19.1.2023

Nicaragua: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Aktuellt

Aktuell information om covid-19-läget i Nicaragua finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/nic(Länk till en annan webbplats.).

Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information också i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Särskilda säkerhetsrisker

Resenärer uppmanas att undvika eventuella demonstrationer och folksamlingar. Demonstrationer kan snabbt bli våldsamma. Enligt landets lagstiftning får inte utlänningar delta i politisk verksamhet i landet.

Det förekommer taxirån och fickstölder. Gränsområdet mot Honduras är otryggt och där bör man iaktta särskild försiktighet. Orkansäsongen pågår från juni till november.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomståendes blickar. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Allmänna nödnummer i Managua: 118 polis, 115 eller 120 brandkår, 128 ambulans (Röda Korset/Cruz Roja)
Turistmyndigheten i Nicaragua: http://www.intur.gob.ni/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Brottsligheten

I Managua och andra större städer förekommer brottslighet, mest fickstölder och rån, särskilt i allmänna bussar och på torgen (mercados). Handeldvapen används allt oftare vid rån.

Mercado Oriental i Managua är otryggt också på dagen, likaså dess omgivning. Rör dig inte till fots i staden. I de andra större städerna är det i stort sett tryggt att röra sig bara man är allmänt vaksam.

På Corn Island vid den karibiska kusten har turister råkat ut för brottslighet.

Polisen i Nicaragua: https://www.policia.gob.ni/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är rätt dålig, i synnerhet på landsvägarna. Vägarna är i relativt dåligt skick bortsett från huvudvägarna. Under regnperioden försämras vägarna avsevärt.

Vägbelysningen är närmast obefintlig och man ska inte köra bil under den mörka tiden på dygnet. Det händer ofta att berusade förare orsakar trafikolyckor. Kör med låsta dörrar och stängda fönster och håll dig till huvudvägarna.

Managuas stadsbussar är ofta i dåligt skick och fullsatta, och både på hållplatserna och i bussarna finns det många ficktjuvar. Däremot sker det sällan stölder i de bussar som åker från Nicaragua till andra centralamerikanska länder.

Taxitrafiken kompletterar den bristfälliga kollektivtrafiken och är tryggare än bussarna, även om också taxibilar ibland utsätts för rånare, ofta beväpnade. Officiella taxibilar känner du igen på de rödvita registerskyltarna och chaufförens taxitillstånd.

Trafikministeriet i Nicaragua: http://www.mti.gob.ni/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varningsskyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkaner och störtregn kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Det finns aktiva vulkaner i Nicaragua och jordskalv förekommer. Information om dem finns på INETER:s webbplats http://webserver2.ineter.gob.ni/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Befolkningsskyddsmyndigheten i Nicaragua: http://www.sinapred.gob.ni/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Coronavirusnyheter från Nicaragua: https://finlandabroad.fi/web/nic/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-23.3.2020-meksikossa-belizess-c3-a4-costa-ricassa-el-salvadorissa-guatemalassa-hondurasissa-ja-nicaraguassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19288887(Länk till en annan webbplats.)

I Nicaragua förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Privata läkare och sjukhus håller måttlig standard, men i den offentliga sjukvården finns stora brister. På landsbygden och i avlägsna trakter kan det vara ont om service.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:
Hälsovårdsministeriet i Nicaragua: https://www.minsa.gob.ni/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/hq/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Coronavirusnyheter från sidoackrediteringsländer: https://finlandabroad.fi/web/nic/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-23.3.2020-meksikossa-belizess-c3-a4-costa-ricassa-el-salvadorissa-guatemalassa-hondurasissa-ja-nicaraguassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19288887(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument