Suomi YK:n ihmisoikeusneuvostossa

Suomi toimii YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä 2022–2024. Genevessä kokoontuva, 47 valtiosta koostuva ihmisoikeusneuvosto on YK:n tärkein ihmisoikeuksia käsittelevä elin. Suomi jatkaa neuvostossa pitkäjänteistä työtä universaalien ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Osa ulkoministeriön pallotunnuksesta ja teksti "Suomi YK:n ihmisoikeusneuvostossa 2021-2024"

Monimuotoinen maailma, yleismaailmalliset ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville. YK:n ihmisoikeusneuvosto tekee korvaamattoman tärkeää työtä, kun se edistää ja suojelee ihmisoikeuksien toteutumista. Suomella on kunnia toimia neuvoston jäsenenä sen kaudella 2022–2024.

Suomi painottaa neuvoston jäsenenä kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikkansa pitkäaikaisia painopisteitä. Nämä painopisteet näkyvät myös sitoumuksissa (avautuu uuteen ikkunaan), jotka Suomi esitteli ehdokkuutensa aikana.

Suomi tekee yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa yleismaailmallisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.  Tuemme YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja hänen toimistonsa riippumatonta työtä sekä ihmisoikeusneuvoston asettamia asiantuntijoita, jotka tarkkailevat eri ihmisoikeustilanteita ja raportoivat näistä neuvostolle.

Suomi tukee kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuspuolustajien osallistumista neuvoston työhön ja pyrkii toimimaan yhteistyössä niiden kanssa. 

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo kuuluvat Suomen pitkäaikaisiin ihmisoikeuspolitiikan painopisteisiin. Edistämme naisten merkityksellistä osallistumista päätöksentekoon kaikilla yhteiskunnan tasoilla, naisten taloudellista voimaantumista, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän lopettamista.

Suomen työtä neuvostossa ohjaa vakaa pyrkimys turvata kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeudet muun muassa digitalisaatioon, uusiin teknologioihin, ilmastonmuutokseen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Suomi kiinnittää erityistä huomiota alkuperäiskansojen, vammaisten henkilöiden ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (HLBTIQ+) kuuluvien henkilöiden oikeuksiin.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen 75-vuotisjuhlatilaisuus 8.12.

 

Ota yhteyttä

  • Ann-Mari Fröberg, tiiminvetäjä, puh. +358 295 350 896
  • Suvi Tuominen, vastuuvirkamies, puh. +358 295 350 735
  • Anu-Elina Autio, vastuuvirkamies, puh. +358 50 466 6035
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.

Tämän sivun sisällöstä vastaa