Frågor och svar om coronaviruset och resande

Frågor och svar om coronaviruset och resande

Vi har här samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resande.

Frågor och svar om coronapandemin (uppdaterad 31.3.)

Res inte utomlands nu.

Ring endast utrikesministeriets konsulära jour i nödfall.

Får jag komma till Finland med utrikesministeriets evakueringsflyg? Var hittar jag mer information om flygen?

Utrikesministeriet planerar evakueringsflygningar från vissa orter, där det inte längre finns kommersiella förbindelser till Finland. Evakueringsflygen kostar för resenären. När flygningarna planeras beaktas det övergripande läget, vi kan inte ordna flygningar från alla länder.

Vi informerar om evakueringsflygningar i meddelanden till alla som gjort en reseanmälan, på utrikesministeriets webbplats um.fi och på ambassadernas konton i sociala medier.

Man ska i första hand använda kommersiella flygförbindelser för att återvända till Finland. Det finns fortfarande kommersiella förbindelser från många orter och flera flygbolag har informerat om extrainsatta flygningar.

Följ olika flygbolags information på deras webbplatser och i sociala medier, på Facebook och Twitter. Också utrikesministeriet och Finlands ambassader informerar i sociala medier om olika sätt att ta sig till Finland.

Det går emellertid inte att ordna flygningar från varje land. Resenär måste förbereda sig på att de kanske inte kommer att kunna återvända till Finland, åtminstone inte omedelbart. Om det inte längre finns flyg från den ort där du befinner dig måste du med andra ord förbereda dig på att stanna en längre tid. Ambassaderna försöker i mån av möjlighet hjälpa resenärer som blir kvar i landet. Det är också viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Glöm inte heller att hålla kontakt med dina anhöriga i Finland.

 

Varför måste du göra en reseanmälan?

Nu lönar det sig att göra en reseanmälan, så att UM får veta var du befinner dig och kan kontakta dig. Du kan göra den också i utlandet. Om du inte vet hur du ska göra, kan du be om hjälp av någon närstående eller bekant i Finland. Kom ihåg att ändra din anmälan när du kommit tillbaka till Finland.  På det sättet behöver vi inte i onödan försöka komma i kontakt med dig i utlandet. 

Om du registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig, kontakta konsulipalvelut.um@formin.fi. Vi ber dig beakta att begärandena om att ändra och radera reseanmälningar för närvarande har hopat sig.

Vi är utomlands på semester och fick höra att Finland har stängt gränserna torsdagen 19.3 kl. 00.00.  När kan vi resa tillbaka till Finland?

Finländska turister uppmanas att återvända hem så snart som möjligt. Flygrutter läggs ned hela tiden, och därför kan det bli mycket svårt att återvända till Finland senare. Finska medborgare och utlänningar som bor permanent i Finland kommer dock fortfarande att få återvända till Finland, men man kan inte garantera att det finns tillgängliga flyg. 

Resenärer måste helt enkelt anpassa sig till situationen och tolerera en viss grad av ovisshet. Det är dock bra att förbereda sig på att alla resenärer inte kommer att kunna återvända till Finland genast på grund av de begränsade trafikförbindelserna.  

Mera information finns på Gränsbevakningsväsendets  webbplats.

Vi är utomlands på semester och nu uppmanar man alla resenärer att återvända till Finland. Hur ska vi göra?

I första hand ska ni kontakta er researrangör eller flygbolaget och göra ert bästa för att utreda om ni kan tidigarelägga avresan.  Beakta att det för närvarande är långa köer i alla telefontjänster. Använd internettjänster t.ex. för att boka om era flyg. Om ni måste boka om era flyg, gör det på flygbolagets webbplats. Kolla om ni kan köpa era returbiljetter av något annat flygbolag, om biljetterna inte går att boka om. Beakta att flygbolagen meddelar om nya inhiberade flygrutter varje dag.

Kontakta inte UM:s journummer i flygbokningsärenden. Utrikesministeriets telefonjour är endast för nödfall. Om du inte lyckas hitta en flygförbindelse, kontakta konsulipalvelut.um@formin.fi via e-post. Vi samlar utifrån förfrågningarna in uppgifter om de resenärer som inte har möjlighet att återvända till Finland med de kommersiella förbindelserna. Utrikesministeriet kan dock varken boka flyg eller betala flygbiljetter. 

Om du ännu inte har gjort reseanmälan, är det bra att göra det nu. Via tjänsten för reseanmälan får vi vid UM kontakt med resenärer så att vi också kan skicka information till resenärerna om läget i de olika länderna och till exempel om flygmöjligheterna.

Även många andra länder har stängt sina gränser och infört reserestriktioner till och med inom landet. Om du reser med bil kan du ta reda på om det är möjligt att lämna landet via landsvägarna. Tänk också på att fastän du har möjlighet att resa med bil, kan resan avbrytas under vägen på grund av nya restriktioner.

Följ nyheterna och flygbolagens och de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad. Utrikesministeriet och Finlands ambassader försöker dela aktuell information om läget i sociala medier på Facebook och Twitter.

På grund av det rådande läget kan du emellertid bli tvungen att stanna kvar i utlandet en längre tid. Resenärer måste helt enkelt anpassa sig till situationen och tolerera en viss grad av ovisshet. Det är dock bra att förbereda sig på att alla resenärer inte kommer att kunna återvända till Finland genast på grund av de begränsade trafikförbindelserna. När du återvänder från utlandet ska du beakta rekommendationen om att stanna hemma i två veckor efter resan.

