15.5.2024

Sydafrika: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Brottslighet och våld är stora problem i Sydafrika. Var ständigt på din vakt när du rör dig ute. Undvik besök i förorter (township). Även trafikkulturen är farlig.

Aktuellt

Sydafrika har en elkris. Den nationella elproducenten Eskom reglerar elförbrukningen, och de roterande elavbrotten kan vara flera timmar om dagen. Information om de planerade elavbrotten hittar du på Eskoms webbplats https://www.eskom.co.za/distribution/customer-service/outages/municipal-loadshedding-schedules/(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats) eller i mobilapplikationen ”loadshedding” EskomSePush. Elbristen inverkar på säkerheten, vattendistributionen, vattenkvaliteten, telekommunikations- och telefonförbindelserna och transporterna, vilket syns i hemmen, på hotell och restauranger, i bankomater, trafikljus, företag, säkerhetssystem och eventuellt på bensinstationer. Elavbrotten ökar brottsligheten ytterligare och kan leda till våldsamma oroligheter och demonstrationer. Avbrotten förväntas inte minska i någon högre grad inom den närmaste framtiden. Ta reda på om ditt inkvarteringsställe har ett reservsystem (till exempel en generator eller solpaneler) och hur elavbrotten inverkar på säkerhetssystemen.

I provinserna Gauteng och Free State förekommer kolera sedan slutet av maj. Härden för epidemin är Hammanskraal, Tshwane, norr om Pretoria. Sköt handhygienen och drick inte kranvatten om möjligt. Läs de sydafrikanska myndigheternas pressmeddelande på https://www.gov.za/speeches/health-update-response-cholera-outbreak-south-africa-8-jun-2023-0000(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats) och informationen på rokote.fi (https://rokote.fi/tietoa-rokotteista/kolera/).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

De politiska förhållandena är relativt stabila. Det förekommer ofta strejker och demonstrationer, och de kan eskalera till våldsamheter. Undvik stora folkmassor och besök i förorter. Polisens allmänna nödnummer är 10111 och 112 från mobiltelefon. Polisens webbplats: http://www.saps.gov.zaSydafrika(Länk till en annan webbplats.) reglerar elförbrukningen. Elavbrotten har fastställts på förhand, men också överraskningar är möjliga och avbrotten kan vara långvariga. Läs mer: http://loadshedding.eskom.co.za/(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Den höga brottsligheten är ett problem i Sydafrika. Brottslighetssiffrorna är bland de högsta i världen. Rån, våldtäkter, bilkapningar, inbrott och stölder är vanliga. Största delen av våldsbrotten sker i townships (kåkstäderna), medan rån och stölder är vanliga överallt. Främlingsfientliga demonstrationer och våldsamheter har förekommit i städerna Durban och Johannesburg. Demonstrationerna riktar sig vanligtvis mot afrikanska gästarbetare. Var hela tiden på din vakt när du rör dig utomhus.

Undvik att röra dig ensam och i obekanta områden, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Undvik också att åka bil när det är mörkt om det inte är absolut nödvändigt. Håll bildörrarna låsta när du kör. Håll pengar, pass och värdeföremål inlåsta, i bakluckan när du åker bil och nära inpå kroppen när du rör dig utomhus. Butiker har rånats i flera köpcentrum under den livligaste kommersen. Även kunder har hamnat i skottlinjen. Det har också förekommit stölder på golfbanor, så det lönar sig inte att lämna sin egendom obevakad i t.ex. golfkärran, ens för ett ögonblick.

Var särskilt försiktig på flygplatser, i synnerhet i Johannesburg och Kapstaden. Om möjligt, passa in din inresa och utresa till den tid på dygnet då det är ljust. Om du anländer till flygplatsen i Johannesburg lönar det sig att boka transport av en pålitlig firma på förhand. Det har hänt att resenärer rånats på vägen mellan flygplatsen och hotellet.

På Taffelberget sker många rån, också längs med vandringsrutterna. Undvik att röra dig ensam.

Kreditkort accepteras på de flesta ställen, men det är vanligt att kort kopieras och missbrukas. Det är bra att hålla gränsen för köp och uttag låg.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. Var uppmärksam i trafiken, olyckor är vanliga. Håll alltid bildörrarna låsta. Undvik att stanna i onödan på landsvägarna och släpp inte in obekanta personer i bilen.

Var försiktig och uppmärksam på motorvägar och ramper eftersom det blivit vanligare med så kallad spiking, d.v.s. att lämna vassa föremål på vägen. Avsikten är att däcken ska gå sönder så att bilen blir tvungen att stanna, varefter den rånas.

