Utrikesrepresentationens historiska arkiv på webben

Utrikesrepresentationens historiska arkiv på webben

Utrikesministeriet öppnar en webbplats med alla Finländska beskickningarnas rapporter från åren 1918–1926. Webbplatsen lanseras på internationella dagen för öppna data Open Data Day den 3 mars 2018.

Att lägga ut arkivet på webben är en del av programmet för utrikesministeriets 100-årsjubileum. Utrikesministeriet grundades den 28 juni 1918. Utrikesrepresentationen började verka redan innan ministeriet grundandes.

De första rapporterna på webbplatsen kommer från London i januari 1918. Finland hade ingen officiell representation eller ens diplomatiska relationer till Storbritannien vid den tiden. Under 1918 kom det också rapporter från Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Berlin. 1926 hade Finlands utrikesrepresentation utvidgats så att det fanns tio beskickningar. Rapporterna från alla dessa kan läsas på den nya webbplatsen.

Antalet digitaliserade rapporter och sidantalet varierar stort mellan beskickningarna. Till exempel 1918 producerade London nästan 1 000 sidor material, Berlin 500 och Stockholm under tio. Det finns totalt 36 800 digitaliserade sidor på webbplatsen.

Det är beskickningarnas officiella rapporter som har digitaliserats. Beskickningarna höll också ministeriet i Helsingfors informerat genom brev, telegram och informella ”bäste bror”-brev. Detta material finns inte på webbplatsen.

Rapporterna innehåller samma typ av information som dagens rapporter från ambassader och konsulat. De handlar om stationeringslandets inrikespolitik, utrikespolitik och ekonomiska situation. Materialet innehåller också samtalsanteckningar och pressöversikter.

Rapporteringen hörde länge huvudsakligen till sändebudets, det vill säga beskickningschefens, uppgifter. Den hörde med andra ord till informationsförmedling på högsta nivå: sändebudet inhämtade uppgifterna genom sina kontakter till högt uppsatta och insatta kretsar. De bästa analyserna är skrivna av de mest insatta sändebuden.

Som helhet visar arkivet att det inte fanns några bestämmelser eller mallar för hur rapporteringen skulle se ut. En del rapporter består av några sidor text om ett enda ämne medan andra tar upp tiotals sidor och en mängd olika ämnen. Till att börja med rapporterade somliga beskickningar på svenska. En del av texterna är skrivna för hand. Beskickningarna kunde vara inkvarterade till exempel i ett hotellrum och utrustningen var därefter.

Sidorna är stämplade och utifrån stämplarna kan man dra slutsatser om hur snabbt rapporterna nådde fram. Till exempel kunde de ta rapport cirka fem veckor att komma från Tokyo till Helsingfors.

På utrikesministeriets webbplats finns en artikel av Unto Hämäläinen, Finland år noll, som en introduktion till de första åren av självständighet och internationella relationer.

Mer information om arkivet: Jyrki Paloposki, enhetschef, enheten för informations- och tjänstehantering, tfn 040 831 0614

Mer information om webbplatsen: Vesa Häkkinen, enhetschef, aktualitetskommunikation, tfn 040 481 9880

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

På vår webbplats