Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
15.9.2021

Maldiverna: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna komma att ändras plötsligt och utan förvarning, inklusive eventuella utegångsförbud. Aktuell information om läget i Maldiverna hittar du på ambassadens webbplats (https://finlandabroad.fi/web/mdv/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-malediivit/384951(Länk till en annan webbplats.)) samt genom att följa de lokala myndigheternas information och Världshälsoorganisationen WHO:s sidor om Maldiverna (https://www.who.int/maldives(Länk till en annan webbplats.)).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Ögruppen Maldiverna är huvudsakligen ett tryggt och prydligt resmål. Iaktta lokala seder och lagar.

Havsströmmarna utanför öarna är kraftiga. Iaktta särskild försiktighet under bad- och dykningsresor. Kontrollera att din reseförsäkring är tillräckligt heltäckande innan resan.

I huvudstaden Malé ska man iaktta särskild försiktighet och undvika demonstrationer och stora folksamlingar. Följ med de lokala myndigheternas meddelanden och följ myndigheternas säkerhetsanvisningar.

Tilläggsuppgifter (på engelska):
Maldivernas utrikesministerium: https://foreign.gov.mv(Länk till en annan webbplats.)
Maldivernas inrikesministerium:
https://www.gov.mv/en/organisations/ministry-of-home-affairs(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Landets huvudstad Malé är en av världens mest tätbefolkade städer. Där förekommer det en del vanlig brottslighet.

Håll noga reda på dina resedokument och försäkra dig om att passet gäller tillräckligt länge.

Varken Finland eller något annat EU-land har ambassad på Maldiverna. Ambulerande ambassadören för Sydasien, som är baserad vid utrikesministeriet i Helsingfors, är Finlands representant i Maldiverna: https://finlandabroad.fi/web/mdv/beskickning(Länk till en annan webbplats.).
Närmaste finska ambassad ligger i Indien: https://finlandabroad.fi/web/ind/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.).
Finland har också ett honorärkonsulat i Malé: https://finlandabroad.fi/web/mdv/honorarkonsulat(Länk till en annan webbplats.). Honorärkonsuln hjälper och ger råd om du vistas tillfälligt på Maldiverna och behöver konsulära tjänster efter att ha råkat i en nödsituation till följd av sjukdom, olycksfall, olycka, om du råkat ut för ett brott eller andra med det jämförbara orsaker.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I huvudstaden Malé är trafiken kaotisk och det förekommer ofta stockningar. Gatorna är smala och de flesta gatorna saknar trottoarer.

Båtförbindelserna mellan Malé och öarna fungerar bra. Förbindelserna mellan flygplatsen i Malé och turistorterna är beroende av flygens ankomst- och avfärdstider och transporten ordnas ofta av hotellen. Det är mycket dyrt att hyra en privat motorbåt.

Hälsoläget

På grund av corona kan hälsokontroller och andra specialarrangemang medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
Mer information:
Ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/mdv/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-malediivit/384951(Länk till en annan webbplats.)
Maldivernas hälsoministerium (Ministry of Health, på engelska): https://covid19.health.gov.mv/en/(Länk till en annan webbplats.)
Maldivernas turistministerium (Ministry of Tourism, på engelska):https://www.tourism.gov.mv/latest-update-on-novel-coronavirus(Länk till en annan webbplats.)
Det finns två sjukhus som gör mindre ingrepp i huvudstaden Malé: Indira Gandhi Memorial Hospital (IGMH), som är offentligt ägt, och det privata Abduarahman Don Kaleyfan Hospital (ADK). Förutom dessa finns det en mindre klinik i Hulhumalé, European Clinic.
Vid akuta fall kan du ringa en ambulans på nödnumret 102.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Maldiverna är ett islamskt land och man följer islamsk lag (sharia). Många maldivier, i synnerhet de som bor på atollerna, följer en konservativ tolkning av Koranen. Det här bör du beakta när du rör dig på offentliga platser. I offentligheten är det förbjudet att utöva andra religioner, men hemma hos sig är det tillåtet att utöva andra religioner.

De lokala helgdagarna är fredag och lördag.

Man får inte föra med sig pornografiskt material och alkoholhaltiga drycker till Maldiverna. I Malé får man köpa alkohol endast i hotellet på flygplatsen. Vissa restauranger på turistorterna har också utskänkningstillstånd. För smuggling och bruk av narkotika döms hårda straff, till och med fängelse på livstid.

Vi rekommenderar att man reserverar sin inkvartering på förhand eftersom det under den senaste tiden har förekommit fall där en resebyrå på flygplatsen, utsedd av gränsmyndigheterna, har reserverat ett mycket dyrt hotell åt resenärer som saknar inkvartering utan att erbjuda några alternativ.

I synnerhet medan coronapandemin pågår rekommenderas att man reserverar inkvartering på förhand.

Inresebestämmelser

Till följd av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna förändras snabbt. Det är alltså viktigt att följa med de senaste myndighetsmeddelandena, ambassadens webbplats (direkt länk till coronanyheten) och den ambulerande ambassadörens sociala media.

Följ med de lokala myndigheternas information via länkarna här nedan (på engelska):
Maldivernas utrikesministerium (Maldivenes Ministry of Foreign Affairs): https://www.foreign.gov.mv/index.php/en/consular/for-foreigners-visiting-maldives/maldives-visa(Länk till en annan webbplats.)
Maldivernas tullväsende (Maldives Customs Service): https://www.customs.gov.mv(Länk till en annan webbplats.)

Ambulerande ambassadör för Sydasien
Maringatan 22
00160 HELSINKI
FINLAND
asa-11@formin.fi
https://finlandabroad.fi/web/mdv/forsta-sidan(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument