8.6.2018

Sydsudan: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till Sydsudan för närvarande. Finländare som ännu befinner sig i Sydsudan uppmanas att lämna landet.

Aktuellt

Säkerhetsläget är oförutsägbart och kan snabbt försämras. Nya strider blossade upp igen i juli 2016 vilket ytterligare försvagat säkerhetsläget. Följ med myndigheternas anvisningar och media. Våldsamheter och olagligheter förekommer ofta.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Fredsavtalet som parterna i inbördeskriget undertecknade 2015 har inte stabiliserat läget och vapenstilleståndet har inte hållit. Även sammandrabbningar mellan Sydsudan och Sudan försvagar säkerhetsläget.

Det finns många politiska spänningar och stora olösta frågor i landet och regionen. Konflikter mellan stammar är vanligt förekommande.

Resor till Sydsudans norra gräns ska absolut undvikas. Gränsen har inte märkts ut i terrängen och enighet om var den ska gå har inte nåtts. Läget är instabilt inom oljestaden Abyeis område i gränstrakten mellan Sudan och Sydsudan.

Brottsligheten

Utlänningar blir allt oftare offer för vålds- och egendomsbrott.

Undvik att röra dig utomhus nattetid,. Också dagtid är risken för rån stor, både när man rör sig med bil och till fots. Det råder ofta utegångsförbud på kvällarna. Hotet om slumpmässiga terrordåd finns och de kan vara riktade mot ställen där turister trivs. Plundrande och andra former av brottslighet och sammandrabbningar mellan stammar är vanligt förekommande. Det finns mycket handeldvapen, och beväpnade grupper drar omkring i regionen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägarna saknar beläggning och under regnperioden är vägarna ofta oframkomliga från juli till oktober-november. Vi rekommenderar att den som rör sig utanför tätorterna anlitar en guide som känner till området.

Den nya statens infrastruktur är obefintlig och det finns begränsat med transporttjänster.

Hälsoläget

Nivån på och tillgången till hälsovård är mycket dålig. En heltäckande reseförsäkring är nödvändig med tanke på sjukdomar och olycksfall. Utan en heltäckande reseförsäkring är det dyrt och svårt att transportera hem sjukdoms- eller dödsfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

För fotografering krävs tillstånd av landets informationsministerium. I princip är all fotografering förbjuden.

Homosexualitet och utomäktenskapliga förbindelser anses som brott. Det sydsudanesiska samhället har inte en positiv inställning till samkönade par.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Addis Abeba

Fitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No. 436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA
+251 114 704 390
sanomat.add@formin.fi

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1
Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2
Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3
Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4
Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument