter och pengar. Undvik beteende som väcker onödig uppmärksamhet, att röra dig berusad och att visa upp till exempel värdeföremål och pengar öppet.

Lämna aldrig din väska, jacka eller dryck obevakad i en restaurang, i butiken eller på andra offentliga platser. Var särskilt uppmärksam på nattklubbar och när du lämnar en nattklubb. Var försiktig när du använder bank- och kreditkort, skydda din PIN-kod.

Undvik att röra dig ensam ute nattetid, särskilt om du är berusad. Det är tryggast att använda officiella taxi som man beställer per telefon

Ficktjuvar och andra brottslingar är oftast verksamma där det finns mycket turister och i städernas centrum. Om du blir rånad i metron lönar det sig att återvända till stationen och fråga vakterna om ditt pass eller plånbok returnerats till dem. Ficktjuvarna nöjer sig oftast med kontanter och kreditkort, och slänger bort pass och tömda plånböcker. Om ditt pass försvinner ska du göra en anmälan till den lokala polisen, om det bara är möjligt. De finländska beskickningarna kan utfärda ett pass för hemresan (avgift 175 €, betalas kontant i rubel). En kopia av ditt gamla pass är bra att ha när du gör polisanmälan och beställer ett nytt pass. Det behövs ett fotografi för passet.

Om det inträffat ett brott lönar det sig alltid att göra en anmälan till den lokala polisen och be om att få en kopia av polisrapporten. Om det inte är möjligt kan du också göra anmälan till polisen i din hemort i Finland. Spärra stulna bank- och kreditkort och mobiltelefonens SIM-kort.

I nödfall kan du överföra pengar till exempel genom Forex/MoneyGram (http://www.forex.fi) eller Western Union (http://www.westernunion.com) bara någon person i Finland kan deponera pengar på ett kontor i Finland.

Nödnummer:

Det allmänna nödnumret i Ryssland är 112 (även mobil)
Från fast telefon: brandkåren 01, polisen 02, ambulans 03, gasläckage 04

Ryska polisens webbplats https://mvd.ru/contacts/sites

Call-centre for Foreign Tourists, Moskva, 24 h: tfn +7-800-220 00 01, +7-800-220 00 02, +7-495-663 13 93, webbplats Official Moscow guide: http://en.travel2moscow.com/

S:t Petersburg Tourist Helpline 24h: tfn +7-800-30 30 555 från mobil, +7-812-30 30 555 från det fasta nätet,
webbplats Official City Guide: http://www.visit-petersburg.ru/en/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den ryska trafikkulturen avviker från den finska. Var mycket uppmärksam, också på övergångsställen. Körhastigheterna är mycket höga och fotgängare respekteras oftast inte. Också körstilen avviker från det som är allmänt i Finland. Håll gärna bildörrarna låsta när du kör och lämna ingen egendom synligt framme i bilen. Undvik att köra bil nattetid på grund av trafiksäkerheten. Om du ändå är tvungen att köra på natten, håll bildörrarna låsta och stanna aldrig vid vägkanten, fastän någon försöker stoppa dig. Kör hellre till närmaste bensinstation och ring vid behov nödnumret.

Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille, d.v.s. 0,16 milligram per liter utandningsluft (https://rg.ru/2013/07/25/alkotester-site-dok.html ändring nr 20 i artikel 12.8 i lagen om administrativa brott), och det är helt förbjudet att köra under inflytande av narkotika eller berusningsmedel. Man får böter för att använda mobiltelefon utan handsfree när man kör. Det är obligatoriskt för alla i bilen att använda säkerhetsbälte.

I Murmansk kan vägarna snöa igen på vintern vilket orsakar stockningar och kollisioner. Vissa vägar stängs ibland helt på grund av väderförhållandena. Vägen mellan Murmansk och Nikel är ibland avstängd på grund av vinden från Ishavet och snö på vägen. Då kan man istället köra längs med Priretjnyj-vägen längre in i landet. Vägarna är till största del asfalterade, men vissa vägar är gropiga och i väldigt dåligt skick. Det är bra att kontrollera sin bil noggrant innan man anländer till Ryssland, så att det inte finns något i bilen som är förbjudet att föra in i landet. Till exempel jaktammunition tolkas som krigsmateriel i tullen. Om tullen hittar ammunition i fordon är följderna allvarliga och det blir alltid en rättssak.

