Suomen kehityspolitiikan yhteistyökumppanit

Suomi tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa saavuttaakseen kehityspoliittiset tavoitteensa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu muun muassa valtioita, järjestöjä ja yrityksiä.

Support Syrians 2017: Valaistu Merikasarmi, Helsinki.
Support Syrians 2017: Valaistu Merikasarmi, Helsinki. Kuva: Vesa Häkkinen / UM

Suomi tukee useita maita kahdenvälisen kehitysyhteistyön avulla. Lähes kaikki kumppanimaista kuuluvat maailman vähiten kehittyneisiin maihin. Alueellisessa yhteistyössä puolestaan toimitaan yksittäisiä maita laajemmalle alueelle kohdistuvien ohjelmien parissa.

Suomi on mukana monissa kansainvälisissä järjestöissä, joiden toiminta edistää Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Monenkeskinen yhteistyö esimerkiksi osana YK-järjestelmää tai EU:ta antaa Suomen tavoitteille laajempaa kansainvälistä painoarvoa.

Suomen kehityspoliittisten periaatteiden toteuttamisessa kumppaneina on myös muita toimijoita. Suomi on tukenut pitkään kansalaisyhteiskunnan toimijoita niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yhteiskunnalliset toimijat kuten kunnat, oppilaitokset ja tutkijat ovat myös tärkeitä kumppaneita kehityspolitiikassa. Viime vuosina yksityinen sektori, yritykset ja kehityspoliittiset finanssisijoitukset ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin.