Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna baserar sig på rådets beslut 2014/450/Gusp(Länk till en annan webbplats.) och rådets förordning (EU) nr 747/2014(Länk till en annan webbplats.) samt senare ändringar.

Innehållet i huvuddrag

Exportförbud

  • export av vapen och vapenrelaterad materiel samt tillhandahållande av tekniskt bistånd, tjänster eller finansiering som rör sådana varor eller militär verksamhet

Frysning av tillgångar

  • alla ekonomiska tillgångar som tillhör personer eller enheter som kränker internationell humanitär rätt eller de mänskliga rättigheterna ska frysas och tillgångar får inte heller överlåtas på dem

Reserestriktioner

  • personer som kränker internationell humanitär rätt eller de mänskliga rättigheterna