Trots att bilbeståndet i genomsnitt är på hög nivå och vägarna i gott skick förekommer bilar i dåligt skick, berusade förare och förare utan körkort eller försäkringar som kan orsaka risksituationer i trafiken. Polisen fäster i allt högre grad uppmärksamhet vid rattfylleri och överhastighet.

Även minibussar som stannar på motorvägen och tar upp passagerare orsakar farliga situationer, liksom fotgängare som rör sig på motorvägen, särskilt efter mörkrets inbrott.

Var försiktig om du använder Uber-taxi, särskilt i Johannesburg och Pretoria och i närheten av tågstationer. Chaufförerna har utsatts för våld så att också utomstående och passagerare råkat illa ut.

Oasfalterade vägar, t.ex. i naturreservat, kan bli i väldigt dåligt skick när det regnar och det kan behövas en fyrhjulsdriven bil för att ta sig fram.

Naturförhållanden

Sydafrika är ett naturskönt land och klimatet är behagligt året om. Under vintermånaderna kan nätterna vara kalla. Finländare kan överraskas av kyla inomhus.

Regnperioden omfattar såväl Kapstadens vinterregn som Pretorias sommarregn, då regnskurarna kan vara kraftiga och åskvädren häftiga, framför allt i Pretoria och Johannesburg (Highveld).

Om du rör dig i naturparker ska du absolut följa reglerna.

Om du simmar i oceanen ska du vara mycket försiktig, eftersom undervattensströmmarna kan vara starka och föra simmare med sig.

Hälsoläget

När du tecknar en reseförsäkring är det bra att tänka på att de privata sjukhusen vanligtvis kräver betalning så fort man anländer till sjukhuset. Vården på de allmänna sjukhusen är vanligen sämre än på de privata. Om du anländer till Sydafrika från ett land där det förekommer gula febern eller om du mellanlandar i ett sådant land innan du anländer, krävs intyg på att du har fått vaccin mot gula febern minst 10 dagar innan du anländer. Regeln följs strikt.

Ladda gärna ned den avgiftsfria appen mySOS till din mobiltelefon. Med den kontaktar du enkelt och snabbt närmaste nödcentral som sedan med hjälp av appen kan lokalisera den som ringer (https://mysos.co.za/index.php (länk till en annan webbplats)).

Det finns många hiv-positiva människor bland befolkningen och man bör absolut undvika att bete sig så att man utsätter sig för smittorisk. Malaria förekommer framför allt under regnperioden i landets nordöstra delar, inklusive nationalparken Kruger. Diskutera gärna malariaprofylax med researrangören eller en läkare före resan. Även andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. En tuberkulos som är motståndskraftig mot medicinering har spridits i hela landet. De som insjuknat har dött. Sjukdomen har tills vidare spridits främst bland den hiv-positiva befolkningen.

Kranvattnet är drickbart, även om kolera eller tyfus kan förekomma lokalt. I provinsen Gauteng innehåller vattnet tungmetaller som kommer ut i naturen från gruvdriften. Kapstaden och andra städer vid kusten lider av allvarlig vattenbrist.

Kapstaden och många andra städer vid kusten lider av allvarlig vattenbrist. Använd inte kranvatten i onödan. Aktuell information och anvisningar:

Kapstaden/vattenransonering
http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/make-water-saving-a-way-of-life(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för bruk och smuggling av narkotika är stränga. Myndiga personer får använda cannabis i privata lokaler, men att allmänt använda eller köpa och sälja cannabis är fortfarande straffbart.

Inresebestämmelser

På grund av covid-19-pandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt. Därför är det särskilt viktigt att du följer det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Inrikesministeriet: http://www.dha.gov.za/index.php(Länk till en annan webbplats.)
Regeringen: https://sacoronavirus.co.za/(Länk till en annan webbplats.)
Sydafrikanska institutet för smittsamma sjukdomar: http://www.nicd.ac.za/(Länk till en annan webbplats.)
Sydafrikas flygplatser: http://www.airports.co.za/(Länk till en annan webbplats.)

De sydafrikanska myndigheterna kräver inte längre en födelseattest (ämbetsintyg) när man reser med ett minderårigt barn. Ändringen gäller visumfria länder som Finland. Kontrollera inresekraven med en sydafrikansk myndighet innan du reser, t.ex. Sydafrikas ambassad i Helsingfors. Du hittar ytterligare information på webbplatserna nedan.

Sydafrikas ambassad i Stockholm http://www.dirco.gov.za/sweden/index.html(Länk till en annan webbplats.)
Sydafrikas inrikesministerium http://www.dha.gov.za/(Länk till en annan webbplats.)
Anvisningar för resor med minderåriga, uppdaterad i november 2019:
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-updated-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.