24.7.2024

Maldiverna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Ögruppen Maldiverna är huvudsakligen ett tryggt och prydligt resmål. Demonstrationer är möjliga särskilt i huvudstaden Malé, och det finns skäl att undvika dem. Följ lokala seder och lagar.

Havsströmmarna utanför öarna är kraftiga. Iaktta särskild försiktighet under bad- och dykningsresor. Kontrollera att din reseförsäkring är tillräckligt heltäckande innan resan.

Iaktta försiktighet och undvik stora folksamlingar i synnerhet i huvudstaden Malé. Följ de lokala myndigheternas meddelanden och säkerhetsanvisningar.

Tilläggsuppgifter (på engelska):
· Maldivernas utrikesministerium: https://www.gov.mv/en/organisations/ministry-of-foreign-affairs(Länk till en annan webbplats.)

· Maldivernas inrikesministerium: https://www.gov.mv/en/organisations/ministry-of-home-affairs(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats)

Särskilda säkerhetsrisker

Det finns risk för terroristattacker i hela landet.

Brottsligheten

Landets huvudstad Malé är en av världens mest tätbefolkade städer. Där förekommer det en del vanlig brottslighet.

Håll noga reda på dina resedokument och försäkra dig om att passet gäller tillräckligt länge. Ta kopior på dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetten. Håll dem åtskilda från originalen.

Varken Finland eller något annat EU-land har ambassad på Maldiverna.

Finlands ambassad i New Delhi betjänar också när det gäller Maldiverna: https://finlandabroad.fi/web/ind/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Finland har också ett honorärkonsulat i Malé: https://finlandabroad.fi/web/mdv/honorarkonsulat. Honorärkonsuln hjälper och ger råd om du vistas tillfälligt på Maldiverna och behöver konsulära tjänster efter att ha råkat i en nödsituation till följd av sjukdom, olycksfall, olycka, om du råkat ut för ett brott eller andra med det jämförbara orsaker.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I huvudstaden Malé är trafiken kaotisk och det förekommer ofta stockningar. Gatorna är smala och de flesta gatorna saknar trottoarer.

Båtförbindelserna mellan Malé och öarna fungerar bra. Förbindelserna mellan flygplatsen i Malé och turistorterna är beroende av flygens ankomst- och avfärdstider och transporten ordnas ofta av hotellen. Det är mycket dyrt att hyra en privat motorbåt.

Naturförhållanden

.Havsströmmarna kan vara starka och vågorna farligt höga. Det har hänt drunkningsolyckor på Maldiverna.

Ögruppens högsta topp är bara 2,4 meter över havet, vilket utsätter Maldiverna för allvarliga naturkatastrofer.

Hälsoläget

.På webbplatsen för Maldivernas hälsoministerium finns aktuell information om hälsoläget.

  • Maldivernas hälsoministerium (Ministry of Health, på engelska): https://covid19.health.gov.mv/en/(Länk till en annan webbplats.)
  • Maldivernas turistministerium (Ministry of Tourism, på engelska):https://www.tourism.gov.mv
  • Det finns två sjukhus som gör mindre ingrepp i huvudstaden Malé: Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH), som är offentligt ägt, och det privata Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK). Förutom dessa finns det en mindre klinik i Hulhumalé, European Clinic.
  • Vid akuta fall kan du ringa en ambulans på nödnumret 102.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Maldiverna är ett islamskt land och man följer islamsk lag (sharia). Många maldivier, i synnerhet de som bor längst ut på atollerna, följer en konservativ tolkning av Koranen. Beakta därför din klädsel när du rör dig på offentliga platser. Hemma får man utöva också andra religioner än islam. Enligt Maldivernas lagstiftning är homosexualitet ett straffbart brott.
Man får inte föra med sig pornografiskt material, alkoholhaltiga drycker eller griskött till Maldiverna. Vissa restauranger på de populära turistorterna har också utskänkningstillstånd. För smuggling och bruk av narkotika döms hårda straff, till och med fängelse på livstid. De lokala helgdagarna är fredag och lördag.

Inresebestämmelser

Till följd av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna förändras snabbt. Det är alltså viktigt att följa med de senaste myndighetsmeddelandena, ambassadens webbplats (direkt länk till coronanyheten) och den ambulerande ambassadörens sociala media.

Följ med de lokala myndigheternas information via länkarna här nedan (på engelska):

Ambulerande ambassadör för Sydasien
Maringatan 22
00160 HELSINKI
FINLAND
asa-11@formin.fi
https://finlandabroad.fi/web/mdv/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.