25.3.2024

Tadzjikistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta särskild försiktighet vid resor utanför huvudstaden Dusjanbe och undvik i synnerhet resor till gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Uzbekistan. Var mycket försiktig i den autonoma provinsen Gorno-Badachsjan (GBAO).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.))
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare
Lagen om kombinerade resetjänster

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Tadzjikistan är relativt stabilt men risken för enskilda terrorattacker kan inte uteslutas.
Resor till gränszoner, i synnerhet till gränszonerna mot Afghanistan, Uzbekistan och Kirgizistan, bör undvikas på grund av minfält och eventuella oroligheter, exempelvis skottlossningar, som har förekommit under den senaste tiden. Gränserna kan stängas utan förvarning.

Kontrollera säkerhetsläget i Gorno-Badachsjans autonomiska provins (GBAO) med myndigheterna före resan. Inresetillstånd till Gorno-Badachsjan kan avslås med kort varsel bland annat på grund av säkerhetsläget i de afghanska provinserna i närheten av Tadzjikistans gräns.
Resenärer bör iaktta allmän försiktighet och noga följa myndigheternas säkerhetsanvisningar.

Finland har varken ambassad eller honorärkonsulat i Tadzjikistan. I nödsituationer kan finska medborgare vända sig till andra EU-länders ambassader.

När det gäller visum representeras Finland av Tysklands ambassad i Tadzjikistan.

Tysklands ambassad i Tadzjikistan:
ul. I. Somoni 59/1
734064 Dusjanbe, Tadzjikistan
Tfn +992 43 377-30 00, +992 43 377 30 20 eller +992 37 235 03 90 (visum)
Fax +992 43 377-30 80
Webbplats: http://www.duschanbe.diplo.de(Länk till en annan webbplats.)

Särskilda säkerhetsrisker

Dusjanbe är relativt tryggt. Resenärer bör dock iaktta allmän försiktighet och följa de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll. Framför allt kvinnor bör undvika att röra sig ute när det har blivit mörkt. Kvinnor uppmanas framför allt att på landsbygden enbart röra sig ute när det är ljust och i grupper. Använd enbart legitimerade taxibilar.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Internationellt körkort är ett krav. Trafikkulturen avviker avsevärt från den finländska. Trafiken är farlig både för bilister och för fotgängare. Färdmedlen är ofta i dåligt skick. De saknar säkerhetsbälten eller så används dessa inte. Trafikregler följs inte och fortkörning är vanligt.

Trafiken bromsas upp av säkerhetskontroller i städerna.

Vägarna är i dåligt skick och sällan framkomliga för andra än terrängbilar med undantag av huvudstaden Dusjanbe. Framför allt vägarna till Rashtdalen och Pamir är i dåligt skick. Förbindelserna till dessa delar av landet är avstängda vintertid på grund av snö och under våren på grund av jordskred. Landsvägen mellan Dusjanbe och Chudzjand löper genom den nyrenoverade Anzobtunneln, men särskilt vintertid är vägen farlig på grund av halka och sporadiska snöras.

På grund av de dåliga vägarna avråder vi från bilresor utanför städerna när det har blivit mörkt. Vanligtvis är det bara huvudvägar i tätorter som har gatubelysning. Utanför städerna finns det endast få bensinstationer och bilverkstäder. Bensinen kan vara av varierande kvalitet. Till följd av att det finns få bensinstationer så lönar det sig att tanka bränsle också i en reservdunk. Det är bra att ha med sig en satellittelefon med tanke på en eventuell nödsituation. Det lönar sig att kontrollera vägförhållandena med en myndighet i förväg.

Den offentliga trafiken är opålitlig eftersom fordonen är föråldrade. Ficktjuvar rör sig på tågen.

Var beredd på att inrikesflyg kan vara försenade och inställda samt ibland också överbokade. På adressen https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en(Länk till en annan webbplats.) finns en uppdaterad förteckning över de flygbolag som EU har utfärdat flygförbud eller restriktioner för.

Naturförhållanden

Tadzjikistan ligger i ett jordbävningsområde. Snö- och lerskred äventyrar trafiken under vårens blidväder. Resenärer uppmanas följa informationen från de lokala myndigheterna.

Hälsoläget

Hälsovården når inte upp till västerländsk standard och vid akuta sjukdomsfall kan det vara svårt att få snabb hjälp. Det rekommenderas att resenärer tar med sig nödvändiga läkemedel och tillbehör. Tänk dig noggrant för innan du vänder dig till lokala sjukhus.

På grund av den dåliga hygiennivån rekommenderar vi att du dricker vatten på flaska. Ifall du är tvungen att dricka kranvatten så ska vattnet kokas först. Undvik isbitar i drycker. Var även noggrann med hygienen vid matlagning och skala frukter och grönsaker.

Personer som vistas i landet över 90 dagar måste HIV-testa sig i Tadzjikistan eller kunna uppvisa ett negativt resultat på ett färskt test som har gjorts på annat håll. På grund av den låga nivån på hälsovården rekommenderas det att testet görs på annat håll.

Beakta risken för höjdsjuka vid resor till Pamir.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”
Världshälsoorganisationen WHO
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar

Lokala lagar och seder

Narkotikabruk, smuggling och innehav av narkotika leder till stränga straff. Homosexuella relationer är lagliga i Tadzjikistan men fortfarande inte accepterade i vida kretsar.

Fotografering är delvis begränsad och förbjuden vid en del byggnader, exempelvis militära byggnader och deras omgivning, gränszoner och vissa officiella byggnader. Det finns inte alltid skyltar med information om förbuden.

Inresebestämmelser

Tadzjikistan representeras i Finland av landets ambassad i Minsk:
Embassy of the Republic of Tajikistan
Zelyonaya street 42
Minsk region, Minsk district, Zhdanovichi
223033 BELARUS
Tfn: +375 549 0184
ajembminsk@mfa.tj
www.tajembassy.by

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Centralasien

Merikasarmi
Laivastokatu 22
00160 HELSINKI
FINLAND
ITA-21@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.