Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
15.9.2021

Japan: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Aktuellt

På grund av koronapandemin kan situationen och begränsningarna förändras plötsligt och oförutsägbart. Aktuell information om läget i Japan hittar du på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/jpn/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)
och genom att följa de lokala myndigheternas information. Beskickningen uppdaterar aktuell information också via sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Större och mindre jordbävningar sker nästan hela tiden i Japan. Läs mer om andra extrema naturfenomen under punkten Naturförhållanden.

Risken för terroristattacker i Japan är relativt låg, men den kan inte helt uteslutas. De japanska myndigheterna kommer att öka säkerhetsåtgärderna på flygplatser, i hamnar och på järnvägsstationer när de olympiska spelen i Tokyo 2021 närmar sig.

Säkerhetsläget i Japans närområden är relativt stabilt, även om provokationerna på Koreahalvön har fortsatt. När du förbereder resan är det alltså bra att följa den regionala situationen via medier och myndighetsmeddelanden.

I krissituationer följ i första hand de lokala myndigheternas anvisningar om evakuerings - och skyddsområden. Följ i mån av möjlighet också de finländska myndigheternas (Finlands ambassad i Tokyo, utrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Strålsäkerhetscentralen) råd. Kontakta i mån av möjlighet dina anhöriga i Finland.

Det allmänna nödnumret är 110. Samtalet besvaras på japanska men vid behov vidarekopplas du till en person som talar engelska.

Brottsligheten

Det förekommer mycket lite brottslighet riktad mot turister i Japan. Iaktta dock normal försiktighet.

Ta före resan kopior av de viktigaste dokumenten, såsom pass och flygbiljetter, och förvara dem separat från originalhandlingarna. Förvara passet, pengarna och andra viktiga saker på ett säkert ställe.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet, gör en anmälan hos den lokala polisstationen. När du ansöker om ett tillfälligt pass på ambassaden för hemresan behöver du ett anmälningsnummer. Du får det på den lokala polisstationen när du anmäler att resedokumentet har försvunnit.

I Japan kan man inte få en kopia av polisrapporten, utan bara ett anmälningsnummer. Du behöver detta nummer också för en ersättningsansökan till försäkringsbolaget.

I Tokyo dyker det tidvis upp fall där i synnerhet utlänningars drinkar i hemlighet har blandats med någon typ av droger eller knock-out droppar. Håll reda på din dryck och ditt resesällskap särskilt på små, billiga krogar där det inte finns kameraövervakning. Mest problem har det förekommit på de mindre barerna i Kabukicho i Shinjuku och i Roppongi.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Japan har vänstertrafik. Gränsen för rattfylleri är 0 promille. Det är inte tillåtet att köra eller att hyra bil med enbart finskt körkort. Istället behöver du också ett internationellt körkort modell 1949. Det kan du ansöka hos Automobilförbundet (Autoliitto):

https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti(Länk till en annan webbplats.).

Naturförhållanden

Under normala förhållanden är naturkatastrofer de största riskerna för turister.

Japan ligger i ett seismiskt aktivt område, varför landet är utsatt för jordbävningar och vulkanutbrott. Om jordbävningen inträffar i havsområdet utanför Japan föreligger risk för tsunami.

I Japan förekommer tyfoner på sommaren och hösten, som kan leda till översvämningar och jordskred lokalt. Japans meteorologiska institut följer noga hur stormar utvecklas på Stilla havet och om de är på väg mot Japan.

Speciellt under sommaren och i början av hösten lönar det sig att följa de lokala väderleksrapporterna i tv, tidningar och på webben. På det japanska meteorologiska institutets webbplats kan du kontrollera väder-, storm och tyfonprognoser också på engelska och följa jordbävningar och deras styrka: https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar också att man laddar ner de japanska myndigheternas Safety Tips-applikation, där du får aktuell ytterligare information i nödsituationer.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

Tilläggsuppgifter:

Beskickningens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/jpn/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)

Den allmänna hygienen i Japan är god. Var trots allt noga med hygienen för att undvika luftvägsinfektioner.

I sjukdomsfall får man kostnadsfri rådgivning på engelska inom Tokyoområdet av Himawari Medical Information Service, tfn +81 3 5285 8181, dagligen klockan 9.00–20.00.

Söktjänst för hälsotjänster på engelska som omfattar hela landet:
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html(Länk till en annan webbplats.)

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för t.ex. störande av den allmänna ordningen eller att uppträda berusad är strängare i Japan än i Finland. Polisen kan hålla en misstänkt för förhör i tio till 23 dagar på polisstationen. Straffen för narkotikabrott är också stränga.

Allmän information om Japan och praxis (på finska): https://finlandabroad.fi/web/jpn/hyva-tietaa(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna
ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Japans utrikesministerium MOFA (på engelska): https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html(Länk till en annan webbplats.)

Japans justitieministeriums COVID-19-webbplats, inkl. reserestriktioner (på engelska) http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html(Länk till en annan webbplats.)

Japans nationella turismorganisation JNTOs infosida (på engelska): https://www.japan.travel/en/coronavirus/(Länk till en annan webbplats.)

Japans rundradio NHK (på engelska): https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/82/(Länk till en annan webbplats.)

Japans hälsoministerium MHLW (på engelska): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html(Länk till en annan webbplats.)

Japans statsministerns kansli (på engelska): https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/index.html(Länk till en annan webbplats.)

Följ även Facebook för Finlands ambassad i Tokyo: https://www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tokyo

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
+81 3 544 760 00
sanomat.TOK@formin.fi
http://finlandabroad.fi/japan(Länk till en annan webbplats.)
www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
twitter.com/FinEmbTokyo

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument