2.5.2019

Sudan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Blue Nile: Undvik alla resor
Central Darfur: Undvik alla resor
East Darfur: Undvik alla resor
North Darfur: Undvik alla resor
South Darfur: Undvik alla resor
West Darfur: Undvik alla resor
South Kordofan: Undvik alla resor
Red Sea: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta särskild försiktighet när du reser i hela landet. Det har skett en militärkupp och landet leds nu av ett militärråd. Den politiska situationen är oberäknelig och säkerhetsläget kan förändras snabbt. Undvik demonstrationer och stora folkmassor. Ta på förhand reda på hurdant säkerhetsläget är i området.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det har inträffat en militärkupp i Sudan och landet leds för närvarande av ett militärråd. Det politiska läget är ytterst instabilt och oberäkneligt. Det pågår demonstrationer och situationen han förändras plötsligt.

Konflikten mellan Sudan och Sydsudan pågår fortfarande och kan leda till mer omfattande oroligheter. Säkerhetsläget är instabilt, särskilt i gränsområdet mellan länderna. Undvik att resa till delstaterna Darfur, Södra och Västra Kordofan och Blå Nilen i närheten av gränsen mot Eritrea.

Den som planerar att resa till Sudan gör klokt i att först kontrollera säkerhetsläget genom att kontakta Finlands ambassad i Kairo eller Finlands honorära generalkonsul i Khartoum. Situationen kan förändras plötsligt och alla som reser till Sudan uppmanas att följa utvecklingen via medierna också under resan. Undvik folksamlingar och demonstrationer. Det finns risk för terrordåd i landet.

Finlands ambassad i Kairo följer säkerhetslägets utveckling i Sudan och meddelar om förändringar. Ambassaden och honorärgeneralkonsulatet svarar på förfrågningar.

Brottsligheten

Stölder och rån riktade mot turister har tidigare varit ovanliga, men brottsligheten har ökat och också på detta område är läget oberäkneligt. Vi rekommenderar att du inte överhuvudtaget rör dig ute efter mörkrets inbrott.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i städer och på landsvägar är mer kaotisk och hastigheterna högre än i Finland. I Khartoum följer man i alla fall trafikljusen. Många fordon är gamla och i dåligt skick. Taxibilar och -trehjulingar fungerar bra i Khartoum och övriga städer. Busstrafiken fungerar mellan de större städerna. Det är möjligt att hyra bil, åtminstone i Khartoum. Undvik att resa nattetid, särskilt utanför städerna. Huvudvägarna som leder till Khartoum har vägbeläggning.

Naturförhållanden

Norra Sudan, där huvudstaden Khartoum ligger, är torr Saharaöken där temperaturen kan uppgå till mer än 45° C. Den södra delen är tropiskt fuktig. Det förekommer ofta sandstormar. Regnperioden infaller i Sudan under sommaren och då kan översvämningar göra det svårt att röra sig på landsbygden.

Hälsoläget

I Khartoum finns läkare och privata sjukhus av internationell klass. Vi rekommenderar inte de offentliga sjukhusen. Vårdavgifterna är höga, och heltäckande reseförsäkring är därför viktig.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Sudan är ett strikt muslimskt land. I Khartoum kan man till exempel inte köpa alkohol ens på hotellen. Bekanta dig med de kulturella skillnaderna redan före resan och respektera dem. Det lönar sig att klä sig konservativt.

Det är förbjudet att fotografera militära mål, offentliga byggnader och andra känsliga platser, såsom bensinstationer, broar eller flygplatser. Be gärna om lov innan du fotograferar personer.

På grund av sanktionerna mot Sudan accepterar landet inte internationella kreditkort. Hotell- och andra avgifter måste betalas kontant.

Inresebestämmelser

Sudan har ingen diplomatisk beskickning i Finland, men resebyråerna hjälper vid behov med att skaffa visum. Den närmaste sudanesiska ambassaden finns i Oslo.

Mera information hittar du på http://www.sudanoslo.no/.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Kairo

3, Abu El Feda Street
13th floor
11211 ZAMALEK, CAIRO
EGYPT
+20 227 363 722
sanomat.kai@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1
Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2
Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3
Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4
Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument