Belarus: sanktioner

Belarus: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna (Öppnar nytt fönster)

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut 642/2012/GUSP(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och rådets förordning (EG) nr 765/2006(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • vapen (och övrig försvarsmateriel) och tillhörande materiel samt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering
  • utrustning som kan användas för internt förtryck och därmed sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering

Frysning av tillgångar

  • frysning av tillgångar tillhörande bland annat personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och personer och enheter som drar nytta av eller (ekonomiskt) stöder Lukasjenkoregimen samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem

Reserestriktioner

  • bland annat personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och personer som drar nytta av eller (ekonomiskt) stöder Lukasjenkoregimen