3.9.2023

Sudan: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det pågår strider i Sudan. Undvik alla resor till Sudan på grund av det dåliga säkerhetsläget i landet. Om du befinner dig i Sudan ska du lämna landet omedelbart. Evakuering av EU-medborgare pågår inom ramen för vad säkerhetsläget tillåter.
Om du befinner dig i landet, kontakta utrikesministeriets jour 24 h +358 9 1605 5555, paivystys.um@formin.fi.
Om du väljer att stanna i landet uppmanar vi dig att vara försiktig och att hållas inomhus. Den internationella flygplatsen i Khartoum är inte i bruk. Internetförbindelserna är långsamma och avbrott förekommer.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras snabbt och oförutsägbart. Följ de lokala myndigheternas information för att hålla dig uppdaterad om läget i Sudan.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det pågår strider i landet och säkerhetsläget är mycket dåligt. Undvik alla resor till hela Sudan. Om du befinner dig i Sudan ska du lämna landet omedelbart. Finlands ambassad i Kairo följer utvecklingen av säkerhetsläget i Sudan och informerar om förändringar som sker i läget. Ambassaden svarar också på förfrågningar tillsammans med det honorära generalkonsulatet.

Brottsligheten

Stölder och rån riktade mot turister har tidigare varit ovanliga, men brottsligheten har ökat och också på detta område är läget oberäkneligt. Vi rekommenderar att du inte överhuvudtaget rör dig ute efter mörkrets inbrott.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i städer och på landsvägar är mer kaotisk och hastigheterna högre än i Finland. I Khartoum följer man i alla fall trafikljusen. Många fordon är gamla och i dåligt skick. Taxibilar och -trehjulingar fungerar bra i Khartoum och övriga städer. Undvik att resa nattetid, särskilt utanför städerna. Huvudvägarna till Khartoum har vägbeläggning.

Naturförhållanden

Norra Sudan, där huvudstaden Khartoum ligger, är torr Saharaöken där temperaturen kan uppgå till mer än 45° C. Den södra delen är tropiskt fuktig. Sandstormar förekommer ofta. Regnperioden infaller i Sudan under sommaren och då kan översvämningar göra det svårt att röra sig på landsbygden.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs mer https://finlandabroad.fi/web/sdn/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

I Khartoum finns läkare och privata sjukhus av internationell klass. Vi rekommenderar inte de offentliga sjukhusen. Vårdavgifterna är höga, och heltäckande reseförsäkring är därför viktig.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Sudan är ett strikt muslimskt land. I Khartoum kan man till exempel inte köpa alkohol ens på hotellen. Bekanta dig med de kulturella skillnaderna redan innan din resa och försök beakta dem under resan. Klä dig konservativt.

Det är förbjudet att fotografera militära mål, offentliga byggnader och andra känsliga platser, såsom bensinstationer, broar eller flygplatser. Be gärna om lov innan du fotograferar personer.

På grund av sanktionerna mot Sudan accepterar landet inte internationella kreditkort. Hotell- och andra avgifter måste betalas kontant.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Den lokala myndighetens webbplats, t.ex. gränsmyndigheten

Registrera dig hos immigrationsmyndigheten inom tre dagar efter inresan. Information om registreringen fås bl.a. från gränsstationerna. Registreringen kontrolleras när du lämnar landet.

Finland har ingen diplomatisk beskickning i Sudan, men vid behov hjälper resebyråerna till med att skaffa visum. Den närmaste sudanesiska ambassaden finns i Oslo.

Mer information finns på http://www.sudanoslo.no/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument