Suomen kehitysyhteistyö Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

Suomen tavoitteena Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on alueen vakauden ja kestävän kehityksen tukeminen.

Alueellisella kehitysyhteistyöllä tuetaan tasa-arvoisten yhteiskuntien kehittämistä sekä kestävää ja osallistavaa talouskasvua. Erityisesti naisten asemaa pyritään vahvistamaan poliittista osallistumista, taloudellisesta toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistämällä. Suomi tukee myös kansallisten ja paikallisten toimijoiden työtä kauttakulkusiirtolaisten terveyden ja suojelun edistämiseksi. Lisäksi Suomi pyrkii vahvistamaan alueellista integraatiota ja kansallisten toimijoiden yhteistyötä.

Alueellinen tuki kanavoidaan pääasiassa kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten kautta, joiden ohjelmat kattavat useita alueen maita. Alueellista hanketoimintaa täydentää tuki paikallisille kansalaisjärjestöille ja instituutioiden välisen yhteistyön instrumentti (IKI).

Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kehitysyhteistyön maaohjelma 2017 - 2020