Kan den finska staten flyga hem finländare?

I första hand ska resenären själv utreda sina möjligheter att resa hem genom att kontakta researrangören och använda kommersiella rutter. Information om läget ges också av de finska ambassaderna via sociala medierna på Facebook och Twitter.

Om du inte lyckas hitta en flygförbindelse, kontakta konsulipalvelut.um@formin.fi via e-post. Vi samlar utifrån förfrågningarna in uppgifter om de resenärer som inte har möjlighet att återvända till Finland med de kommersiella förbindelserna. Utrikesministeriet kan dock varken boka flyg eller betala flygbiljetter.

Om du ännu inte har gjort reseanmälan, är det bra att göra det nu. Via tjänsten för reseanmälan får vi vid UM kontakt med resenärer så att vi också kan skicka information till resenärerna om läget i de olika länderna och till exempel om flygmöjligheterna.

Utrikesministeriet försöker utreda möjligheterna, men man måste förstå att det är många resenärer som ska återvända till Finland. EU-länderna och de nordiska länderna samarbetar för att hjälpa människor att återvända till hemlandet. Transportmöjligheterna avvägs alltid från fall till fall och med beaktande av den övergripande situationen i landet. Det är också bra att veta att utrikesministeriet inte står för kostnaderna för transporterna, utan det är du själv som betalar dina resekostnader om du måste återvända till Finland.

På grund av coronapandemin avråder utrikesministeriet för närvarande från alla utlandsresor. På grund av det rådande läget ändrar vi inte risknivån i enskilda resemeddelanden.

På ett allmänt plan är resemeddelandenas idé är att informera resenärer om sådant som påverkar resesäkerheten i ett land. När de uppdateras beaktas situationen i landet som helhet och hur läget påverkar säkerheten för resenärer. Vi tar till exempel upp inskränkningar i rörelsefriheten och trafikförbindelserna och den lokala hälsovårdens kapacitet. Informationen uppdateras utifrån en övergripande bedömning i samarbete med övriga EU-länder och de nordiska länderna.

Researrangörer och försäkringsbolag använder visserligen utrikesministeriets reseinformation i sina avbokningsvillkor och ersättningspolicy, men det är viktigt att beakta att resemeddelandena inte skrivs för detta ändamål.

Kan UM förbjuda mig att resa eller ge order om att jag ska avbryta min semesterresa?

Rätten till rörelsefrihet är inskriven i grundlagen. Utrikesministeriet har inte befogenheter att begränsa finländarnas rörelsefrihet, och ingen kan förbjudas att resa utomlands eller befallas att återvända till Finland. Beslutet att resa eller återvända ska alltid fattas av resenären själv.

Man kan inte hindra finländare från att lämna Finland, men det är bra att beakta att många länder har begränsat den inkommande passagerartrafiken och infört omfattande reserestriktioner också inom landet. De kan också försätta resenärer i karantän. Beroende på den lokala sjukvårdskapaciteten kan det vara svårt att få vård om man blir sjuk. Även möjligheterna att återvända till Finland blir allt svårare i och med att flygförbindelser läggs ned.

Under detta exceptionella läge är det motiverat att undvika alla slags resor till andra länder. Även de resenärer som redan befinner sig utomlands uppmanas att återvända till Finland så fort som möjligt.

Jag har gjort en reseanmälan, men nu ställde jag in min resa. Hur ska jag göra för att ta bort min reseanmälan?

Om du registrerat dig i tjänsten kan du själv ändra på din reseanmälan. Om du inte har registrerat dig, måste du skicka en begäran till utrikesministeriet, men beakta att begärandena om att ändra och radera reseanmälningar för närvarande har hopat sig. Vid behov kan du göra en ny reseanmälan.

Ersätter försäkringen om resan inte blir av?

I ärenden som gäller försäkringsersättning måste du kontakta ditt försäkringsbolag. Olika försäkringar har olika villkor och det lönar sig att kontrollera dem. Möjligheten till ersättning på grund av en avbokad eller avbruten resa är en fråga mellan kunden och försäkringbolaget, och utrikesministeriet kan inte ta ställning till denna typ av frågor eller utfärda några intyg till försäkringsbolaget.

Researrangörer och försäkringsbolag använder visserligen utrikesministeriets reseinformation i sina avbokningsvillkor och ersättningspolicy, men det är viktigt att beakta att resemeddelandena inte skrivs för dessa ändamål.

Grundläggande information om reseförsäkringar hittar du på webbplatsen för Försäkrings- och finansrådgivningen.

Kan myndigheterna i Finland hjälpa om en finländare som har rest utomlands försätts i karantän?

Alla länder följer sin egen lagstiftning och har egna bestämmelser om t.ex. karantän. Principerna för att försätta människor i karantän är olika i olika länder. Man måste alltid följa de anvisningar och bestämmelser som gäller i det land där man befinner sig, och stanna där om man försätts i karantän.  I nödfall kan man kontakta Finlands ambassad eller utrikesministeriets konsulära jour, men man ska komma ihåg att utrikesministeriet eller Finlands ambassad inte kan påverka ett annat lands myndighetsbeslut.

coronavirus
coronavirus
resemeddelanden
turism