5.2.2024

Sydsudan: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till Sydsudan för närvarande. Finländare som ännu befinner sig i Sydsudan uppmanas att lämna landet.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Läs aktuell information om läget i Sydsudan på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/eth/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)
och följ de lokala myndigheternas information.

Säkerhetsläget är oförutsägbart och kan snabbt försämras. Det förekommer mycket våld och laglöshet. Följ myndigheternas anvisningar och media.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det finns många politiska och etniska spänningar och stora olösta frågor. Det förekommer mycket konflikter mellan stammar och olika sinsemellan stridande grupperingar och de kan vara ytterst våldsamma.

Brottsligheten

Utlänningar utsätts ofta för vålds- och egendomsbrott. Risken är stor både när man rör sig med bil och till fots. Det råder ofta utegångsförbud på kvällarna. Det förekommer en risk för slumpmässiga terrordåd och de kan vara riktade mot ställen där turister trivs. Det finns mycket handeldvapen i omlopp och ett stort antal beväpnade grupperingar.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägarna saknar beläggning och under regnperioden är vägarna ofta oframkomliga från juli till oktober-november. Infrastrukturen är obefintlig och tillgången till transporter är begränsad.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information:
https://finlandabroad.fi/web/eth/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-etiopiassa-etel-c3-a4-sudanissa-ja-djiboutissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=22836084(Länk till en annan webbplats.)

Nivån på och tillgången till hälso- och sjukvård är mycket dålig. En heltäckande reseförsäkring är nödvändig med tanke på sjukdomar och olycksfall. Utan en heltäckande reseförsäkring är det både dyrt och svårt att ordna hemtransport i fall av sjukdom eller vid dödsfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

För fotografering krävs tillstånd av landets informationsministerium. I princip är all fotografering förbjuden.

Homosexualitet och utomäktenskapliga förbindelser anses som brott. Det sydsudanesiska samhället har inte en positiv inställning till samkönade par.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm(Länk till en annan webbplats.)

https://finlandabroad.fi/web/eth/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-etiopiassa-etel-c3-a4-sudanissa-ja-djiboutissa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=22836084(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument