13.10.2022

Thailand: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Narathiwat: Undvik icke nödvändiga resor
Pattani: Undvik icke nödvändiga resor
Songkhla: Undvik icke nödvändiga resor
Yala: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

I huvudsak ett tryggt resmål förutom de sydligaste provinserna. Politiska oroligheter kan förekomma och det finns risk för bombdåd. Följ myndigheternas anvisningar. Var mycket försiktig i trafiken och skydda dig från smittsamma sjukdomar.

Aktuellt

Det kan förekomma demonstrationer på olika håll i Bangkok och Thailand, och dessa kan orsaka problem i trafiken och leda till försämrad service.
Följ media. Undvik demonstrationer och folksamlingar. Iaktta säkerhetsmyndigheternas anvisningar. Gör en reseanmälan: www.reseanmalan.fi

De thailändska myndigheterna slopade den 1 oktober 2022 klassificeringen av covid-19 som pandemi. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Thailand.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Thailands allmänna säkerhetsläge är i huvudsak stabilt, med undantag för de sydligaste provinserna. Den politiska instabiliteten i Thailand fortsätter dock, och kan leda till demonstrationer.

I Thailands sydligaste provinser (Narathiwat, Pattani, Songkhla och Yala) har undantagstillstånd rått sedan 2005 på grund av de allvarliga oroligheter som fortfarande pågår.

Bombdåd sker huvudsakligen i de sydligaste provinserna, men också i Bangkok och på vissa turistmål har det under de senaste åren förekommit bombexplosioner. Undvik alla demonstrationer och avlägsna dig från dem så snabbt som möjligt. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Följ lokala och internationella medier samt ambassadens webbplats och Facebooksida.

Det allmänna nödnumret i Thailand är 191.

Brottsligheten

Turister kan råka ut för stölder, men också för olika våldsbrott. Särskilt i Bangkoks fulla BTS-tåg ska du hålla noga reda på dina ägodelar. Iaktta särskild uppmärksamhet också vid större evenemang.

Ambassaden har fått rapporter om fall där thailändska myndigheter har krävt att utländska medborgare ska ge urinprov på gatan för att avslöja användning av droger. Gå inte med på det utan kräv att få göra urinprovet på en polisstation eller på ett sjukhus. Om du utsätts för ogrundade myndighetsgranskningar riktade mot din person eller egendom ska du informera ambassaden.

Förvara ditt pass och dina värdeföremål i ett förvaningsfack med lås eller på något annat säkert ställe. Du kan också spara kopior av pass och andra viktiga handlingar i din e-post.

Thailands allmänna nödnummer är 191, vilket också är polisens allmänna servicenummer. Du kan också kontakta turistpolisen, vars nummer är 1155.

Ambulansens nummer är 1669.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Thailand har vänstertrafik. Det förekommer väldigt mycket dödsfall i trafiken. Varje år dör flera turister i trafiken, i synnerhet i motorcykelolyckor, men också till exempel i taxiolyckor på motorvägarna. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har Thailand det högsta antalet trafikolyckor med dödlig utgång i hela Sydostasien, cirka 20 000 per år. Kom ihåg att det är obligatoriskt att använda hjälm.

Iaktta största möjliga försiktighet och vaksamhet både som fotgängare och när du rör dig med bil eller motorcykel.

På öarna är vägarna i dåligt skick, i synnerhet under regnperioden. Bland annat på ön Koh Samui är vägarna smala och saknar varningsskyltar och adresskyltar. Det finns gropar i vägbeläggningen som är svåra att se i regn och mörker.

Om du hyr ett väg- eller vattentrafikfordon är det bra att vara medveten om att de sällan är försäkrade. Kontrollera fordonets skick tillsammans med den som hyr ut det åt dig. Den som hyr fordonet ansvarar för alla eventuella skador. Skadeståndskraven är ofta stora. Lämna inte ditt pass i pant, utan bara en kopia av passet.

Naturförhållanden

I Phuket och på andra ställen längs med Andamansjöns kust förekommer det stormar och mycket kraftiga strömmar under monsuntiden från maj till december. I thailändska havsområden förekommer maneter som kan brännas och orsaka mycket allvarliga skador som kräver omedelbar läkarvård.

Från september till december förekommer störtregn i hela landet, som kan orsaka allvarliga översvämningar och lerskred, som gör det svårt att ta sig fram. I södra Thailand kan översvämningar och lerskred förekomma också i mars och april.

I vissa delar av Thailand förekommer jordbävningar. Jordbävningar under havet kan förorsaka flodvågor (tsunami). Följ de lokala myndigheternas anvisningar i farosituationer och bekanta dig på förhand med evakueringsvägarna i hotellet eller inkvarteringsstället. Följ researrangörens information.

Mer information:

Thailands meteorologiska institut (på engelska)
https://www.tmd.go.th/en/(Länk till en annan webbplats.)
Webbplatsen Tropical Storm Risk (på engelska)
https://www.tropicalstromrisk.com/(Länk till en annan webbplats.)
Webbplatsen för Mekongs flodkommission, bland annat information om översvämningar (på engelska)
http://ffw.mrcmekong.org/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Jour i nödfall:

Utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det kan hända att vården inte påbörjas förrän det finns en bekräftelse av ett försäkringsbolag eller en förhandsbetalning. Privata sjukhus håller hög standard men har också höga avgifter. Nivån på statliga sjukhus kan vara betydligt anspråkslösare än nivån på de privata sjukhusen.

I Thailand förekommer det denguefeber, chikungunyafeber och zikavirus som sprids av myggor. Under regnperioden i Thailand har antalet denguefeberfall i allmänhet ökat. Det enda sättet att skydda sig mot sjukdomar som sprids av myggor är att skydda sig mot myggbett med hjälp av myggmedel och genom att klä sig i ljusa långärmade kläder och långa byxor. Det är särskilt viktigt att skydda sig mot myggbett om man är gravid.

Enligt UNAIDS lever ca en halv miljon personer med hiv i Thailand. Många av de finländare som fått hiv utomlands fick det i Thailand.

Luftkvaliteten är tidvis mycket dålig i vissa delar av landet. Speciellt i norra Thailand, till exempel i Chiang Mai och i Bangkok är halten av mikropartiklar (PM 2,5) vissa årstider mycket hög. I Bangkok är situationen värst från december till mars och i Chiang Mai är det värst från februari till maj då smogen ibland tvingat myndigheterna att ställa in flyg. Luftföroreningar är särskilt farliga för den som hör till en riskgrupp, men föroreningsnivån är emellanåt så hög att den är skadlig för hela befolkningen. Inte ens på landsbygden eller Thailandvikens turistmål undkommer man dålig luftkvalitet under årets första månader. Detta beror på trafik och industri men också bland annat på hyggesbränning och skogsbränder.

I Thailand är det viktigt att beakta de säkerhetsrisker som har att göra med djur, till exempel giftiga maneter. Vanvårdade elefanter kan också utgöra en risk. I Thailand finns det fortfarande ett problem med herrelösa hundar, och därför bör föräldrar hålla ett öga på sina barn, särskilt på stränderna.

Ytterligare information:

Webbplatsen för Department of Disease Control, som lyder under Thailands hälsoministerium (på engelska) https://ddc.moph.go.th/en/index.php(Länk till en annan webbplats.)
Webbplatser med information om luftkvalitet (på engelska) http://aqicn.org/city/(Länk till en annan webbplats.) bangkok och https://www.airvisual.com(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är ett mycket allvarligt brott i Thailand att komma med kritiska eller nedsättande kommentarer om kungen eller kungahuset, att skada eller manipulera bilder av kungafamiljen eller på något annat sätt uppföra sig på ett sätt som kan anses vanära kungahuset. Detta gäller också internet och sociala medier.

I Thailand är straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika mycket stränga. Thailand legaliserar cannabis för medicinskt bruk. Lagen är dock inte färdig ännu, och praxisen kan variera mycket. Även små mängder narkotika kan leda till fängelsestraff av olika längd beroende på bland annat narkotikabrottet och mängden narkotika.Enligt landets strafflag kan försäljning av narkotika till och med leda till dödsstraff.

Det är förbjudet att importera elektroniska cigaretter till Thailand. Innehav, användning eller försäljning av elektroniska cigaretter kan leda till höga böter och till och med fängelsestraff.

Grundlagens 44 § ger i överensstämmelse med krigslagen befogenheter att utföra kroppsvisitation och anhållande, också av utlänningar. Se till att ditt pass och inresetillstånd är giltiga.

För olaglig vistelse i landet kan man bli anhållen och utvisad och kostnaderna för det (bland annat flygbiljett och transport till flygplatsen) måste man själv stå för. Deporteringsprocessen kan vara lång och förhållandena i de thailändska utvisningsanstalterna är mycket rudimentära.

Inresebestämmelser

De thailändska myndigheterna slopade den 1 oktober 2022 klassificeringen av covid-19 som pandemi.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument