Skyldigheten att skydda, Finlands riktlinje 2016

Skyldigheten att skydda betyder att varje stat enskildt och det internationella samfundet tillsammans har ett ansvar att förebygga, bekämpa och ingripa i omfattande grymheter.

 

 

Skyldigheten att skydda, Finlands riktlinje 2016 (pdf, 506 KB)