Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

17.3.2020

Ukraina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Donetska oblast: Undvik alla resor
Luhanska oblast: Undvik alla resor
Avtonomna Respublika Krym: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Läget är spänt i Ukrainas östligaste delar. Var ytterst försiktig. Undvik alla resor till de delar av länen Donetsk och Luhansk som står utanför regeringens kontroll, i närheten av den så kallade kontaktlinjen och till Autonoma republiken Krim, som inte kontrolleras av de ukrainska myndigheterna.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Information om coronasituationen i Ukraina

Aktuellt om coronasituationen i Ukraina

• Ukrainas ministerråd om COVID-19: https://covid19.com.ua/
• Ukrainas hälsöministeriet om COVID-19: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
• Kiev stads information: https://kyivcity.gov.ua/likarni_ta_medytsyna/
• Finlands ambassads Facebook: https://www.facebook.com/FinnishEmbassyKyiv

Ambassaden i Kiev följer noga utvecklingen och publicerar mer information och instruktioner på Facebook

Vi rekommenderar att du gör utrikesministeriets reseanmälan om du befinner dig i Ukraina.

Viktiga telefonnummer:

Brandkåren: 101
Polis: 102
Ambulans: 103
Ukrainas coronarådgivning: +380 800 505 201
Finlands ambassad i Kiev: +380 442 787 049 (må-fr 8.30-16.15)
Utrikesministeriets jour: +358 9 1605 5555 (24/7, endast i nödsituationer!)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I Ukrainas östligaste delar kan säkerhetsläget ändras snabbt eftersom våldsamheterna fortsatt trots vapenvilan. Undvik alla resor till de delar av länen Donetsk och Luhansk som står utanför den ukrainska statsförvaltningens kontroll. Res inte heller i närheten av kontaktlinjen. I dessa områden pågår de ukrainska myndigheternas gemensamma insats under ledning av försvarsmakten (Joint Forces Operation, JFO). Trafikförbindelserna till områdena utanför regeringens kontroll är avstängda.

För att resa till JFO-området behövs ett tillstånd av de ukrainska myndigheterna. När man närmar sig området förekommer det flera kontroller och vägspärrar. Säkerhetsläget vid frontlinjen är ytterst dåligt. Det är inte tillåtet att resa in i områdena utanför regeringens kontroll genom gränsstationer på den rysk-ukrainska gränsen som inte är i bruk. Den som rest in i området från Ryssland illegalt kan inte fortsätta sin resa till områden som kontrolleras av den ukrainska regeringen.

Undvik resor som inte är nödvändiga också till de områden i Donetsk och Luhansk som kontrolleras av Ukrainas regering.

Länen Donetsk och Luhansk hör i sin helhet till Ukraina, med delar av dem står för närvarande utanför den ukrainska statsförvaltningens kontroll. Finlands ambassad har inte möjligheter att erbjuda konsulärt bistånd i områden som inte står under statsförvaltningens kontroll. Säkerhetssituationen i dessa områden är dålig.
I den autonoma republiken Krim är säkerhetsläget dåligt. Trafikförbindelserna till Krimhalvön fungerar dåligt eller är helt avbrutna. Undvik alla resor till den autonoma republiken Krim. Ambassaden kan inte erbjuda konsulär hjälp på Krim.

För resor till Krim behöver du ett tillstånd av den ukrainska migrationsmyndighetens lokala kontor (State Migration Service): https://dmsu.gov.ua/en-home/services/documenting-foreigners/granting-of-special-permits-to-enter-crimea.html

Det är Finlands ståndpunkt att Krim enligt internationell rätt hör till Ukraina. Enligt ukrainsk lag får man inte resa till Krim från Ryssland utan tillstånd.

De ukrainska myndigheterna kan döma den som reser utan tillstånd till JFO-området eller Krim till böter och/eller fängelsestraff.

I de områden som inte kontrolleras av Ukrainas regering i länen Donetsk och Luhansk samt i autonoma republiken Krim finns det risk för att bland annat utländska journalister råkar ut för våld eller kidnappningar. Av journalister krävs ackreditering till JFO-området. Du finner mer information på: https://mip.gov.ua/en/content/vizd-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-ar-krim-dlya-inozemnih-zhurnalistiv.html ja https://ssu.gov.ua/en/pages/89

I övriga delar av östra Ukraina ska resenärer iaktta försiktighet. I huvudstaden Kiev och i landets övriga delar är situationen huvudsakligen lugn. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Följ nyheterna.
Huvudflygplatsen i Kiev, Boryspil, fungerar normalt. Närmare information om flygplatsens verksamhet hittar man på webbplatsen http://kbp.aero/en/.

Håll noga reda på ditt pass. När man rör sig ute ska man ha sitt pass eller en kopia av det med sig. Polisen har rätt att kontrollera identitetshandlingar.

Allmänna nödnummer:
Brandkår 101
Polis 102
Ambulans 103

Brottsligheten

Ukraina är ett relativt tryggt land för turister. Till exempel Kiev är en internationell storstad där alla ska använda sunt förnuft och låta bli att röra sig nattetid i städernas utkanter. Berusning och fel sällskap ökar risken för att råka ut för tråkigheter.

Det är inte helt riskfritt att använda bankautomater, det har hänt att kort kopierats i automaterna. Skydda din PIN-kod noggrant. Man kan betala med kreditkort på många ställen, men det lönar sig alltid att vara försiktig eftersom det också händer att kort kopieras när man betalar.
Ukrainas valuta heter hryvnia. Den kan inte växlas utanför Ukraina. Du kan efter eget omdöme växla pengar i en bank eller ett växlingskontor, som inte nödvändigtvis är officiellt godkända.

Snatteri och stölder förekommer ofta. Särskilt vanliga är mobiltelefonstölder. Också bärbara datorer och pass stjäls ofta. Bär alltså med dig endast den egendom som du verkligen behöver. Håll låg profil och förevisa inte dina pengar så att alla ser dem. Ofta sker fickstölden så att man fäster turistens uppmärksamhet vid någonting annat, till exempel genom att bjuda pengar "som fallit på marken" åt turisten. Vid turistsevärdheterna finns det skäl att undvika tiggare, gatubarn och alltför ivriga personer som vill göra dig sällskap. En kavaj med plånbok eller en handväska lämnad på stolsryggen är lätta mål för en ficktjuv.

Det händer ibland att utländska turister blir lurade, att notan inte stämmer eller att man får fel mängd växelpengar. I restauranger, barer och nattklubbar är det bra att hålla uppsikt över sin drink eftersom turister drogats genom att drinkar spetsats med narkotiska preparat. Rasistiska övergrepp förekommer.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den största faran för en resenär i Ukraina är trafiken. Var försiktig och tänk på att trafikkulturen är annorlunda än den finländska. Ortsbornas körstil är fräck och nonchalant. Också i städernas centrum kör man i höga hastigheter och väjer just inte för fotgängare. Alla använder inte strålkastare ens i mörker. Många bilar saknar bilbälten, och många bilister låter bli att använda dem även om de finns.

Det kan vara svårt att komma in i landet med tillfälligt registrerade bilar (tullregisterplåtar)eftersom Ukraina inte erkänner tillfällig registrering.

Trafikförhållandena i Ukraina avviker i allmänhet från nivån i Västeuropa. Vägarnas kondition varierar. Ju längre bort från huvudstaden och huvudvägarna man kommer, desto sämre är vägarna. Det finns dåligt med skyltar och information. Servicestationerna är ännu ganska sällsynta invid avsides landsvägar. Kvaliteten på bränsle och i synnerhet på diesel kan variera kraftigt. Bränsle som uppfyller europeisk standard finns inte på alla bensinstationer. Trafikpolisen bötfäller gärna utan orsak, också bilar som är registrerade i utlandet, för att komma över en extra slant. Promillegränsen är 0.

Det är vanligtvis tryggt att använda allmänna kommunikationsmedel, och väldigt förmånligt jämfört med finländsk prisnivå. Under rusningstid är metron och bussarna överbelastade i Kiev. Mellan städerna kör flera minibussar till ett skäligt pris, men deras körstil är farlig om man jämför med den finländska. Trafiken mellan städerna sker mest med tåg. De som åker nattåg ska beakta att det inte säljs skilda sovplatser för kvinnor och män, utan vagnarna är "blandade". Det går inrikesflyg mellan Kiev och de största städerna i landet.

”Svarta” taxibilar finns det gott om. Ändå borde resenärer enbart anlita officiell taxi, och dessutom göra upp om priset på förhand för att undvika tvister eftersom en del taxibilar saknar taxameter. Stig aldrig in i en taxi där det redan sitter andra människor förutom chauffören.

Naturförhållanden

Ukraina har ett kontinentalt klimat. Somrarna är ofta heta och vintrarna ibland mycket kalla. Klimatet varierar på grund av landets storlek: Svarta havets kust kan ha ett behagligt höstväder medan det snöar i landets norra delar.

Naturkatastrofer är sällsynta i Ukraina. Beakta risken för laviner i Karpaterna om vintern. Översvämningar förekommer, i synnerhet på våren.

Hälsoläget

Nivån på den allmänna sjukvården i Ukraina är låg och sjukhusens utrustning är mycket anspråkslös. Särskilt de som reser till mindre orter kan gärna ta med sig engångssprutor och -nålar från Finland då det kan vara svårt att få tag på dem på de flesta sjukhusen. Hiv är allmänt förekommande i Ukraina.

Det finns några avgiftsbelagda privatkliniker i Kiev som man kan vända sig till. Privata kliniker kan eventuellt också betjäna på engelska. Även om den offentliga hälsovården är gratis i Ukraina kan också den bli dyr genom inofficiella avgifter.

Resenärer bör alltid ha en giltig reseförsäkring tecknad i Finland. Den bör täcka flygevakuering till Finland i samband med allvarlig sjukdom eller olycksfall. Eftersom vården ofta betalas kontant eller med kreditkort innan försäkringsbolaget betalar ut ersättningarna, ska resenärer vara beredda också på detta.

Kärnkraftverket i Tjernobyl ligger 130 km norr om Kiev. En kärnkraftsolycka inträffade i området år 1986. Kraftverket omges av en zon med 30 kilometers radie som fortfarande är avstängt område. Bakgrundsstrålningen i Kiev håller sig inom de normala gränserna och utgör inte någon hälsorisk för resande. Ambassaden följer med strålningsnivån. Undvik att äta större mängder bär och svamp om du inte känner till var de har plockats.

Om du planerar att resa till Tjernobylområdet ska du ta reda på om du behöver tillstånd av myndigheterna. På den här webbsidan hittar du information: http://chnpp.gov.ua/en/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=14&lang=en

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det är tillåtet att fotografera nästan överallt. På vissa ställen där det finns mycket turister säljs särskilda fotograferingstillstånd, och det finns skäl att vara särskilt uppmärksam i närheten av religiösa platser. Religionen spelar en större roll i Ukraina än i Norden, och många platser anses heliga.

Beakta de kulturella skillnaderna. Det förekommer intolerans och rentav våldsamt beteende mot olika minoriteter. Var på din vakt när det gäller tiggare.

Inresebestämmelser

Observera att om du anländer till Ukraina via Ryssland eller Vitryssland så behöver du transitvisum för dessa länder.

Mera information om tullärenden hittar du på Ukrainas gränsmyndighets webbplats: http://dpsu.gov.ua/en/

På Ukrainas myndigheters webbplats finns information om inresebestämmelserna: http://mfa.gov.ua/ua

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Kiev

Vul. Striletska 14
01901, KYIV
UKRAINE
+380 442 787 049
sanomat.KIO@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument