24.4.2024

Japan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Större och mindre jordbävningar sker nästan hela tiden i Japan. Läs mer om andra extrema naturfenomen under punkten Naturförhållanden.

Risken för terroristattacker är relativt låg, men kan inte uteslutas helt.

Säkerhetsläget i Japans närområden är relativt stabilt, även om provokationerna på Koreahalvön har fortsatt. När du förbereder resan är det alltså bra att följa den regionala situationen via medier och myndighetsmeddelanden.

I krissituationer följ i första hand de lokala myndigheternas anvisningar om evakuerings - och skyddsområden. Följ i mån av möjlighet också de finländska myndigheternas (Finlands ambassad i Tokyo, utrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Strålsäkerhetscentralen) råd. Kontakta i mån av möjlighet dina anhöriga i Finland.

Det allmänna nödnumret är 110. Samtalet besvaras på japanska men vid behov vidarekopplas du till en person som talar engelska.

Brottsligheten

Det förekommer mycket lite brottslighet riktad mot turister i Japan. Iaktta ändå allmän försiktighet.

Förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. I Japan får du inte en kopia av polisrapporten, utan endast ett anmälningsnummer. Om du anhåller om ett provisoriskt pass för hemresan vid ambassaden behöver du detta anmälningsnummer. Det behövs också för anhållan om ersättning av ditt försäkringsbolag.

I Tokyo uppdagas det nu och då fall där i synnerhet utlänningar fått någon typ av drog eller knock-out-droppar i sin drink. Håll reda på din dryck och ditt resesällskap särskilt på små, billiga krogar där det inte finns kameraövervakning. Problemet har bland annat förekommit på mindre barer i Kabukicho i Shinjuku, Shibuya och i Roppongi.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Japan har vänstertrafik. Gränsen för rattfylleri är 0 promille. Det är inte tillåtet att köra eller att hyra bil med enbart finskt körkort. Istället behöver du också ett internationellt körkort modell 1949. Det kan du ansöka hos Automobilförbundet (Autoliitto):

https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti.

Naturförhållanden

Under normala förhållanden är naturkatastrofer de största riskerna för turister.

Japan ligger i ett seismiskt aktivt område, varför landet är utsatt för jordbävningar och vulkanutbrott. Om jordbävningen inträffar i havsområdet utanför Japan föreligger risk för tsunami.

I Japan förekommer tyfoner på sommaren och hösten, som kan leda till översvämningar och jordskred lokalt. Japans meteorologiska institut följer noga hur stormar utvecklas på Stilla havet och om de är på väg mot Japan.

Speciellt under sommaren och i början av hösten lönar det sig att följa de lokala väderleksrapporterna i tv, tidningar och på webben. På det japanska meteorologiska institutets webbplats kan du kontrollera väder-, storm och tyfonprognoser också på engelska och följa jordbävningar och deras styrka: https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar också att man laddar ner de japanska myndigheternas Safety Tips-applikation, där du får aktuell ytterligare information i nödsituationer.

Hälsoläget

Den allmänna hygienen i Japan är god. Var trots allt noga med hygienen för att undvika luftvägsinfektioner.

I sjukdomsfall får man kostnadsfri rådgivning på engelska inom Tokyoområdet av Himawari Medical Information Service, tfn +81 3 5285 8181, dagligen klockan 9.00–20.00.

Söktjänst för hälsotjänster på engelska som omfattar hela landet:
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html(Länk till en annan webbplats.)

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Japan kan det utdelas förhållandevis stränga straff för brott mot de allmänna ordningsreglerna eller för att man uppträder berusad. Polisen kan hålla en misstänkt person anhållen för förhör på en polisinrättning i 10–23 dagar. Straffen för rusmedels- och narkotikabrott är ytterst stränga.

Allmän information om Japan och praxis (på finska): https://finlandabroad.fi/web/jpn/hyva-tietaa(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tokyo

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
+81 3 544 760 00
Sanomat.TOK@gov.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.