15.7.2024

Slovakien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Se upp för ficktjuvar, framför allt i städerna. Iaktta allmän försiktighet också i landsvägstrafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det är i stort sett tryggt att resa i Slovakien.

Brottsligheten

Olika slag av egendomsbrott förekommer i någon mån. Särskilt i städerna bör du se upp för ficktjuvar, som rör sig bland annat på torg, i varuhus och i kollektivtrafiken. Turismen ökar fortfarande och riskerna för brottslighet ökar, framför allt under sommarmånaderna och på julmarknader. Ta väl vara på pass och pengar. Också mobiltelefoner och liknande utrustning lockar tjuvar.

Det är bra att ta kopior på sina viktigaste handlingar så som pass, kreditkort och flygbiljetter, och förvara kopiorna skilt från originalen eller ha skannade kopior elektroniskt tillgängliga. Om passet försvinner eller du blir bestulen på någonting ska det alltid meddelas åt den lokala polisen. Om du förlorar ett resedokument ska du anmäla det till närmaste polisstation.

Den slovakiska polisen har rätt att uppbära böterna kontant på platsen av utlänningar, och att lägga beslag på utlänningens resedokument tills böterna är betalda. Numera kan man också betala böterna från utlandet. Polisens webbplats är: http://www.policiasr.sk/(Länk till en annan webbplats.)

Nödnummer i Slovakien (24/7):

Allmänt nödnummer: 112
Polis: 158
Brandkår: 150
Ambulans: 155
Bergräddningen - Mountain Rescue: 112

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det är tryggt att använda kollektivtrafiken i Slovakien.

Parkera helst bilen på övervakade parkeringsplatser. Lämna inga lösa föremål så som navigator inne i bilen. Fotgängare bör vara försiktiga då de korsar vägen, till och med vid övergångsställen vid grönt ljus.

I vägtrafiken är promillegränsen 0. Böter för trafikförseelser måste betalas kontant omgående på ort och ställe. Om polisen ber om att få körkortet i pant tills man kan betala böter kontant, ska man inte överlåta sitt körkort utan i stället be polisen köra en till närmaste bankautomat för att lyfta pengar och betala böterna direkt. Om man överlåter sitt körkort som pant får man nämligen tillbaka det enbart genom att hämta det personligen på polisstationen efter att man betalat böterna, vilket kan bli en dyr och besvärlig åtgärd för en tillfällig besökare i landet.

Naturförhållanden

Plötsliga omslag i vädret kan bland annat orsaka översvämningar. Följ med lokala väderrapporter och iaktta de lokala myndigheternas anvisningar (det slovakiska hydrometeorologiska institutets webbplats på slovakiska: http://www.shmu.sk/sk/?page=10). Beakta också lavinvarningar i bergstrakterna under vintertiden.

Hälsoläget

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer i det land man tänker resa till.

I Bratislava fungerar privata läkarstationer som betjänar på engelska. På webbplatsen 4expat.eu hittar du mera information: http://www.4expat.eu/en/information/.

Sjukhus som har öppet 24/7 i Bratislava:

Bratislava I. Miczkiewiczova 13 02/ 5729 0111
Bratislava II. Ružinovská 10 02/ 4823 4111
Bratislava III, IV. Limbova 5 02/ 5954 1111
Bratislava IV. Antolská 11 02/ 6867 1111

Tandläkare med jourmottagning (för akuta fall):

Bratislava I, II, III, IV, V Drieňová 38 02/4342 3433

Apotek som har öppet 24/7 i Bratislava:

Račianske mýto 1/A 02/4445 5291
Ružinovská 12 02/4821 1000

Vid akuta sjukdomsfall kan man be om kontaktuppgifterna till jourhavande läkare, t.ex. av personalen i det egna hotellet eller inkvarteringen.

Det går att dricka kranvattnet i Slovakien.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Slovakien har inte rörelsehindrade personers särskilda behov beaktats i samma utsträckning som till exempel i Finland. I Bratislava är gatorna mestadels i gott skick men till exempel gamla stan har kullerstensgator.

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Prag


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.