Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

 Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 (PDF, 755 kB) (Öppnar nytt fönster)

I redogörelsen om de mänskliga rättigheterna anges riktlinjerna för statsrådets arbete för att främja de grundläggande fri- och rättigheterna1 och mänskliga rättigheterna i hemlandet och på internationell nivå. Redogörelsen grundar sig på utvärderingar av hur de tidigare redogörelserna (2004 och 2009) och utredningarna (1998 och 2000) om de mänskliga rättigheterna och den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2012−2013 har genomförts. De centrala förändringarna i den internationella och nationella verksamhetsmiljön har tagits i beaktande.

mänskliga rättigheter