Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

2.3.2020

Sydafrika: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Brottslighet och våld är stora problem i Sydafrika. Var ständigt på din vakt då du rör dig ute. Undvik besök i förorter (township). På grund av den farliga trafikkulturen är det också viktigt att vara försiktig i trafiken.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de sydafrikanska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Sydafrikanska institutet för smittsamma sjukdomar: http://www.nicd.ac.za/
Sydafrikas hälsoministerium: http://www.health.gov.za/index.php/outbreaks/145-corona-virus-outbreak/465-corona-virus-outbreak
Sydafrikas flygplatser: http://www.airports.co.za/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

De politiska förhållandena är relativt stabila. Strejker och demonstrationer är vanliga. Undvik stora folkmassor och besök i förorter. Polisens allmänna nödnummer är 10111 och 112 från mobiltelefon. Polisens webbplats: http://www.saps.gov.za

Sydafrika reglerar elförbrukningen. Elavbrotten har fastställts på förhand, men också överraskningar är möjliga och avbrotten kan vara långvariga.

Läs mer: http://loadshedding.eskom.co.za/

Särskilda säkerhetsrisker

De politiska förhållandena är relativt stabila. Strejker och demonstrationer är vanliga. Undvik stora folkmassor. Polisens allmänna nödnummer är 10111 och 112 från mobiltelefon. Polisens webbplats: http://www.saps.gov.za

Brottsligheten

Den höga brottsligheten är ett problem i Sydafrika. Brottslighetssiffrorna är bland de högsta i världen. Rån, våldtäkter, bilkapningar, inbrott och stölder är vanliga. Största delen av våldsbrotten sker i townships (kåkstäderna), medan rån och stölder är vanliga överallt. Främlingsfientliga demonstrationer och våldsamheter har förekommit i städerna Durban och Johannesburg. Demonstrationerna riktar sig vanligtvis mot afrikanska gästarbetare. Var hela tiden på din vakt då du rör dig utomhus.

Undvik att röra dig ensam och i obekanta trakter, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Undvik också att åka bil när det är mörkt om det inte är absolut nödvändigt. Håll bildörrarna låsta när du kör. Håll pengar, pass och värdeföremål inlåsta, i bakluckan då du åker bil och nära inpå kroppen då du rör dig utomhus. Butiker har rånats i flera köpcentrum under den livligaste kommersen. Även kunder har hamnat i skottlinjen. Det har också förekommit stölder på golfbanor, så det lönar sig inte att lämna sin egendom obevakad i till exempel golfkärran, ens ett ögonblick.

Var särskilt försiktig på flygplatser, i synnerhet i Johannesburg och Kapstaden. Om möjligt, passa in din inresa och utresa vid sådan tid på dygnet då det är ljust. Om du anländer till flygplatsen i Johannesburg lönar det sig att boka transport av en pålitlig firma på förhand. Det har hänt att resenärer rånats på vägen mellan flygplatsen och hotellet.

På Taffelberget sker det mycket rån, också längs med de populära vandringsrutterna. Undvik att röra dig ensam.

Kreditkort accepteras på de flesta ställen, men det är vanligt att kort kopieras och missbrukas. Det lönar sig att hålla gränsen för köp och uttag låg.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Sydafrika har vänstertrafik. I trafiken bör man vara uppmärksam, det förekommer mycket olyckor. Håll bildörrarna låsta. Undvik att stanna i onödan på landsvägarna och släpp inte in obekanta personer i bilen. Trots att bilbeståndet i genomsnitt är på hög nivå och vägarna i gott skick förekommer bilar i dåligt skick, berusade chaufförer, chaufförer utan körkort eller försäkringar, som orsakar risksituationer i trafiken. Polisen fäster i allt högre grad uppmärksamhet vid rattfylleri och överhastighet.

Även minibussar som stannar på motorvägen och tar upp passagerare orsakar farliga situationer, liksom fotgängare som rör sig på motorvägen, särskilt efter mörkrets inbrott.

Var försiktig om du använder Uber-taxi , särskilt i Johannesburg och Pretoria och i närheten av tågstationer. Chaufförerna har utsatts för våld så att också utomstående och passagerare råkat illa ut.

Naturförhållanden

Sydafrika är ett naturskönt land och klimatet är behagligt året om. Under vintermånaderna kan nätterna vara kalla. Regnperioden omfattar såväl Kapstadens vinterregn som Pretorias sommarregn, då regnskurarna kan vara kraftiga och åskvädren häftiga, framför allt i Pretoria och Johannesburg (Highveld).

Om du rör dig i naturparker ska du absolut följa reglerna.

Om du simmar i oceanen ska du vara mycket försiktig, eftersom undervattensströmmarna kan vara starka och föra simmare med sig.

Hälsoläget

När du tecknar en reseförsäkring är det bra att tänka på att de privata sjukhusen vanligtvis kräver betalning så fort man anländer till sjukhuset. Vården på de allmänna sjukhusen är vanligen sämre än på de privata. Om du anländer till Sydafrika från ett land där det förekommer gula febern eller om du mellanlandar i ett sådant land innan du anländer, krävs intyg på att du har fått vaccin mot gula febern minst 10 dagar innan du anländer. Regeln följs strikt.

Ladda gärna ned den avgiftsfria appen mySOS till din mobiltelefon. Med den kontaktar du enkelt och snabbt närmaste nödcentral, som sedan med hjälp av appen kan lokalisera den som ringer. https://mysos.co.za/index.php

Det finns många hiv-positiva människor bland befolkningen och man bör absolut undvika att bete sig så att man utsätter sig för smittorisk.
Malaria förekommer framför allt under regnperioden i landets nordöstra delar, inklusive nationalparken Kruger. Diskutera gärna malariaprofylax med researrangören eller en läkare före resan. Också andra smittosamma sjukdomar, till exempel tuberkulos, förekommer relativt allmänt. En tuberkulos som är motståndskraftig mot medicinering har spridits i hela landet. De som insjuknat har dött. Sjukdomen har tillsvidare spridits främst bland den hiv-positiva befolkningen.

Kranvattnet är drickbart, även om tyfus kan förekomma lokalt i samband med kraftiga regn. Kapstaden och andra städer vid kusten lider av allvarlig vattenbrist.

Kapstaden och många andra städer vid kusten lider av allvarlig vattenbrist. Använd inte kranvatten i onödan. Aktuell information och anvisningar:
http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/make-water-saving-a-way-of-life

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Den som reser med ett minderårigt barn bör beakta att de sydafrikanska myndigheterna kräver inte längre en födelseattest (ämbetsintyg). Exakta inresekrav bör kontrolleras vid en sydafrikansk myndighet, t.ex. Sydafrikas ambassad i Helsingfors.

Sydafrikas ambassad i Helsingfors http://www.southafricanembassy.fi
Sydafrikas inrikesministerium http://www.home-affairs.gov.za

Anvisningar för resor med minderåriga, uppdaterad i november 2019:
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-updated-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Pretoria

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument