2.10.2023

Norge: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är stabilt. Det går emellertid inte att utesluta risken för terrordåd.

Aktuellt

Norge har slopat alla restriktioner som gäller covid-19-pandemin. Läget kan dock ändras snabbt och oväntat. Aktuell information om läget i Norge finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/bra/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.). Du kan också följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.

Läs de norska myndigheternas information på följande webbplatser:

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

I Norge används tre nödnummer och ett läkarjournummer:

  • Brandkår 110
  • Polis 112
  • Ambulans 113
  • Läkarjour (nationell) 116117

Man kan ladda ner GPS-applikationen Hjelp 113 avgiftsfritt i appbutiken till sin smarttelefon: https://norskluftambulanse.no/hjelp113/(Länk till en annan webbplats.)

Det är bra att ge sina kontaktuppgifter under resan åt sina anhöriga.

När ambassaden inte har öppet och på veckoslut kan du i nödfall kontakta Oslos socialjour: Sosial Vakttjenste, Storgata 40, tel. +47 2348 7090 eller utrikesministeriets journummer +358 9 1605 5555

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar i trängsel. Lämna inga värdeföremål synliga i bilen.
Det förekommer brottslighet i anknytning till bankomater. Var noga med att skydda dina koder.

Proffsiga ficktjuvar rör sig på gågatorna speciellt i Oslo centrum, och i de kollektiva trafikmedlen vid rusningstid.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bilister ska beakta att promillegränsen i landsvägstrafiken är 0,2 och att även små överhastigheter (5–10 km/h) kan leda till böter. Norska polisen kräver ofta att man betalar trafikböterna omedelbart i kontanter, eller att man uppvisar ett bankkvitto över betalningen innan man får fortsätta resan. Bilister beaktar fotgängare, cyklister och annan lätt trafik mycket mer i Norge än i Finland, vilket man ska ta hänsyn till när man kör bil i Norge.

Norge har vägtullar som också gäller turister. I Oslo kan vägtullarna inte betalas kontant. Det lönar sig att registrera sin bil i ett elektroniskt system. Mera information hittar du på http://www.fjellinjen.no/(Länk till en annan webbplats.) och http://www.autopass.no/en/autopass(Länk till en annan webbplats.)
I Oslo och Bergen måste man dessutom betala extra om man använder dubbdäck.

En del av de norska vägarna och tunnlarna kan vara stängda på grund av väderleksförhållanden. Se mer information om detta på norska vägverkets sidor (http://www.vegvesen.no/(Länk till en annan webbplats.)) under trafikmeddelanden (trafikkmeldinger). På vintern kan man bli tvungen att vänta flera timmar på plogning om det börjar snöa på huvudvägarna i fjällområdena. I kraftig snöyra kör man i kolonn efter en plogbil. När det snöar mycket ska du fylla tanken innan du kör över fjällområden och ta med dig varma kläder och vägkost.

På norska vägverkets webbplats http://www.vegvesen.no/(Länk till en annan webbplats.)trafikkbeta finns karttjänst på norska där vägarbeten och avstängda vägavsnitt m.m. är utmärkta.

Naturförhållanden

Väderförhållandena kan ändras snabbt i Norge. På den för Norges meteorologiska institut, statens vägverk och järnvägar gemensamma serviceportalen Varsom.no (http://www.varsom.no/(Länk till en annan webbplats.)) informeras om snöskred, översvämningar, jordskred o.s.v. Man ska vara beredd på snö- och jordskred och stenras särskilt på våren. Snabb snösmältning i kombination med regn och varm temperatur orsakar skred också i områden som vanligtvis är trygga.

Norges meteorologiska institut informerar om väderförhållandena på sin webbplats (http://www.yr.no/(Länk till en annan webbplats.)). På webbsidan http://www.storm.no/finns(Länk till en annan webbplats.) också aktuell information om väderförhållandena.

Vägavsnitt som man vet att är farliga är försedda med skyltar, men resenärer ska också följa väderleksrapporter och myndigheternas anvisningar. Den norska vägförvaltningen informerar om stängda vägavsnitt och tunnlar på sin webbplats http://www.vegvesen.no/(Länk till en annan webbplats.)

I fjällen lönar det sig att följa markerade stigar och spår. Fråga ortsborna när det är tryggt att röra sig på fjällen. Ifall det sker förändringar i väderleksförhållandena ska du genast vända om, växlingar kan ske mycket snabbt. Rutter och stugor på webbplatsen för Den Norske Turistforening (DNT): https://english.dnt.no/(Länk till en annan webbplats.)

På glaciärerna rekommenderas det att du anlitar en guide. Eftersom glaciärerna ständigt rör på sig kan farliga situationer uppstå.

Strömmarna på havsområdena är starka. Särskilt älvströmmarna i fjällområdena kan vara farligt starka på grund av höga vattenstånd.

Mer information om naturförhållanden och turism i Norge finns på webbplatsen http://www.visitnorway.com/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Finska medborgare får i enlighet med den nordiska socialkonventionen samma hälsovårdstjänster som norska medborgare.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Europeiska sjukvårdskortet gäller inte på Svalbard.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

På grund av covid-19-pandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras. Därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbsidor och i sociala medier.

Inresebestämmelser

Resor till Spetsbergen, mer info: http://www.visitnorway.com/places-to-go/svalbard-islands/(Länk till en annan webbplats.)

Spetsbergen hör till det internationella området, inte till Schengen, och du förutsätts ha ett pass.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument