Coronapandemin utgör ett globalt hot – undvik fortfarande onödiga resor

Coronaviruset och virusspridningen är fortfarande en stor global risk. På grund av pandemin kan situationen förändras plötsligt och oväntat i vilket land eller vilken region som helst.

De restriktioner som tillämpas i olika länder kan också överraska resenären: alla berörs av lokala karantänsbestämmelser, begränsningar i rörelsefriheten, försämrade transportmöjligheter, begränsade möjligheter att lämna landet och stängd service (inklusive mattjänster). Flera länder tillämpar fortfarande karantänsbestämmelser som måste följas. Utomlands kan karantän förordnas på andra grunder och med lägre tröskel än i Finland.

En riskfaktor i samband med resor är också att bokade flyg eller andra förbindelser kan ställas in på kort varsel, vilket innebär att en resa till eller från ett resmål förhindras. Flygbolagen kan också kräva att resenärerna använder ansiktsskydd, som resenärerna själva ska ha med sig. Resor i sig ökar risken för smitta.

Utrikesministeriets möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut i en pandemisituation är begränsade. Globalt sett har undantagsförhållanden eller nödläge utlysts i så gott som alla länder, och de grundläggande fri- och rättigheterna begränsas eller kan begränsas. I en pandemisituation är inte heller en reseförsäkring nödvändigtvis till hjälp.

Undvik resor som inte är nödvändiga

Utrikesministeriets reserekommendation avser hela världen och lyder: ”undvik resor som inte är nödvändiga”. Med resor som inte är nödvändiga avses till exempel fritidsresor under en pandemi. 

I utrikesministeriets resemeddelanden för olika länder kan rekommendationerna om resor vara ännu striktare, till exempel på grund av krig. 

Finlands beskickningar utomlands uppdaterar sina webbplatser med aktuell information om hur coronavirusläget påverkar turismen.  

Alla som återvänder från utlandet ska begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän i 14 dygn(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)