Förutom huvudvägarna är de flesta vägarna i Karelska republiken i dåligt skick. Underhållet är bristfälligt och det dåliga väglaget kommer ofta som en överraskning för finländska bilister. På sommaren kan rök från skogsbränder lokalt störa synligheten. Överväg andra färdmedel än egen bil.

Naturförhållanden

Det förekommer ofta omfattande skogsbränder och bränder i torvmossar under sommaren. Bränderna ger upphov till stickande, tjock smog. Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet.

På hösten kan rikliga regn orsaka översvämningar, också i tätorter, runt om i Ryssland.

Klimatet i Murmansk motsvarar närmast klimatet i norra Finland. Närheten till havet är dock märkbar och nordanvinden är bitande. Vädret kan slå om från kraftigt snöfall till solsken på kort tid.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring när du reser till Ryssland. Det lönar sig att på förhand ta reda på var det finns internationella läkarstationer som ditt försäkringsbolag godkänner.

Det förekommer bland annat HIV och tuberkolos och smittorisken är större än i Finland.

När man reser i Ryssland är det viktigt att vara noga med hygienen, särskilt handhygienen.

Om du medför starka mediciner (triangelmärkta eller receptbelagda) ska du komma ihåg att de måste anges på blanketten för tulldeklaration. Man får endast införa den mängd mediciner som man själv behöver under resan och man måste ha med sig recept. Kontrollera att tullen stämplar deklarationsblanketten. Du kan skriva ut dina egna recept på e-tjänsten http://www.kanta.fi/. Du måste själv kontrollera med de ryska myndigheterna eller Rysslands ambassad i Helsingfors vilka mediciner man får föra in i landet och vilka dokument som tullmyndigheterna accepterar.

Den ryska tullens anvisningar angående läkemedel:
http://fl.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2017-11-13-11-40-37&catid=5:2008-10-20-15-38-16&Itemid=1795 (ryska)
http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1686&Itemid=1908 (engelska)

På basis av laboratorieprover är kranvattnet i Moskva drickbart som sådant, men många filtrerar vattnet innan de dricker det. I Moskva utgör luftföroreningarna en hälsorisk och infektioner i andningsvägarna är vanliga. I samma lokal som Finlands ambassad i Moskva har en finländsk läkare mottagning (adress Kropotkinski pereulok 15–17, tfn +7 499 255 8920 eller +7 917 592 9659).

Det rekommenderas inte att man dricker kranvattnet i S:t Petersburg, Murmansk eller Karelska republiken. Man kan köpa flaskvatten i butiken.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Ryssland får barn (personer under 18 år) inte röra sig utomhus utan en vuxen mellan kl. 23.00 och 06.00 (vintertid 22.00–06.00).

Det är klokt att beakta kulturella skillnader och olika bestämmelser när det gäller sexuellt beteende när man reser i Ryssland. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men det är förbjudet i lag att likställa relationer mellan personer av samma kön med heterosexuella relationer och att sprida information om ”icke traditionella” relationer bland minderåriga.

Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

Ryssland har en lag som begränsar rökning på offentliga platser. Rökning är bland annat förbjudet i kollektivtrafiken, i skolor, administrativa byggnader, trappuppgångar i bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas framme i butiken.

Enligt alkohollagen kan man få böter för att dricka alkohol, också öl, på offentliga platser, till exempel i parker eller i närheten av skolor eller daghem (Kodex om administrativa förseelser http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/)

Den ryska utmätningsmyndigheten kan ge en utländsk medborgare reseförbud på grund av obetalda räkningar, vilket kan hindra personen att lämna landet. Du kan kontrollera dig egen situation på utmätningsmyndighetens webbplats https://fssprus.ru

Beakta att den ryska tullens bestämmelser om att föra ut varor ur landet kan avvika från EU:s importbestämmelser, så kontrollera bestämmelserna på förhand med ryska myndigheter.

En lagändring trädde i kraft den 4 september 2018 som innebär att om det finns fler än ett fordon i landet med samma ägare måste man betala en garantiavgift. Den ryska tullen ger mer information om importbestämmelser.

Kvinnor ska täcka sina huvuden, axlar och knän i kyrkor.

Funktionsnedsättningar beaktas inte i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Det lönar sig att bekanta sig med gränsen och begränsningarna i gränszonen mellan Finland och Ryssland innan med reser dit. Man behöver inget särskilt tillstånd för att resa igenom gränszonen om ens resmål ligger utanför gränszonen, till exempel när man reser mellan Finland och Petrozavodsk eller Murmansk. Utöver de obligatoriska uppehållen när handlingar granskas är det emellertid förbjudet att stanna i gränszonen utan tillstånd, som man måste ansöka om på förhand. Information om den ryska gränszonen, tillstånd och andra handlingar får man vid Ryska federationens ambassad i Finland.

Kontrollera gränsövergångarnas öppettider på finska Gränsbevakningsväsendets webbplats: http://www.raja.fi/slmv/sv/gransovergangsstalle_oppettider

Respektera så kallade stängda områden (bland annat militära områden) och följ skyltar om förbjudet tillträde. Det finns städer och områden på Kolahalvön dit det är förbjudet att resa. Man måste följa förbunden. Till de stängda områdena hör militärstäder och följande byar, städer och områden: Vidjajevo (Видяево), Gadžijevo (Гаджиево), Zaozjorsk (Заозёрск), Zaretšensk (Зареченск), Fiskarhalvön, Linhammar (Линахамари), Ostrovnoj (Островной), Poljarnyj (Полярный), Rajakoski (Раякоски), Rosljakovo (Росляково), Severomorsk (Североморск), Snezjnogorsk (Снежногорск), Gamla Salla (minnesmärke), Umba (Умба), Ura-Guba (Ура-Губа). Man kan ansöka om specialtillstånd av de ryska myndigheterna för att få besöka de stängda områdena, men det lönar sig att reservera flera månader för ansökningsprocessen.

Alla så kallade öppna byar och städer är inte heller i själva verket öppna. På vägen mellan Murmansk och Kirkenes finns en förbudsskylt där det står att det är förbjudet för utlänningar att avvika från vägen. Man får avvika vid Zapoljarnij (Заполярный) och Nikel (Никель) eftersom de är så kallade öppna städer. Längs med vägen finns också kaféet Titovka där man får stanna. Det lönar sig att kontrollera om det skett förändringar i begränsningarna innan man reser.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar, flygplatser etc. Det är tillåtet att fotografera i metron.

Inresebestämmelser

Finska medborgare får resa till Kaliningrad, S:t Petersburg och Leningrad oblast med ett elektroniskt visum: https://evisa.kdmid.ru/. Uppgifterna i e-visumet måste stämma överens med uppgifterna i ditt pass. Om det finns några olikaheter i uppgifterna kan det hindra din inresa i Ryssland. Var ytterst omsorgsfull när du fyller i namn, födelsedatum, kön och passnummer i visumansökan. Om ditt namn innehåller specialtecken (t.ex. å, ä, ö) ska du skriva dem på exakt samma sätt som i den maskinläsbara raden i nedre kanten av passets informationssida.

Om man överskrider den vistelsetid som visumet ger rätt till kan det leda till administrativa böter och inreseförbud.

Gränsstationerna mellan Ryssland och Vitryssland för landsvägs- och järnvägstrafiken är inte i internationellt bruk. Utlänningar kan inte korsa gränsen vid dessa gränsstationer. Om du flyger till eller från Vitryssland via Ryssland måste du ha ett transitvisum oberoende av hur länge du vistas på flygplatsen i Ryssland.

Mer information (på finska) om inreseärenden, bl.a. om registrering, på webbplatsen för Finlands ambassad och konsulat i Ryssland:
På resa i Ryssland http://www.finland.org.ru/public/default.aspx?contentid=344787&culture=sv-FI

Ryska myndigheters webbplatser:
Ryska migrationsmyndigheten (Glavnoje upravlenije po voprosam migratsii MVD Rossii): https://guvm.mvd.ru/

Rysslands tullagstiftning: Ryska tullväsendets webbplats på engelska http://eng.customs.ru

Rysslands ambassad i Helsingfors: http://helsinki.mid.ru/fi_FI//web/helsinki-fi

Avtal mellan EU och Ryska federationen om förenklat utfärdande av viseringar:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A22007A0517%2801%29

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Moskva

Кропоткинский переулок 15-17
119034 МОСКВА Г-34
RUSSIAN FEDERATION
+7 495 787 4174
sanomat.MOS@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument