Före detta Jugoslavien: sanktioner

Bakgrund

Läs detta innan du öppnar länkarna till rättsakterna

Sanktionerna med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina baserar sig på rådets beslut 2011/173/GUSP(Länk till en annan webbplats.) samt senare ändringar.

Sanktionerna mot dåvarande Jugoslavien om ersättnings- och andra krav baserar sig på rådets beslut 94/366/GUSP(Länk till en annan webbplats.) och förordning (EG) Nr 1733/1994(Länk till en annan webbplats.).

Innehållet i huvuddrag

Frysning av tillgångar

  • frysning av tillgångar tillhörande personer som hotar säkerhetssituationen eller genomförandet av fredsavtalen i Bosnien och Hercegovina samt förbud mot att överlåta tillgångar till dem: för närvarande upptas ingen i förteckningen

Reserestriktioner

  • personer som hotar säkerhetssituationen eller genomförandet av fredsavtalen i Bosnien och Hercegovina: för närvarande upptas ingen i förteckningen

Övriga restriktioner

  • förbud mot att uppfylla ersättnings- eller andra krav som baserar sig på avtal vilkas verkställande förhindrades i FN:s säkerhetsråds sanktioner på 1990-talet mot dåvarande Jugoslavien i resolution 757 (1992) och därpå följande resolutioner