Krishantering NU: Diskussion om konflikter och fredsbyggande i det förändrade säkerhetsläget

Utrikesministeriet anordnar i samarbete med partners evenemanget Krishantering NU, på Wanha Satama på Skatudden onsdagen den 22 maj. Temat är krishantering och fredsbyggande. Eventet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Det instabila säkerhetsläget, krig, humanitära kriser, hybridpåverkan och de hotbilder som klimatförändringen skapar, ökar oron och osäkerheten inför framtiden. Diplomatin och fredsbyggandet blir därför allt viktigare, och krishanteringen har en central roll i att skapa stabilitet i många konfliktområden. Hur, varför och var deltar Finland i krishanteringen och vad innebär det i den förändrade säkerhetsmiljön?

Kom till Krishanteringen NU 2024 för att lyssna, diskutera och få veta mera bland annat om Finlands krishanteringsstöd till Ukraina, och de nya möjligheter till krishantering som Natomedlemskapet medför.

Lär mer om hur Finland skapar säkerhet och bidrar till rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna i världen genom civil krishantering.

I paneldiskussionerna reflekterar experterna över bland annat klimatförändringarnas följder, ställningen för personer med funktionsnedsättning i konflikter och möjligheterna att bygga fred i världens kris- och oroshärdar.

Du får också information om hur du kan söka krishanteringsuppdrag, kan delta i workshops och diskutera med experter som tjänstgjort på fältet.

Aktörer inom krishantering, fredsbyggande, utvecklingssamarbete och humanitärt biståndsarbete ställer upp och presenterar sitt arbete i Wanha Satama. På plats finns företrädare för staten, organisationer och näringslivet.

Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Dörrarna står öppna kl. 9–18.

Läs hela programmet på utrikesministeriets webbplats (på finska).

Wanha Satama, Lilla Hamngatan 3–5, Helsingfors

Ankomstanvisningar på webbplatsen(Länk till en annan webbplats.) för Wanha Satama

Ytterligare upplysningar

  • Max Hatvala, ansvarig tjänsteman, civil krishantering, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 443
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.