Ändrade reserekommendationer: undvik alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien

Utrikesministeriet avråder från alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien, i enlighet med rekommendationer av Institutet för hälsa och välfärd. För övriga länder är utrikesministeriets allmänna rekommendation, på grund av coronapandemin, att undvika resor som inte är nödvändiga.

Nyheten har uppdaterats 12.3.2021: Rekommendationen angående resor till Storbritannien och Irland har återställts till "undvik resor som inte är nödvändiga".

Nyheten har uppdaterats 29.3.2021: Rekommendationen angående resor till  Portugal har återställts till "undvik resor som inte är nödvändiga".

Nyheten hat uppdaterats 27.4.2021: Rekommendationen angående resor till Indien "undervik alla resor"


Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart. Tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster kan vara begränsad, det kan införas bestämmelser om karantän och rörelsefriheten utomhus kan begränsas. Så länge som pandemin pågår kan utrikesministeriets möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands vara begränsade.

Vid sin överläggning onsdagen den 13 januari behandlade regeringen åtgärder för att förhindra att nya varianter av coronaviruset sprids och att epidemin accelererar. Enligt Institutet för hälsa och välfärd(Länk till en annan webbplats.) kan den nya virusvarianten smitta och spridas snabbare än tidigare varianter.

I enlighet med rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd och för att förhindra att den nya virusvarianten sprids i Finland avråder utrikesministeriet från alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien. 

För övriga länder är utrikesministeriets allmänna rekommendation, på grund av coronapandemin, att undvika resor som inte är nödvändiga. Undantag till den allmänna rekommendationen är de länder(Länk till en annan webbplats.) som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktionerna. För vissa länders del rekommenderar utrikesministeriet att du undviker alla resor eller lämnar landet omedelbart på grund av landets allmänna säkerhetssituation. Landsspecifika resemeddelanden

Undvik icke-nödvändiga resor

Alla har rätt att lämna Finland, om inte den rätten begränsats genom lag, och finländare har alltid rätt att återvända till Finland.

Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser så att resan i praktiken ändå är omöjlig. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa. Också länder du endast reser igenom kan införa restriktioner.

Allt fler länder kräver ett negativt coronatest, ett intyg över att du redan haft coronavirussjukdomen eller över att du fått coronavaccinet som villkor för inresa. De flesta länderna kräver intyget på landets egna språk eller på engelska. Du ska själv ta reda på vilka intyg som krävs.

Om du reser, var ansvarsfull

Om du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer och bestämmelser. Vi rekommenderar att alla som reser gör en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.).

Kontrollera din att reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande. Just nu är det speciellt viktigt att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi. Vi rekommenderar att alla som reser gör en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.).

Läs också utrikesministeriets svar på vanliga frågor innan du reser.

Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om hälsosäkerhetsåtgärder till resenärer som anländer till Finland. Läs de aktuella rekommendationerna om hygien, säkerhetsavstånd och karantän på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)