Belarus: sanktioner

De senaste ändringarna

Genom rådets genomförandebeslut 2022/1243 (Gusp), som trädde i kraft den 20 juli 2022, ändras bilaga I till beslut 2012/642/Gusp så att en post i förteckningen stryks. Genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1473, som trädde i kraft den 20 juli 2022, ändras bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 så att en post i förteckningen stryks.

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som omfattas av de restriktiva åtgärderna ska frysas. Dessutom får inga penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt ställas till förfogande eller göras tillgängliga för dessa. Frysandet av penningmedel och ekonomiska resurser grundar sig på artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2006. Dessutom ska inresa och transitering för personer som är föremål för restriktiva åtgärder förhindras.

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2022/1243(Länk till en annan webbplats.)

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1231(Länk till en annan webbplats.)

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna (Öppnar nytt fönster)

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut 642/2012/GUSP(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och rådets förordning (EG) nr 765/2006(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • vapen (och övrig försvarsmateriel) och tillhörande materiel samt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering
  • utrustning som kan användas för internt förtryck och därmed sammanhängande tekniskt bistånd, tjänster och finansiering

Frysning av tillgångar

  • frysning av tillgångar tillhörande bland annat personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och personer och enheter som drar nytta av eller (ekonomiskt) stöder Lukasjenkoregimen samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem

Reserestriktioner

  • bland annat personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och personer som drar nytta av eller (ekonomiskt) stöder Lukasjenkoregimen